Historisk arkiv

Kunngjøring av de første Kavliprisvinnerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Sju forskere som har oppnådd fremragende resultater innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap er i dag utnevnt som de første vinnerne av Kavliprisen.

I dag kunngjorde preses i Det Norske Videnskaps-Akademi navnene på de første Kavliprisvinnerne. Sju forskere som har oppnådd fremragende resultater innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap er utnevnt som vinnere, etter nominasjon fra internasjonale, faglige komiteer.  

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland stiller seg fremst i rekken av gratulanter. 
- Dette er forskere som i stor grad har bidratt til å øke vår grunnleggende forståelse av det største og det minste i naturen, fra verdensrommet til nanopartikler. Blant dem er også forskere som har avdekket ny viten om det mest komplekse organet som finnes; den menneskelige hjerne. 

Statsråden trekker også frem at vinnerne kommer fra tre kontinenter og dermed illustrerer forskningens internasjonale natur.
- Det er i tillegg gledelig å se at vi har fått en skandinavisk vinner, professor Sten Grillner fra Karolinska Institutionen i Sverige, sier statsråd Aasland. 

Vinnerne i hvert av de tre fagområdene deler en pris på 1 mill. USD og mottar i tillegg en gullmedalje og et diplom.
H.K.H. Kronprins Haakon vil dele ut prisene i en høytidelig seremoni i Oslo Konserthus 9. september i år. 

Prisene er oppkalt etter Fred Kavli, som etter en lang og suksessrik karriere har besluttet å la sin formue komme grunnforskning til gode. Kavli har som et ledd i dette, etablert Kavliprisen i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Det Norske Videnskaps-Akademi. 

De sju vinnerne er:

Astrofysikk:
Maarten Schmidt, California Institute of Technology, USA
Donald Lynden-Bell, Cambridge University, Storbritannia 

Nanovitenskap:
Louis E. Brus, Columbia University, USA
Sumio Iijima, Meijo-universitetet, Japan 

Nevrovitenskap: 
Pasko Rakic, Yale University School of Medicine, USA
Thomas Jessel, Columbia University, USA
Sten Grillner, Karolinska Institutionen, Sverige 

Mer informasjon om vinnerne og Kavli-prisen finnes på www.kavliprisen.no