RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 1-20 av 72667 treff.

 • Organisering, styringsgruppe og politisk kontaktgruppe

  18.11.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet har tatt en ny og tydeligere rolle i NTP-arbeidet for å styrke arbeidet med mer effektiv ressursbruk, og for å svare best mulig på de samfunnsmessige utfordringene. Det legges nå opp til en mer dynamisk prosess mellom

 • Tyres and snow chains

  18.11.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  As the driver, you are responsible for ensuring that the vehicle has sufficient road grip.

 • Arenas 25 årsjubileum

  18.11.2019 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides innlegg på 25-årsmarkeringa av Arena Senter for europaforsking.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Litteraturhuset, Oslo 18 november 2019

 • Gratulasjon til Arena Senter for europaforskning

  18.11.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Gratulerer Arena med viktig europaforskning i 25 år! Forskning på felles muligheter og utfordringer er viktig for europeisk samarbeid og for Norges samarbeid med Europa. Derfor økte regjeringen støtten til forskning på Europa i endring med seks

 • Foreign Minister on Sri Lanka elections

  18.11.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  'Congratulations to the people of Sri Lanka on a democratic presidential election and to Gotabaya Rajapakse on being sworn in as president today. Looking forward to continuing our partnership on economic development, democracy and reconciliation',

 • Høring - endringer i kapitalkravsforordningen for problemlån

  18.11.2019 Høring Finansdepartementet

  Forordning (EU) 2019/630 endrer reglene i kapitalkravsforordningen (CRR) om behandling av misligholdte og tapsutsatte lån (problemlån). Forordningen er en del av EUs arbeid for å redusere risikoen i den europeiske banksektoren, og innebærer bl.a. at

  Høringsfrist: 31.01.2020 Status: På høring

 • Utslepp frå oppdrettsanlegg

  18.11.2019 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Generelt sett er vasskvaliteten langs norskekysten god. Alle oppdrettsanlegg har utsleppsløyve frå miljøvernstyresmaktene som set grenser for kor mykje fisk dei kan ha i anlegget. Det blir tatt regelmessige prøver under og rundt anlegga for å

 • Seminarserie: Perspektivmeldingen 2020: Seminar om den digitaliserte økonomien

  18.11.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Vi løfter debatten om morgendagens velferdssamfunn gjennom tre seminarer i høst og vinter. Hva utfordrer norsk økonomi og velferden, og hvor er løsningene?

 • Presseinvitasjon: Røe Isaksen til Brussel

  18.11.2019 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  I høve det norske formannskapet i EFTA dette halvåret, reiser Torbjørn Røe Isaksen onsdag 20. november til Brussel for å møte EFTAs konsultative organar.

 • Antibiotikabruken innenfor landbruket er kraftig redusert

  18.11.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet (LMD) har nådd alle seks målene innenfor handlingsplanen mot antibiotikaforbruk i Norge. I 2015 lanserte regjeringen en nasjonal strategi mot antibiotikaresistens for 2015-2020 for å redusere antibiotikabruken for både

 • Fiskehelse/lakselus

  18.11.2019 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  All laks som blir satt ut i sjøen blir vaksinert mot en rekke sykdommer, først og fremst bakteriesykdommer. Dette har ført til at det knapt brukes antibiotika i norsk oppdrettsnæring i dag.

 • Svar på spørsmål om Tyrkias våpenbruk nord i Syria

  18.11.2019 Brev til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om regjeringen har tatt noe initiativ for å undersøke rapportene og tilgjengelig bevismateriale som indikerer ulovlig bruk av hvitt fosfor eller kjemiske våpen fra

 • Melkekvoter i 2020

  18.11.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag gjennomført kvotedrøftinger. På bakgrunn av drøftingene har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 0,96 for

 • Vi tilbyr

  18.11.2019 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Vi kan tilby spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor områder som har betydning både for den enkeltes utvikling og deltakelse, og for samfunnsutviklingen.

 • Om konsultasjonsordningen

  18.11.2019 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Her ligger informasjon om hva som er hovedmålet med ordningen og hva man ønsker å oppnå gjennom konsultasjonene.

 • Forholdet kommune-stat

  18.11.2019 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommuner og fylkeskommuner skal ha rammebetingelser som setter dem i stand til å løse sine oppgaver både som myndighetsutøver, demokratiske arenaer, tjenesteprodusenter og samfunnsutviklere.

 • Nasjonalmuseet åpner våren 2021

  18.11.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det nye Nasjonalmuseet som bygges på Vestbanen i Oslo åpner for publikum våren 2021. Dette er bestemt etter at to kritiske leveranser til byggeprosjektet er forsinket.

 • Rapporter og andre publikasjoner

  18.11.2019 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Her finnes relevante dokumenter om konsultasjonsordningen, bl.a. veilederen om statens arbeid med konsultasjonsordningen.

 • Bilaterale samarbeidsavtaler mellom staten og KS

  18.11.2019 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Her ligger en oversikt over bilaterale samarbeidsavtaler som er inngått på enkeltsektorer.

 • Viktig satsing mot moderne slaveri

  18.11.2019 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Bærekraftsmålene maner til kamp for å gjøre slutt på moderne slaveri. Derfor har regjeringen styrket feltet med 150 millioner kroner i neste års budsjett og bygger nå opp et eget bistandsprogram mot moderne slaveri.

  Av: Statssekretær Aksel Jakobsen innlegg i Vårt Land, 18. november

Til toppen