RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 1-20 av 58335 treff.

 • Beklagelig at Litauen i dag har besluttet å trekke seg fra klasevåpenkonvensjonen

  18.07.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Det er beklagelig at Litauen i dag har besluttet å trekke seg fra klasevåpenkonvensjonen. Selv om sikkerhetssituasjonen i Europa er endret som følge av Russlands angrepskrig i Ukraina, er det avgjørende at stater opprettholder sine forpliktelser

 • Veileder om sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina

  18.07.2024 Artikkel Utenriksdepartementet

  Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge har sluttet opp om.

 • Thailand - reiseinformasjon

  18.07.2024 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Thailand anses som et trygt reisemål. Man bør imidlertid være oppmerksom på risikoen for trafikkulykker og småtyveri. Reisende bør følge anvisninger fra lokale myndigheter, og utvise generell forsiktighet. Se mer om sikkerhetssituasjonen under «

 • Opptak til studier

  17.07.2024 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet bestemmer regler for opptak til utdanning.

 • Kroatia - reiseinformasjon

  17.07.2024 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Det er generelt trygt å feriere i Kroatia. Det vil være en viss risiko for jordskjelv, ettersom landet befinner seg i en jordskjelvutsatt sone. Reisende anbefales å til enhver tid følge lokale myndigheters råd, veiledning og anmodninger.

 • Satsing mot hets og rasisme rettet mot reindriftsutøvere

  17.07.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Å endre holdninger og få bort hetsen som mange reindriftsutøvere i dag opplever er et langsiktig arbeid som krever kontinuitet og innsats fra mange ulike aktører. I Reindriftsavtalen ble Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers

 • Enighet om flere hastetiltak knyttet til rovvilt og tamrein

  17.07.2024 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet, Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund har gjennomført konsultasjoner om flere foreslåtte hastetiltak knyttet til rovvilt og tamrein. Partene er blitt helt eller delvis enige om flesteparten av tiltakene i

 • Ny mat - korrigering av unionslisten

  17.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2852 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2852 av 20.desember 2023 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2023/1581 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til bruksvilkårene for astaxantinrik oleoresin fra

 • Ny mat - godkjenning delvis hydrolysert protein fra bygg (Hordeum vulgare) og ris (Oryza sativa)

  17.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2851 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2851 av 20. desember 2023 om godkjenning av delvis hydrolysert protein fra brukt bygg (Hordeum vulgare) og ris (Oryza sativa) som et nytt næringsmiddel og endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/

 • Ny mat - endring i bruksvilkår for delvis avfettet pulver av chiafrø (Salvia hispanica)

  17.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2214 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2214 av 23. oktober 2023 som godkjenner endringer av bruksvilkårene for ny mat-ingrediensen delvis avfettet pulver av chiafrø (Salvia hispanica) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU)

 • Plantevernmidler - asulam-natrium, avslag

  16.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R0425 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/425 av 2. februar 2024 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet asulam-natrium i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009

 • Plantevernmidler - etefon - regodkjenning

  16.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2591 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2591 av 21. november 2023 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet etefon, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om endring av kommisjonens

 • Plantevernmidler - aluminiumammoniumsulfat - regodkjenning

  16.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2589 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2589 av 21. november 2023 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet aluminiumammoniumsulfat, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om endring av kommisjonens

 • Plantevernmidler - triflusulfuron-metyl, avslag regodkjenning

  16.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2513 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2513 av 16. november 2023 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet triflusulfuron-metyl i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om endring av Kommisjonens

 • Forskingsprisar

  16.07.2024 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Forskingsprisane vert delte ut for å anerkjenne framifrå vitskapeleg arbeid og auke merksemda kring forsking i samfunnet.

 • Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser – Justis- og beredskapsdepartementet

  16.07.2024 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Oversikt over tildelingsbrev og instrukser fra Justis- og beredskapsdepartementet til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter.

 • Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023 – 2032

  16.07.2024 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Forskning og høyere utdanning er avgjørende for å løse samfunnsutfordringene vi står overfor. Skal vi få til økt verdiskaping i privat og offentlig sektor og samtidig ha god kunnskapsberedskap for kriser som kan treffe oss, trenger vi forskning og

 • Japan - reiseinformasjon

  16.07.2024 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Reise til Japan er trygt og for det meste uproblematisk, men landet kan være utsatt for jordskjelv og andre naturfenomener. Det anbefales å registrere opphold og undersøke nødvendige forholdsregler før reise.

 • Tyrkia - reiseinformasjon

  16.07.2024 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Det er identifikasjonsplikt i hele Tyrkia. Pass er eneste gyldige identifikasjon for norske borgere uten opphold i Tyrkia, og det anbefales at man alltid har ID-papirer med seg når man beveger seg ute. På grunn av tørt landskap og høye temperaturer

 • Egypt - reiseinformasjon

  15.07.2024 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Sikkerhetssituasjonen i regionen er spent og uforutsigbar. Dette påvirker også Egypt. Situasjonen kan endre seg raskt. Reisende oppfordres til å følge nøye med på utviklingen og utvise aktsomhet.

 • Side 1 av 2917
 • Side 1 av 2917