RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 1-20 av 71887 treff.

 • Takk for påmeldingen

  20.09.2019 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Takk for påmelding! Du vil motta en bekretelse på e-post.

 • Presseinformasjon: Program for FNs høynivåuke New York

  20.09.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Under følger utdrag fra programmene til utenriksminister Ine Eriksen Søreide og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein under FNs høynivåuke i New York 22.-28. september.

 • Verksted for regional utvikling

  20.09.2019 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Verksted for regional utvikling er en arena for fylkeskommunene for erfaringsdeling og utvikling av god praksis. Formålet med verkstedet er å styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og regional strateg. FNs bærekraftsmål og kompetanse er

 • EØS-midler tema for Tsjekkia-besøk

  20.09.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Tsjekkia mottar 16,7 millioner Euro fra EØS-midlene i perioden 2014-2021 under folkehelseprogrammet. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen deltok på åpningen av Tsjekkias nasjonale lanseringskonferanse for EØS-midlene 19. september i Praha.

 • Statsministerens program uke 39

  20.09.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådene har normalt disse faste postene i ukeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også regelmessige møter i Regjeringens sikkerhetsutvalg (RSU). FNs

 • Gjøsund fiskerihamn får midlar til utbetring

  20.09.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Å bygge ut hamner er bra for verdiskaping langs kysten. No blir det inngått avtale med Giske kommune om forskotering av utdjupingsprosjekt i Gjøsund fiskerihamn. Forskoteringsmidlane gjer at utbetringa av fiskerihamna kan gjennomførast tidligare

 • Vedtak i fire småkraftsaker

  20.09.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i til sammen 4 småkraftsaker i Troms.

 • Bønder som viser vei

  20.09.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Årets Bedriftsutviklingspris i landbruket i Troms går til Ronald Sigurd og Elin Norheim som driver Luneborg gård i Balsfjord kommune.

 • Nytt landsdekkende såkornfond

  20.09.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Styret i Innovasjon Norge har besluttet å gi ProVenture Management III ansvaret for å forvalte et nytt såkornfond. Fondet skal investere i unge bedrifter over hele landet.

 • UNDP. Senior Research and Policy Advisor (SDG16), Oslo

  20.09.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

 • UNDP - Senior Research and Policy Advisor (inclusive governance), Oslo

  20.09.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Les mer om stillingen. Søknadsfrist er 2. oktober

 • Norge blir med i europeisk forsvarssamarbeid

  20.09.2019 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Norge går 20. september inn i det europeiske forsvarssamarbeidet EI2.- Vi vil samarbeide for å bli bedre til å håndtere kriser, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 • Digitalmarkedsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 20.09.2019
  Celexnr.: 32019L0790 KOM-nr.: KOM(2016)593 Basis rettsaktnr.: (96/9/EF og 2001/29/EF)

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/790 av 17. april 2019 om opphavsrett og nærstående rettigheter i det digitale indre marked og om endring av direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF

 • Nett- og videresendingsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 20.09.2019
  Celexnr.: 32019L0789 KOM-nr.: KOM(2016)594 Basis rettsaktnr.: (93/83/EØF)

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/789 av 17. april 2019 om regler for utøvelse av opphavsrett og nærstående rettigheter som gjelder for visse av kringkastingsselskapers nettoverføringer og videresending av radio- og TV-programmer og om

 • Tillatelse til å overføre Grøningsbekken 2 og Bekk Urdabotn

  20.09.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Sunnhordland Kraftlag AS har i statsråd i dag fått tillatelse til å overføre Grøningsbekken 2 og Bekk Urdabotn til Blåfalli III kraftstasjon i Kvinnherad.

 • Reviderte vilkår for Suvdølareguleringene

  20.09.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Det er i statsråd i dag fastsatt reviderte vilkår for Suvdølareguleringene i Drangedal og Nissedal.

 • Symposium om fremtidens jordforvaltning

  20.09.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA), i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, inviterer til et seminar 23. september om fremtidens jordforvaltning i Norge. Hvordan skal vi sikre et jordsmonn som både er levende og som vi kan leve av, og er

 • Invitasjon til seminar og offentlig anskaffelse av mat i Sandefjord

  20.09.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  24. oktober arrangerer Landbruks- og matdepartementet sammen med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark en konferanse om gode løsninger for offentlig innkjøp av lokal mat og drikke. Dette er en av aktivitetene under "Gylne Måltidsøyeblikk" som skal

 • Konsesjon til ny kraftledning fra Lyse til Fagrafjell

  20.09.2019 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statnett SF har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kilovolt (kV) kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner. Statnett har også fått konsesjon til bygging

 • Prop. 140 S (2018–2019) - Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018

  20.09.2019 Proposisjon Utenriksdepartementet

  Proposisjonen omhandler samtykke til ratifisering av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Indonesia. Avtalen ble undertegnet i Jakarta 16. desember 2018. Frihandelsavtalen omfatter handel med varer, opprinnelsesregler, handelsfasilitering,

Til toppen