Historisk arkiv

Abelprisen 2004

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Sir Michael Francis Atiyah ved University of Edinburgh og professor Isadore M. Singer ved Massachusetts Institute of Technology er i fellesskap tildelt Abelprisen. (25.03.04)

Pressemelding

Nr.: 021-04
Dato: 25.mars

Abelprisen 2004 til sir Michael Francis Atiyah og professor Isadore M. Singer

Sir Michael Francis Atiyah ved University of Edinburgh og professor Isadore M. Singer ved Massachusetts Institute of Technology er i fellesskap tildelt Abelprisen 2004. Dette ble kunngjort av Det Norske Videnskaps-Akademi i dag klokken 12. Prisen deles ut 25. mai i universitetets aula i Oslo. Prisbeløpet er 6 mill. kroner.

Sir Michael Francis Atiyah og professor Singer tildeles prisen for å ha oppdaget og bevist det såkalte indeksteoremet. Den internasjonale juryen trakk spesielt frem rollen de to vinnerne har spilt for å bygge nye broer mellom matematikk og teoretisk fysikk. Vinnerne blir regnet blant det forrige århundres mest innflytelsesrike matematikere.

Forskningsminister Kristin Clemet gratulerer sir Michael Francis Atiyah og professor Singer som vinnere av årets Abelpris. Hun påpeker at Abelprisen skal tildeles for fremragende vitenskapelig arbeid, og juryens begrunnelse viser at årets prisvinnere står i en særstilling innen matematisk forskning. - Den første Abelprisen ble delt ut i fjor, men allerede nå ser vi at prisen har fått en sterk posisjon og høy prestisje i den vitenskapelige verden. I tillegg brukes prisen aktivt til å styrke barn og unges interesse for matematikk, noe regjeringen ser som svært viktig, understreker Clemet.

I forbindelse med prisoverrekkelsen i mai vil det blant annet bli arrangert Abel-foredrag og aktiviteter for barn og unge. I tillegg avholder Regjeringen bankett på Akershus slott til ære for prisvinnerne.

Abelprisen finansieres gjennom avkastningen av Niels Henrik Abels minnefond, som ble opprettet i 2002 etter initiativ fra Regjeringen. Prisen ble første gang delt ut i 2003. Det var den franske matematikeren Jean Pierre Serre som fikk æren av å bli den første Abelprisvinner.