Historisk arkiv

Kavliprisene 2012 til syv fremragende forskere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kavliprisene i astrofysikk, nevrovitenskap og nanovitenskap er i år tildelt syv fremragende forskere. Hele fire av prisvinnerne er kvinner.

Kavliprisene i astrofysikk, nevrovitenskap og nanovitenskap er i år tildelt syv fremragende forskere. Hele fire av prisvinnerne er kvinner.  

- I et akademia som fremdeles er dominert av menn, er det gledelig å finne hele fire kvinner blant årets Kavliprisvinnere. Jeg håper at dette vil være til inspirasjon for unge kvinnelige forskere, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Kavliprisen i astrofysikk tildeles David Jewitt (University of California), Jane X. Luu (MIT) og Michael Brown (California Institute of Technology). Kavliprisen i nanovitenskap tildeles Mildred S. Dresselhaus (MIT), mens Kavliprisen i nevrovitenskap deles mellom Cornelia Bargmann (Rockefeller University), Winfried Denk (Max Planck Institute for Medical Research) og Ann M. Graybiel (McGovern Institute for Brain Research, MIT).

Vinnerne av årets Kavlipriser har gitt viktige bidrag til forståelse av det ytre solsystem, forskjellene i materialegenskaper mellom nanoskala og større skalaer, og hvordan hjernen mottar og reagerer på sansefornemmelser som syn, lyd og berøring.

- Alle de syv vinnerne har levert fremragende resultater innenfor sine respektive fagfelt, og jeg vil gratulere dem alle med prisen, sier Halvorsen.

Kavliprisene deles ut annethvert år til fremragende forskere innen fagområdene nevrovitenskap, nanovitenskap og astrofysikk. Kavliprisene er et samarbeid mellom the Kavli Foundation, Det Norske Videnskaps-Akademi og Kunnskapsdepartementet, og de ble delt ut første gang i 2008. Årets prisutdeling finner sted 4. september i Oslo konserthus.

Kavliprisene i astrofysikk, nevrovitenskap og nanovitenskap er i år tildelt syv fremragende forskere. Hele fire av prisvinnerne er kvinner.

Les mer og se video på www.kavliprize.no