Mosambik - reiseinformasjon

Mosambik er et relativt trygt land å reise i bortsett fra de nordlige delene hvor det er reiseråd. For mer informasjon om situasjonen i landet se kapittelet Sikkerhet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26. JUNI 2019 - FORTSATT GYLDIG

Mosambik - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er nødvendige til Cabo Delgado. 

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske statsborgere som ønsker å reise inn i Mosambik for turist- eller business er ikke lenger visumpliktige. Turist- og forretningsreisende må vise bevis på en tur-retur-flyvning samt hotellreservasjon. Disse reisende kan ikke oppholde seg mer enn 30 dager i landet (påfølgende eller avbrutt) Reisende er kun kvalifisert for turistvisum hvis de ikke har til hensikt å bo sammen med en statsborger av Mosambik eller en som er bosatt i Mosambik under oppholdet. Disse må ha besøksvisum. Forhåndsgodkjenning for besøksvisum kan fås via e-visumplattformen (https://evisa.gov.mz/). Reisende må legge ved invitasjonsbrev fra verten samt bevis på vertens status i Mosambik (dvs. gyldig visum, utenlandsk oppholdsdokument kjent som DIRE eller pass) sammen med søknaden. Forhåndsgodkjenninger for besøksvisum er plassert under "Bordervisa"-i e-visumplattformen.Forhåndsautorisasjoner for visum er tilgjengelig via e-visumplattformen (https://evisa.gov.mz/). Reisende 18 år og yngre som reiser med én forelder eller alene må innhente samtykke fra foresatte eventuelt fraværende forelder(e). Dokumentet må være attestert og skrevet på portugisisk. 

Reisende ha minimum seks ledige sider i passet. Merk at pass må ha en gyldighetstid på seks måneder etter innreise. For ytterligere spørsmål angående visum og innreise, ta kontakt med Mosambiks ambassade i Stockholm Embaixada da República de Moçambique| Estocolmo nos Países Nórdicos (embassymozambique.se)I Mosambik er det nødvendig å kunne identifisere seg, og pass med gyldig visum må alltid medbringes.

Nødpass aksepteres ikke ved innreise til Mosambik. Nødpass kan heller ikke benyttes ved reiser til eller via Sør-Afrika. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, inklusive visum, er gyldige. Turister som kommer til Mosambik med bil, må tegne tredjepartsforsikring ved grensen.

Vold: Mosambik preges av voldelige angrep og konflikt i Cabo Delgado-provinsen helt nord i landet. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er nødvendige til Cabo Delgado. Til tross for at det ble undertegnet en fredsavtale i 2019, er det flere områder med ustabil sikkerhetssituasjon også i den sentrale delen regionen i Mosambik, særlig i provinsene Sofala og Manica.

Det anbefales å utvise forsiktighet og årvåkenhet ved reiser til disse områdene, samt å holde seg oppdatert på lokale nyhetsrapporteringer. Andre områder å utvise aktsomhet i er sørlige deler av Zambèzia-provinsen, og også områder i Tete-provinsen, i grenseområdene til Malawi. Den 11. oktober 2023 ble det avholdt kommunevalg i Mosambik. I etterkant har det oppstått protester og demonstrasjoner mot de midlertidige resultatene som har blitt presentert. Alle reisende bes om å unngå folkeansamlinger, demonstrasjoner og protester. Følg lokale myndigheters anvisninger  og følg med på lokale nyheter.

Trafikk: Den største sikkerhetsrisikoen for øvrig er trafikkuhell. Spesielt hovedveien nordover fra Maputo til turiststedene er særlig utsatt, og man bør være ekstra aktsom. Man bør unngå å kjøre etter mørkets frembrudd i hele landet.

Registrering: Ambassaden anbefaler norske borgere til å registrere seg på reiseregistrering.no

Utenfor ambassadens åpningstid 07:30-15:30 kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på telefon +47 23 95 00 00 eller pr e-post: udops@mfa.no.

Sykehus: Kapasitet og standard på sykehus og helsepersonell i Mosambik er lav, og det anbefales å benytte private klinikker/sykehus. Ved alvorlig sykdom eller skade, kan medisinsk evakuering til Sør-Afrika være nødvendig. Det er viktig å ha reiseforsikring som dekker evakuering ut av landet.

Sykdommer: Malaria, hiv/aids og tuberkulose regnes for å være de største helseutfordringene i Mosambik. Malaria er utbredt og malariaprofylakse bør tas i hele landet. Kolera er til stede hele året og blusser opp av og til. For å unngå kolera, kan man koke drikkevannet eller kjøpe mineralvann på flaske. Det hjelper også å opprettholde god personlig hygiene. Kokt og stekt mat regnes normalt som ufarlig. Bilharzia forekommer - unngå kontakt med stillestående vann/elver.

Hiv/aids er utbredt, 11,5 prosent på landsbasis og visse steder betydelig høyere.

Vaksine: Det er krav om at reisende fra/via de fleste afrikanske land må ha vaksine mot gulfeber. Reisende må framvise vaksinasjonskort ved ankomst. Hepatittvaksine er anbefalt. Se også oppdaterte helsefaglige råd og vaksineinformasjon på Folkehelseinstituttets hjemmesider. Det anbefales også at reisende er fullvaksinerte (Covid-19).

Mosambik er et relativt trygt land, sett bort fra provinsene nevnt i avsnittet om sikkerhet. Den største trusselen for nordmenn i Maputo er tyveri på åpen gate. Det forekommer også innbrudd i biler, boliger og annen form for voldspregede overfall. Vanligvis er det ikke politi på strender eller øyer. Man bør være årvåken hele tiden. Unngå å gå alene etter mørkets frambrudd, og vis ikke fram verdisaker eller penger åpenlyst. Unngå uttak av kontanter fra minibanker på kvelden. Hold bildørene låst under kjøring, og vær særlig aktsom når du ankommer eller forlater boliger etter mørkets frembrudd. Det frarådes å plukke opp fremmede eller stoppe for å hjelpe bilister eller fotgjengere. I noen tilfeller er dette noe kriminelle benytter for å lure bilister til å stoppe. Er man i tvil, kjør direkte til en politistasjon.

Hvis man blir utsatt for kriminelle handlinger, bør man kontakte det lokale politiet umiddelbart og anmelde forholdet. Ambassaden bør også kontaktes. Hvis passet blir stjålet, bør man raskt kontakte den norske ambassaden samt informere de lokale immigrasjonsmyndighetene.

Utlendinger er pålagt alltid å bære på seg identitetspapirer som beviser lovlig opphold i landet. Ambassaden minner også om at det ofte vil være en økning i kriminaliteten i urbane sentre i Mosambik før jul og nyttår.

Lavtliggende områder rundt store elver rammes jevnlig av flom i regntiden (oktober-april). Dette gjør at mange veier blir ufremkommelige, og fører ofte til ødeleggelser av infrastruktur, inkludert veier og broer. Generelt blir svært mange grusveger vanskelig framkommelige i regntiden.

Mosambik rammes også tidvis av sykloner, som forekommer i perioden februar-mars. De sentrale og nordligste provinsene er mest utsatt. Søk råd hos lokalkjente før reiser utenfor Maputo i regntiden. Ved reiser til avsidesliggende strøk, kontroller at førstehjelpsskrin er medbragt.

Alle utlendinger i Mosambik er underlagt mosambikiske lover og regler.

Besittelse av alle typer narkotiske stoffer, selv i små mengder, er strengt forbudt og strafferammen er høy.

Trafikk: Det er venstrekjøring i Mosambik. Norske førerkort er gyldige for opptil 90 dager. Hvis du har tenkt å bli lenger, bør du få en internasjonal kjøretillatelse eller søke om mosambikisk førerkort. Det er påbudt å ha førerkort med i bilen. Vær klar til å fremvise bildokumentasjon på anmodning fra politiet. Dette kan kjøpes ved de fleste landgrenseovergangene. Blir man stoppet av politiet, be om forklaring på lovbruddet og be om en skriftlig bot som kan betales på en politistasjon. Ved bilkjøring er tredjepartsforsikring påkrevd.

LHBTI+: Homofili ble avkriminalisert i Mosambik i 2015. kjønnsindentitet og legning anses som et privat anliggende. Mens Mosambik er et av Afrikas mer liberale land når det gjelder syn på homofili og LHBT-samfunnet, anses offentlig hengivenhet – enten det er mellom et heteroseksuelt eller homofilt par – generelt som upassende, og kan trekke fordømmelse fra mer konservative mosambikanere.

I krise og nødsituasjon kan publikum kontakte ambassaden: emb.maputo@mfa.no eller +258 21 48 01 00

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00,  e-post: UDops@mfa.no

 

Mosambik.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Mosambik.