Historisk arkiv

Furstenberg og Margulis deler Abelprisen 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Årets Abelpris går til matematikerne Hillel Furstenberg og Gregory Margulis for banebrytende anvendelser av metoder fra sannsynlighetsteori og dynamikk på gruppeteori, tallteori og kombinatorikk.

-Jeg vil gratulere to verdige vinnere med Abelprisen 2020. Forskningen deres har i mer enn et halvt århundre inspirert og forbløffet matematikere. Arbeidet har også åpnet opp for nye anvendelser innenfor kommunikasjonsteknologi og informatikk, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Hillel Furstenberg og Gregory Margulis er matematikere ved henholdsvis Hebrew University of Jerusalem i Israel og Yale University, New Haven, Connecticut i USAÅrets vinnere tildeles prisen for arbeid som har bidratt til å bryte ned skillene mellom anvendt og ren matematikk. De har blant annet introdusert sannsynlighetsmetoder for å løse matematiske problemer i gruppeteori, tallteori, kombinatorikk og grafteori.

Abelprisen ble etablert av Stortinget i 2002 i forbindelse med 200-årsjubileet for Niels Henrik Abels fødsel, og deles ut for fremragende matematisk arbeid. Prisen er på 7,5 millioner kroner. Det vil ikke bli en fysisk prisoverrekkelse til Abelprisvinnerne 19. mai i år på grunn av koronapandemien.  Det vil bli opplyst senere hvordan prisvinnerne vil få overrakt prisen.

For mer informasjon om prisen se: www.abelprize.no