RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 1-20 av 55810 treff.

 • § 9-7: Valg av styre i et kommunalt foretak etter et kommunestyrevalg

  26.02.2024 Tolkningsuttalelse

  Om plikten til å velge styre i kommunale foretak etter at nytt kommunestyret har konstituert seg, jf. kommuneloven § 7-1 femte ledd.

  Lov/forskrift: Kommuneloven (2018)

 • Fire togsett klare for Ukraina

  24.02.2024 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Utanriksdepartementet

  To år har gått sidan Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Som ein del av Noregs bidrag for å halde økonomien og livet i gang i Ukraina, er no fire togsett som Ukraina har bede om, klare for å bli transporterte til det krigsråka landet. Dette er

 • Sammen for Ukraina

  24.02.2024 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  På denne toårsdagen (24. februar) for Russlands brutale fullskalainvasjon av Ukraina vil jeg berømme det ukrainske folk for deres motstandskraft og utholdenhet. Lidelsene, ødeleggelsene og belastningene på Ukraina er enorme. Norge skal stå ved

  Av: Statsminister Jonas Gahr Støre Kronikk i Aftenposten

 • Et nytt sikkerhetspolitisk alvor: Verden i grenseland

  24.02.2024 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  I morgentimene for to år siden kom nyheten vi hadde fryktet: En fullskala, russisk angrepskrig mot Ukraina var i gang. 24. februar 2022 blir stående som en av de mest skjellsettende dagene i Europas historie.

  Av: Statsminister Jonas Gahr Støre Kronikk i Dagens Næringsliv

 • Statsministerens program veke 9

  23.02.2024 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Hunton og Huntonit får medhold i klagesak om CO2-kompensasjon

  23.02.2024 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet omgjør Miljødirektoratets vedtak der Hunton AS og Huntonit AS fikk avslag på sine søknader om CO2-kompensasjon.

 • Ukrainas forsvarskamp angår oss alle

  23.02.2024 Tale/innlegg Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet

  - Vi må støtte Ukrainas forsvarskamp inntil Russland forstår at makt ikke gir rett. Deretter må vi støtte Ukraina i å trygge freden, skriver forsvarsminister Bjørn Arild Gram og utenriksminister Espen Barth Eide i et innlegg i anledning 2-årsdagen

  Av: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram , Utenriksminister Espen Barth Eide

 • Innseiling Senjahopen

  23.02.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  – Denne regjeringen er opptatt av å legge til rette for å sikre utvikling av fiskeriavhengige kystsamfunn langs hele kysten. Derfor er vi svært tilfredse med at prosjektet innseilingen Senjahopen nå på det nærmeste er ferdigstilt, sier fiskeri- og

 • Betre samarbeid for å auke deltakinga til barn og unge i fritidsaktivitetar

  23.02.2024 Nyheit Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Alle barn og unge må få moglegheita til å delta i dei fritidsaktivitetane dei ønsker. Sånn er det ikkje i dag. Dette jobbar vi i regjeringa aktivt med, men vi må også finne løysingar saman for å få deltakinga opp. No kan to nye initiativ betre

 • Global helse

  23.02.2024 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norges innsats for global helse skal både bidra til fattigdomsbekjempelse i lavinntektsland og til styrket global helseberedskap og internasjonalt samarbeid som Norge kan dra nytte av også nasjonalt. Norge har en lederrolle internasjonalt og er en

 • Statsråd Tung til verdas største mobilkongress

  23.02.2024 Pressemelding Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Mobilbransjen frå heile verda samlast i Barcelona neste veke. Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung deltek og møter mellom andre leiarar i dei store mobilselskapa og SpaceX.

 • Statsministeren besøkte Kirkenes

  23.02.2024 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Kirkenes onsdag 21. og torsdag 22. februar, og fikk møte vernepliktige som bemanner en observasjonspost på grensen til Russland. Han hadde også en samtale med en ukrainsk flyktning som har språkpraksis hos en

 • Utdrag frå energiminister Terje Aaslands kalender for veke 9

  23.02.2024 Pressemelding Energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det kan skje endringar i programmet på kort varsel.

 • eInnsyn – offentlig elektronisk postjournal

  23.02.2024 Artikkel

  Her kan du søke i offentlige dokumenter og korrespondanse til og fra offentlige etater, også kjent som postjournaler eller postlister. I tillegg kan du søke i politiske møter og saker fra kommunale og fylkeskommunale utvalg.

 • Utanriksminister Eide til WTO sin 13. ministerkonferanse

  23.02.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eide leier den norske delegasjonen til Verdshandelsorganisasjonen (WTO) sin 13. ministerkonferanse (MC13), 26.- 29. februar i Abu Dhabi i Dei sameinte arabiske emirata.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 9

  23.02.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 9, 2024.

 • § 11-4: Krav til møteboken ved skriftlig avstemning i forholdsvalg

  23.02.2024 Tolkningsuttalelse

  Om hvordan føre avstemningsresultatet i møteboken når det gjennomføres et forholdsvalg ved skriftlig avstemning.

  Lov/forskrift: Kommuneloven (2018)

 • Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

  23.02.2024 Artikkel Barne- og familiedepartementet

  Om tilskuddsordningen, frister og krav.

 • Nytt kapittel for grønn omstilling i prosessindustrien

  23.02.2024 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Strategiforumet Prosess21 ble etablert i 2018 for å bidra til utslippskutt i prosessindustrien. Styringsgruppen har nå fått en ny sammensetting og et nytt mandat som speiler Norges forpliktelse til å nå klimamålene innen 2050.

 • § 8-6: Ulike spørsmål om ev. ettergodtgjøring

  23.02.2024 Tolkningsuttalelse

  Om hvordan ettergodtgjøringen skal beregnes og avkortes for fremtidige næringsinntekter, samt forholdet til ev. godtgjøring fra partiet etter reglene om partistøtte.

  Lov/forskrift: Kommuneloven (2018)

 • Side 1 av 2791
 • Side 1 av 2791