Historisk arkiv

Abelprisen 2008 til John Griggs Thompson og Jaques Tits

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Abelprisen for 2008 deles mellom John Griggs Thompson ved University of Florida, USA og Jaques Tits ved Collège de France, Frankrike. – Årets vinnere har oppnådd en fremtredende plass i matematisk forskning gjennom sine originale og svært innflytelsesrike bidrag, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland, som gratulerer.

Bilde av Abelprisvinnerne Tits og ThompsonAbelprisen for 2008 deles mellom John Griggs Thompson ved University of Florida, USA og Jaques Tits ved Collège de France, Frankrike. 

 

 

–  Abelprisen gir oss anledning til å hedre forskere på høyeste internasjonale nivå. Årets vinnere har oppnådd en fremtredende plass i matematisk forskning gjennom sine originale og svært innflytelsesrike bidrag, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland som gratulerer årets prisvinnere. 

Thompson og Tits tildeles prisen for deres fremragende prestasjoner innenfor algebra, og særlig for utformingen av moderne gruppeteori.
Dette har blant annet vært en viktig faktor i utviklingen av moderne fysikk, og resultatene fra Thompsons og Tits’ forskning har en rekke anvendelsesområder, blant annet innenfor informatikk. 
– Det er interessant at Thompson og Tits hver på sin kant har gitt originale og avgjørende bidrag innenfor samme felt av matematikken, med resultater som utfyller hverandre. Tildelingen av Abelprisen for 2008 understreker dermed forskningens natur som et felles, internasjonalt foretagende, sier statsråd Aasland. 

HM Kong Harald vil dele ut prisen under en seremoni i Universitetets aula i Oslo 20. mai. I forbindelse med prisutdelingen vil det blant annet arrangeres Abel-foredrag og aktiviteter for barn og unge. Abelprisen er på 6 millioner kroner og tildeles for fremragende vitenskapelig arbeid i matematikk.

Prisen finansieres gjennom avkastningen av Niels Henrik Abels minnefond som ble opprettet etter initiativ fra Stoltenberg I-regjeringen i 2002 ved 200-årsjubileet for den store norske matematikeren Niels Henrik Abels fødsel.

Prisen ble delt ut første gang i 2003. Kunnskapsdepartementet forvalter fondet og Det Norske Videnskaps-Akademi har ansvaret for tildeling av prisen og arrangementer i forbindelse med prisen.  Les mer : www.abelprisen.no

Jaques Tits

Abelprisvinner 2008 Jaques Tits.

John Griggs Thompson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abelprisvinner 2008 John Griggs Thompson.