Abelprisen til Luis A. Caffarelli

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Abelprisen for 2023 tildeles argentinske Luis A. Caffarelli ved University of Texas i Austin, USA. Han får prisen for sitt banebrytende bidrag til regularitetsteori for differensialligninger.

Portrett av Abelprisvinner Luis A. Caffarelli
Luis A. Caffarelli er vinneren av årets Abelpris. Foto: Nolan Zunk/ The University of Texas at Austin

– Mine hjerteligste gratulasjoner til Luis A. Caffarelli, han er en verdig prisvinner. Det er imponerende at han har levert banebrytende resultater innenfor regularitetsteori for differensialligninger gjennom mange tiår. Jeg gleder meg til å ønske ham velkommen til Norge for å motta Abelprisen i mai, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Abelprisen ble etablert av Stortinget i 2002 og deles ut for fremragende matematisk arbeid. Prisen er på 7,5 millioner norske kroner. Prisen skal også bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk.

Verktøy for å beskrive naturlover

Luis A. Caffarelli har bidratt fundamentalt til vår forståelse av partielle differensialligninger. Differensialligninger er blant annet et verktøy for å forutsi den fysiske verden, som naturlover. En stor del av Caffarellis arbeid handler om problemer med frie render, for eksempel forståelsen av overgangen mellom vann og is. Caffarellis løsninger på disse problemene kan brukes på faseoverganger mellom fast stoff og væske eller innenfor finansmatematikk.

– Det er gledelig at årets pris går til en argentinsk-amerikaner. For første gang siden Abelprisen ble først delt ut i 2003, har vi en prisvinner fra Sør-Amerika, sier Borten Moe

Abelprisen deles ut av Det Norske Videnskaps-Akademi. De har satt ned en Abel-komité bestående av fem internasjonalt anerkjente matematikere. Komiteen vurderer nominerte kandidater og anbefaler en verdig vinner av Abelprisen til Akademiets styre. Prisen deles ut 23. mai av Hans Majestet Kong Harald i Universitetets Aula i Oslo.