RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 21-40 av 58345 treff.

 • Kroatia - reiseinformasjon

  17.07.2024 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Det er generelt trygt å feriere i Kroatia. Det vil være en viss risiko for jordskjelv, ettersom landet befinner seg i en jordskjelvutsatt sone. Reisende anbefales å til enhver tid følge lokale myndigheters råd, veiledning og anmodninger.

 • Satsing mot hets og rasisme rettet mot reindriftsutøvere

  17.07.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Å endre holdninger og få bort hetsen som mange reindriftsutøvere i dag opplever er et langsiktig arbeid som krever kontinuitet og innsats fra mange ulike aktører. I Reindriftsavtalen ble Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers

 • Enighet om flere hastetiltak knyttet til rovvilt og tamrein

  17.07.2024 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet, Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund har gjennomført konsultasjoner om flere foreslåtte hastetiltak knyttet til rovvilt og tamrein. Partene er blitt helt eller delvis enige om flesteparten av tiltakene i

 • Ny mat - korrigering av unionslisten

  17.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2852 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2852 av 20.desember 2023 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2023/1581 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til bruksvilkårene for astaxantinrik oleoresin fra

 • Ny mat - godkjenning delvis hydrolysert protein fra bygg (Hordeum vulgare) og ris (Oryza sativa)

  17.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2851 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2851 av 20. desember 2023 om godkjenning av delvis hydrolysert protein fra brukt bygg (Hordeum vulgare) og ris (Oryza sativa) som et nytt næringsmiddel og endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/

 • Ny mat - endring i bruksvilkår for delvis avfettet pulver av chiafrø (Salvia hispanica)

  17.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2214 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2214 av 23. oktober 2023 som godkjenner endringer av bruksvilkårene for ny mat-ingrediensen delvis avfettet pulver av chiafrø (Salvia hispanica) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU)

 • Plantevernmidler - asulam-natrium, avslag

  16.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R0425 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/425 av 2. februar 2024 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet asulam-natrium i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009

 • Plantevernmidler - etefon - regodkjenning

  16.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2591 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2591 av 21. november 2023 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet etefon, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om endring av kommisjonens

 • Plantevernmidler - aluminiumammoniumsulfat - regodkjenning

  16.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2589 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2589 av 21. november 2023 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet aluminiumammoniumsulfat, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om endring av kommisjonens

 • Plantevernmidler - triflusulfuron-metyl, avslag regodkjenning

  16.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2513 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2513 av 16. november 2023 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet triflusulfuron-metyl i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om endring av Kommisjonens

 • Plantevernmidler - klofentezin, avslag regodkjenning

  16.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2456 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2456 av 7. november 2023 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet klofentezin i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om endring av kommisjonens

 • Plantevernmiddelrester 2024/1078

  16.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R1078 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/1078 av 15. april 2024 som endrer vedlegg II og IV til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for azoksystrobin, flonikamid, isofetamid, mefentriflukonazol, metazaklor,

 • Plantevernmiddelrester 2024/1076 (D089881/04)

  16.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R1076 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/1076 av 15. april 2024 som endrer vedlegg II og V til forordning (EF) 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for bispyribac, metosulam, oryzalin, oxasulfuron og triazoksid i eller på visse

 • Plantevernmiddelrester 2024/891 - D085817/04 (MRL)

  16.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R0891 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/891 av 22. mars 2024 som endrer vedlegg II og V til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for bifenazat i eller på visse produkter

 • Fo. 2024/451 plantevernmiddelrester (MRL)

  16.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R0451 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/451 av 5. februar 2024 som endrer vedlegg III til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for nikotin eller på visse produkter

 • Fôrvarer - tilsetningsstoffer

  16.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R0260 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/260 av 12. januar 2024 om godkjenning av eterisk spisskummenolje fra Cuminum cyminum L., søt fennikeltinktur fra Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, dong quai-tinktur fra Angelica

 • Fôrvarer- tilsetningsstoff

  16.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R0251 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/251 av 16. januar 2024 om fornyet godkjenning av preparater av Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/ CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici CNCM I-3237,

 • Forskingsprisar

  16.07.2024 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Forskingsprisane vert delte ut for å anerkjenne framifrå vitskapeleg arbeid og auke merksemda kring forsking i samfunnet.

 • Tilsetningsstoffer til næringsmidler, godkjenning av trimagnesiumdisitrat (E 345(i)) i kosttilskudd

  16.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R0346 Basis rettsaktnr.: 1333/2008, 231/2012

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/346 av 22. januar 2024 om endring i vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 når det gjelder bruk av trimagnesiumdisitrat i

 • Tilsetningsstoffer til næringsmidler, endring, alkoholholdige drikkevarer

  16.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R0374 Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/374 av 24. januar 2024 om endring i vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder titlene på næringsmiddelkategoriene for alkoholholdige drikkevarer og bruk av ulike

 • Side 2 av 2918
 • Side 2 av 2918