Historisk arkiv

Abelprisen 2006 til Lennart Carleson

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Abelprisen har blitt kalt ”matematikkens Nobel-pris”. Det er derfor ekstra hyggelig å kunne gratulere en vinner fra Alfred Nobels hjemland, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Pressemelding

Nr.: 18-06
Dato: 23. mars

Abelprisen 2006 til Lennart Carleson

Årets Abelpris tildeles den svenske professoren Lennart Carleson. KunnskapsministerØysteinDjupedal mener juryen igjen har funnet en svært verdig vinner: – Abelprisen har blitt kalt ”matematikkens Nobel-pris”, og det er derfor ekstra hyggelig å kunne gratulere en vinner fra vårt naboland, Alfred Nobels hjemland, sier Djupedal.

Abelprisen tildeles for fremragende vitenskapelig arbeid innen matematikk. Juryens begrunnelse viser til Carlesons løsninger på svært kompliserte matematiske problemer, som samtidig er nært knyttet til praktisk anvendt matematikk på områder som ingeniørfag og meteorologi. Et av hans vesentligste bidrag har vært å finne løsningen på et problem innen feltet harmonisk analyse som hadde stått uløst siden det ble formulert allerede for 200 år siden.

Men Carleson har ikke begrenset seg til å takle kompliserte teoretiske problemstillinger. Som juryen vektlegger, har han også hatt et sterkt engasjement for matematikkundervisning og -formidling, og han har understreket betydningen av brede matematikk-kunnskaper i et moderne teknologisk samfunn.

– Tildelingen av Abelprisen til Lennart Carleson gir oss anledning til å hedre en matematiker i verdensklasse, og slik synliggjøre matematikk som et spennende og viktig fag. Samtidig setter prisen fokus på betydningen av god og engasjerende matematikkundervisning, sier Øystein Djupedal.

Han viser til at arbeidet for å øke rekrutteringen til realfag på alle nivåer er en prioritert oppgave i de fleste vestlige land. Kunnskapsdepartementet har blant annet en egen realfagsstrategi som er en satsing for å styrke interessen for både matematikk og andre realfag på alle nivåer, fra barnehage til forskning.

Abelprisen er på 6 millioner kroner, og deles i år ut for fjerde gang. Abelprisen finansieres gjennom avkastningen av Niels Henrik Abels minnefond, som ble opprettet i 2002 etter initiativ fra Regjeringen. Prisen deles ut av HM Kong Harald i Universitets Aula i Oslo tirsdag 23. mai. Samme kveld vil statsråd Djupedal være vert for Regjeringens bankett til ære for prisvinneren på Akershus slott.

Se også www.abelprisen.no.