RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 1-20 av 73194 treff.

 • Svar på spm. 687 fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski

  21.01.2020 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Fjerning av urettmessige betalingsanmerkninger etter trygdeskandalen

 • Status for handelspolitikken

  21.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagen innledet om status for handelspolitikken på møte i regjeringens rådgivende utvalg for multilaterale handelsspørsmål (WTO-utvalget) 14. januar. Departementer, interesseorganisasjoner og det sivile samfunn deltok på møtet.

 • Ressurskrevende tjenester – kontroll av ordningen

  21.01.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I 2019 fikk Helsedirektoratet i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å gjennomføre en stedlig kontroll med tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester.

 • Act for Heritage

  21.01.2020 Artikkel Kulturdepartementet

  Europarådets konvensjon om kulturkriminalitet - Convention on Offences relating to Cultural Property (Nicosia, 2017) - er et nytt viktig instrument for internasjonalt samarbeid når det gjelder å hindre kulturkriminalitet.

 • Statsministerens tale på Arctic Entrepreneur 2020

  21.01.2020 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbers tale på konferansen Arctic Entrepreneur 2020.

  Av: Statsminister Erna Solberg Gardermoen, 21.01.2020

 • EU-delegasjonens oppgaver

  21.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Velkommen til den norske EU-delegasjonen i Brussel. Vår oppgave er å representere regjeringen overfor EU på alle EU-relaterte områder som berører Norge.

 • Besøk til EU-delegasjonen

  21.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU-delegasjonen mottar hvert år flere tusen besøkende, fra statsråder til lokale myndigheter, næringsorganisasjoner og studenter.

 • Norges arbeid overfor Europaparlamentet

  21.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Fagrådene ved EU-delegasjonen følger utviklingen i saker som berører deres ansvarsområder. I tillegg vil en utsending fra EU-delegasjonen normalt følge plenumsssjonen i Strasbourg.

 • ERN - endringsbeslutning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 21.01.2020
  Celexnr.: 32019D1269 Basis rettsaktnr.: 2011/24/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1269 av 26. juli 2019 som endrer gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU som fastsetter kriterier for etablering og evaluering av Europeiske referansenettverk og deres medlemmer og for å tilrettelegge

 • Gevinstrealisering ved kommunesammenslåing

  21.01.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Menon Economics i samarbeid med Vivento utarbeidet en rapport om gevinstrealisering ved kommunesammenslåing.

 • Ny rapport viser at sammenslåinger gir gevinster

  21.01.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  − Det er viktig at kommuner som går sammen har et bevisst forhold til hvilke gevinster de selv ønsker å få ut av sammenslåingen, og hvordan de kan realisere disse. Jeg tror de nye kommunene kan lære mye av denne rapporten, sier kommunal- og

 • Arbeids- og sosialdepartementets  tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

  21.01.2020 Artikkel Arbeids- og sosialdepartementet

  På denne siden finner du en oversikt over Arbeids- og sosialdepartementets tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører kan søke på.

 • Bekymret etter angrep i Jemen

  21.01.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er svært bekymret etter angrepet mot militærleiren i Jemen, som kostet 100 personer livet. Dette undergraver FNs spesialutsendings arbeid med de-eskalering og fredsbestrebelser, som Norge støtter. Bare en inkluderende politisk prosess kan løse

 • Personvernerklæring for Nærings- og fiskeridepartementet

  21.01.2020 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Innledning I forbindelse med sin saksbehandling og virksomhet som offentlig organ vil Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) behandle personopplysninger om personer utenfor egen virksomhet (brukere). Personopplysninger er enhver opplysning som kan

 • Startskot for ein ny internasjonal naturavtale

  21.01.2020 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Land frå heile verda møtest i Kunming i Kina i oktober for å bli samde om ein ny avtale for å ta vare på meir natur. Første utkast til ein internasjonal avtale er no publisert.

 • Oversikt over rundskriv utgitt av Finansdepartementet

  21.01.2020 Artikkel Finansdepartementet

 • Rundskriv

  21.01.2020 Artikkel Finansdepartementet

  Rundskriv er (Finansdepartementets) likelydende skriv til departementene. De kan inneholde både direktiver, fullmakter eller rent orienterende stoff.

 • Statsministerens program veke 4

  21.01.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU). Tysdag 21. januar Kl.

 • Brexit og Norge - aktivitetskalender 2020

  21.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her følger en oversikt over brexit-relaterte politiske møter og besøk samt seminarer, konferanser og andre viktige begivenheter.

 • Brexit og Norge - aktivitetskalender 2019

  21.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her følger en oversikt over brexit-relaterte politiske møter og besøk samt seminarer, konferanser og andre viktige begivenheter.

Til toppen