Forsiden

Mosambik - reiseinformasjon

Den mosambikiske regjeringen har åpnet opp for vaksinerte reisende. For uvaksinerte må man fremvise PCR-test tatt minimum 72 timer før ankomst. For mer om koronavirus og innreise/utreise, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26. JUNI 2019 - FORTSATT GYLDIG

Mosambik - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er nødvendige til Cabo Delgado. 

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum for opphold i Mosambik. Det er mulig å kjøpe visum ved ankomst på grenseovergangene men de mosambikiske innreiseregler kan fort og uten varsel endre seg.

For å unngå forsinkelser og forvirring som kan oppstå fra språkspørsmål ved grenseposter, anbefales besøkende derfor å skaffe seg visum på forhånd gjennom den mosambikiske ambassaden i Stockholm. Et standard visum gjelder for to innreiser og opphold i inntil 30 dager. Dersom oppholdet er av lengre varighet, eller dersom man ønsker å reise til naboland og tilbake, kan man på forhånd søke om tre-måneders visum (multiple entry).

For å anskaffe visum bør den reisende ha minimum seks ledige sider i passet. For visum med varighet på tre måneder, kan man allikevel kun oppholde seg i Mosambik i inntil 30 dager sammenhengende. Bot ved opphold utover denne perioden ligger for øyeblikket (mai 2021) på 3000 MZN pr dag ved grenseovergangene. Ved fornyelse av opphold hos immigrasjonsmyndighetene inne i Mosambik er beløpet noe lavere, men her gis det bare én enkelt forlengelse à 30 dager.

Dersom man er på reise i regionen, er det også mulig å kontakte Mosambiks høy-kommisjon i Sør-Afrika, ett av deres konsulater, eller Mosambiks høy-kommisjon i Eswatini for å skaffe visum gjennom disse. Merk at pass må ha en gyldighetstid på seks måneder etter innreise. I Mosambik er det nødvendig å kunne identifisere seg, og pass med gyldig visum må alltid medbringes.

Nødpass aksepteres ikke ved innreise til Mosambik. Nødpass kan heller ikke benyttes ved reiser til eller via Sør-Afrika. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, inklusive visum, er gyldige. Turister som kommer til Mosambik med bil, må tegne tredjepartsforsikring ved grensen.

Se avsnittet for «Helse» for innreise- og utreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Mosambik preges av voldelige angrep og konflikt i Cabo Delgado-provinsen helt nord i landet. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er nødvendige til Cabo Delgado. Til tross for at det ble undertegnet en fredsavtale i 2019, er det flere områder med ustabil sikkerhetssituasjon også i den sentrale delen regionen i Mosambik, særlig i provinsene Sofala og Manica. Det anbefales å utvise forsiktighet og årvåkenhet ved reiser til disse områdene, samt å holde seg oppdatert på lokale nyhetsrapporteringer. Andre områder å utvise aktsomhet i er sørlige deler av Zambèzia-provinsen, og også områder i Tete-provinsen, i grenseområdene til Malawi. Sikkerhetssituasjonen i landet for øvrig anses p.t. som stabil.

Den største sikkerhetsrisikoen i resten av landet er trafikkuhell. Spesielt hovedveien nordover fra Maputo til turiststedene er særlig utsatt, og man bør være ekstra aktsom. Man bør unngå å kjøre etter mørkets frembrudd i hele landet.

Ambassaden anbefaler norske borgere til å registrere seg på reiseregistrering.

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på telefon +47 23 95 00 00 eller pr e-post: udops@mfa.no.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende til Mosambik bør holde seg oppdaterte om hvordan smittesituasjonen utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg. Vaksineringsraten i befolkningen er relativt høy, men det kan allikevel ikke utelukkes at det kommer en ny bølge. Reisende bør fortsatt være oppmerksomme på at nye, strenge restriksjoner kan innføres på kort varsel. 

Restriksjonene som innføres håndheves. Det er derfor viktig at reisende setter seg godt inn i de restriksjoner som til enhver tid er gjeldene og følger disse. Av restriksjoner som innføres og endres i takt med smitteutviklingen kan nevnes kortere åpningstider butikker og restauranter, regler for bruk av strendene,  portforbud, munnbindpåbud og generelt varierende nivåer av nedstengning  av samfunnet.

Innreise: Det er for tiden ikke krav om karantene ved innreise, men lokale restriksjoner og krav kan endre seg raskt og alle oppfordres til å holde seg fortløpende orientert om disse. Alle oppfordres til å følge lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Utenriksdepartementet har ikke anledning til å overprøve lokale myndigheters restriksjoner og eventuelle reaksjoner på brudd på disse. Det er ikke krav om PCR-test ved innreise dersom man kan fremvise vaksinasjonsbevis på at man er fullvaksinert. Dersom uvaksinert, så er det krav fra mosambikiske myndigheter om negativ PCR-test tatt minimum 72 timer før ankomst Mosambik. Reisende oppfordres også til å kontakte sitt flyselskapet for eventuelle andre krav de måtte ha til dokumentasjon.

Utreise: Det er p.t. ikke krav om dokumentasjon på negativ PCR-test for utreise fra Mosambik dersom man reiser til et land uten krav om PCR-test. For reisende med ulike flyselskap og forskjellige destinasjoner må den reisende selv undersøke krav ifbm. ankomst i destinasjonslandet og kontakte sitt flyselskap for oppdatert informasjon. Husk å ha vaksinasjonsbevis tilgjengelig også for utreise.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Kapasitet og standard på sykehus og helsepersonell i Mosambik er lav, og det anbefales å benytte private klinikker/sykehus. Ved alvorlig sykdom eller skade, kan medisinsk evakuering til Sør-Afrika være nødvendig. Det er viktig å ha reiseforsikring som dekker evakuering.

Malaria, hiv/aids og tuberkulose regnes for å være de største helseutfordringene i Mosambik. Malaria er utbredt og malariaprofylakse bør tas i hele landet. Kolera er til stede hele året og blusser opp av og til. For å unngå kolera, kan man koke drikkevannet eller kjøpe mineralvann på flaske. Det hjelper også å opprettholde god personlig hygiene. Kokt og stekt mat regnes normalt som ufarlig.

Bilharzia forekommer - unngå kontakt med stillestående vann/elver.

Hiv/aids er utbredt, 11,5 prosent på landsbasis og visse steder betydelig høyere. 

Det er krav om at reisende fra/via de fleste afrikanske land må ha vaksine mot gulfeber. Reisende må framvise vaksinasjonskort ved ankomst. Hepatittvaksine er anbefalt. Se også oppdaterte helsefaglige råd og vaksineinformasjon på Folkehelseinstituttets hjemmesider. Det anbefales også at reisende er fullvaksinerte (covid-19).

Mosambik er et relativt trygt land, sett bort fra provinsene nevnt i avsnittet om sikkerhet. Den største trusselen for nordmenn i Maputo er tyveri på åpen gate. Det forekommer også innbrudd i biler, boliger og annen form for voldspregede overfall.

Vanligvis er det ikke politi på strender eller øyer, bortsett fra når strendene er nedstengt ifbm. covid-19 restriksjoner. Man bør være årvåken hele tiden. Unngå å gå alene etter mørkets frambrudd, og vis ikke fram verdisaker eller penger åpenlyst. Unngå uttak av kontanter fra minibanker på kvelden. Hold bildørene låst under kjøring, og vær særlig aktsom når du ankommer eller forlater boliger etter mørkets frembrudd. Det frarådes å plukke opp fremmede eller stoppe for å hjelpe bilister eller fotgjengere. I noen tilfeller er dette noe kriminelle benytter for å lure bilister til å stoppe. Er man i tvil, kjør direkte til en politistasjon.

Hvis man blir utsatt for kriminelle handlinger, bør man kontakte det lokale politiet umiddelbart og anmelde forholdet. Ambassaden bør også kontaktes. Hvis passet blir stjålet, bør man raskt kontakte den norske ambassaden samt informere de lokale immigrasjonsmyndighetene.

Utlendinger er pålagt alltid å bære på seg identitetspapirer som beviser lovlig opphold i landet. Ambassaden minner også om at det ofte vil være en økning i kriminaliteten i urbane sentre i Mosambik før jul og nyttår.

Lavtliggende områder rundt store elver rammes jevnlig av flom i regntiden (oktober-april). Dette gjør at mange veier blir ufremkommelige, og fører ofte til ødeleggelser av infrastruktur, inkludert veier og broer. Generelt blir svært mange grusveger vanskelig framkommelige i regntiden. Søk råd hos lokalkjente før reiser utenfor Maputo i regntiden. Ved reiser til avsidesliggende strøk, kontroller at førstehjelpsskrin er medbragt.

Mosambik rammes også tidvis av sykloner, som forekommer i perioden februar-mars. De sentrale og nordligste provinsene er mest utsatt. Syklonene Idaí og Kenneth som rammet Mosambik 2019 førte til omfattende ødeleggelser i provinsene Sofala og Cabo Delgado.

Alle utlendinger i Mosambik er underlagt mosambikiske lover og regler.

Besittelse av alle typer narkotiske stoffer, selv i små mengder, er strengt forbudt og strafferammen er høy.

Det er venstrekjøring i Mosambik. Norske førerkort er gyldige for opptil 90 dager. Hvis du har tenkt å bli lenger, bør du få en internasjonal kjøretillatelse eller søke om mosambikisk førerkort. Det er påbudt å ha førerkort med i bilen. Vær klar til å fremvise bildokumentasjon på anmodning fra politiet. Dette kan kjøpes ved de fleste landgrenseovergangene. Blir man stoppet av politiet, be om forklaring på lovbruddet og be om en skriftlig bot som kan betales på en politistasjon. Ved bilkjøring er tredjepartsforsikring påkrevd.

Homofili ble avkriminalisert i Mosambik i 2015. Kjønnsindentitet og legning anses som et privat anliggende. Mens Mosambik er et av Afrikas mer liberale land når det gjelder syn på homofili og LHBT-samfunnet, anses offentlig hengivenhet – enten det er mellom et heteroseksuelt eller homofilt par – generelt som upassende, og kan trekke fordømmelse fra mer konservative mosambikere.

I krise og nødsituasjon kan publikum kontakte ambassaden: emb.maputo@mfa.no eller +258 21 48 01 00

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00,  e-post: UDops@mfa.no

 

Mosambik.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Mosambik.