Historisk arkiv

Abelprisen til Pierre Deligne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I dag ble det kjent at Abelprisen 2013 tildeles den belgiske matematikeren Pierre Deligne, for hans betydelige bidrag til algebraisk geometri. Deligne er i dag professor emeritus ved Princeton-universitetet i USA.

– Deligne har en lang matematisk merittliste og har levert fremragende vitenskapelige resultater. Jeg vil gratulere Pierre Deligne som vinner av Abelprisen 2013, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Deligne fattet tidlig interesse for matematikkfaget. Allerede som 12-åring leste han brorens universitetsbøker, og da han selv skulle studere, valgte han matematikkstudier ved Université Libre de Bruxelles, til tross for farens ønsker om at sønnen skulle bli ingeniør.

– Delignes bakgrunn viser hvor viktig det er at barn og unge får dyrke sine interesser og talenter fra tidlig alder. Regjeringen har lagt til rette for å pirre til nysgjerrighet helt fra barnehagen, og for at talenter får utfordringer tilpasset sitt eget nivå, blant annet at ungdomsskoleelever skal kunne ta fag på videregående nivå og at videregående elever skal kunne ta fag på universitetet, sier Halvorsen.

Abelkomiteen skriver i sin begrunnelse at Deligne tildeles Niels Henrik Abels matematikkpris i 2013 for sine «meget betydningsfulle bidrag til algebraisk geometri, og for disse bidragenes gjennomgripende innflytelse på tallteori, representasjonsteori og relaterte felt». Deligne har utmerket seg gjennom flere viktige matematiske oppdagelser. Blant hans mest berømte arbeider er beviset for Weil-formodningene i 1973. For dette ble han tildelt Fieldsmedaljen (1978) og Crafoord-prisen (1988), sistnevnte sammen med Alexandre Grothendieck. 

Abelprisen anerkjenner fremragende vitenskapelig arbeid i matematikk og er på 6 millioner kroner. Abelprisen ble opprettet i 2002 etter initiativ fra Stoltenberg I-regjeringen. Abelprisen for 2013 deles ut av H.M. Kong Harald ved en høytidelig seremoni i Universitetets aula i Oslo tirsdag 21. mai 2013.

Mer om Abelprisen på www.abelprisen.no.