Historisk arkiv

Abelprisen til Yves Meyer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Abelprisen 2017 går til den franske matematikeren Yves Meyer for hans nøkkelrolle i utviklingen av den matematiske teorien om wavelets.

Meyer har vært en visjonær leder "i skjæringspunktet mellom matematikk, informasjonsteknologi og numeriske beregninger og simuleringer", skriver Det Norske Videnskaps-Akademi i sin begrunnelse.

– Jeg vil gratulere Yves Meyer med Abelprisen. Hans arbeid er en god illustrasjon på at teknologiske fremskritt hviler på en grunnmur av matematikk, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Wavelet-analyse har vært anvendt innen en rekke svært forskjellige områder, som datakompresjon, støyreduksjon, medisinsk bildediagnostikk, arkivering, digital kino og forbedring av oppløsningen på bilder fra romteleskopet Hubble.

Abelprisen er en anerkjennelse av bidrag av usedvanlig dybde og innflytelse innen de matematiske vitenskaper og har vært utdelt årlig siden 2003. Prisen omfatter et kontantbeløp på seks millioner kroner. Yves Meyer vil bli overrakt Abelprisen fra Hans Majestet Kong Harald V i en tildelingsseremoni i Oslo 23. mai 2017.

Les mer på www.abelprisen.no