Kavliprisane

Kavliprisane vert delte ut for framifrå vitskapeleg arbeid innanfor fagområda nevrovitskap, nanovitskap og astrofysikk. Prisane skal òg auke merksemda om fagområda og fremje internasjonalt samarbeid mellom forskarar.

Kavliprisane vart etablerte av Kavli Foundation i 2008, i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi og Kunnskapsdepartementet. Kavliprisane vert delte ut annakvart år. Kvar pris består av ein medalje, eit diplom og 1 million amerikanske dollar.

Vinnarar av Kavliprisane

 AstrofysikkNanovitskapNevrovitskap
2016 Ronald W.P. Drever, Kip S. Thorne og Rainer Weiss Gerd Binnig, Christoph Gerber og Calvin Quate Eve Marder, Michael M. Merzenich og Carla J. Shatz
2014 Alan H. Guth, Andrei D. Linde og Alexei A. Starobinsk Thomas W. Ebbesen, Stefan W. Hell og Sir John B. Pendry Brenda Milner, John O’Keefe og Marcus E. Raichle
2012 David Jewitt, Jane X. Luu og Michael Edwards Brown Mildred S. Dresselhaus Cornelia Isabella Bargmann, Winfried Denk og Ann Martin Graybiel
2010 Jerry Nelson, Ray Wilson og Roger Angel Donald Eigler og Nadrian Seeman Thomas Südhof, Richard Scheller og James Rothman
2008 Maarten Schmidt og Donald Lynden-Bell Louis E. Brus og Sumio Iijima Pasko Rakic, Thomas Jessell og Sten Grillner

Kavli Prize Science Forum

I samband med prisutdelinga vert også «Kavli Prize Science Forum» arrangert. Forumet skal vere ein internasjonal møteplass på høgt nivå for å diskutere viktige spørsmål innan forsking og forskingspolitikk.

Kavli Foundation vart oppretta av Fred Kavli (1927–2013) i år 2000 for å fremje vitskap til gunst for menneskeslekta. I tillegg til Kavliprisane støttar stiftinga òg 16 Kavli-institutt, som er verdsleiande forskingsgrupper innanfor astrofysikk, nanovitskap, nevrovitskap og teoretisk fysikk. Stiftinga finansierer òg Kavli-professorat, vitskaplege og populærvitskaplege møte og andre tiltak.

Fred Kavli vart fødd i Eresfjord i Noreg i 1927. Han utvandra like etter å ha utdanna seg innanfor ingeniørfag og teoretisk fysikk ved Noregs tekniske høgskole i 1955, og bosatte seg i USA i 1956. To år seinare etablerte han selskapet Kavlico Corporation, som utvikla seg til ein av dei verdsleiande produsentane av sensorar til køyretøy, fly og romfartøy. Stiftinga vart oppretta i samband med at selskapet vart selt i 2000.

Les meir på nettstaden til Kavliprisane