Mosambik - reiseinformasjon

Mosambik har suspendert alle visumsøknader og kansellert alle innvilgede innreisevisum. For mer informasjon om koronavirus og innreise, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum for opphold i Mosambik. Det er mulig å kjøpe visum ved ankomst på grenseovergangene men de mosambikiske innreiseregler kan fort og uten varsel endre seg.

For å unngå forsinkelser og forvirring som kan oppstå fra språkspørsmål ved grenseposter, anbefales besøkende derfor å skaffe seg visum på forhånd gjennom den mosambikiske ambassaden i Stockholm. Et standard visum gjelder for to innreiser og opphold i inntil 30 dager. Dersom oppholdet er av lengre varighet, eller dersom man ønsker å reise til naboland og tilbake, kan man på forhånd søke om tre-måneders visum (multiple entry).

For å anskaffe visum bør den reisende ha minimum seks ledige sider i passet. For visum med varighet på tre måneder, kan man allikevel kun oppholde seg i Mosambik i inntil 30 dager sammenhengende. Bot ved opphold utover denne perioden ligger for øyeblikket (mai 2021) på 3000 MZN pr dag ved grenseovergangene. Ved fornyelse av opphold hos immigrasjonsmyndighetene inne i Mosambik er beløpet noe lavere, men her gis det bare én enkelt forlengelse à 30 dager.

Dersom man er på reise i regionen, er det også mulig å kontakte Mosambiks høy-kommisjon i Sør-Afrika, ett av deres konsulater, eller Mosambiks høy-kommisjon i Eswatini for å skaffe visum gjennom disse. Merk at pass må ha en gyldighetstid på seks måneder etter innreise. I Mosambik er det nødvendig å kunne identifisere seg, og pass med gyldig visum må alltid medbringes.

Nødpass aksepteres ikke ved innreise til Mosambik. Nødpass kan heller ikke benyttes ved reiser til eller via Sør-Afrika. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, inklusive visum, er gyldige. Turister som kommer til Mosambik med bil, må tegne tredjepartsforsikring ved grensen.

Mosambik preges imidlertid voldelige angrep og konflikt i Cabo Delgado-provinsen. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er nødvendige til Cabo Delgado. Til tross for at det ble undertegnet en fredsavtale i 2019, er det flere områder med ustabil sikkerhetssituasjon i den sentrale regionen i Mosambik, særlig i provinsene Sofala og Manica.

Det anbefales å utvise forsiktighet og årvåkenhet ved reiser til disse områdene, samt å holde seg oppdatert på lokale nyhetsrapporteringer. Andre områder å utvise aktsomhet i er sørlige deler av Zambézia-provinsen, og delvis også områder i Tete-provinsen, i grenseområdene mot Malawi.

Risiko for terrorhendelser i Mosambik anses som lav. Ambassaden anbefaler at norske borgere registrerer seg på http://www.reiseregistrering.no

Koronavirus (covid-19): Norske reisende til Mosambik bør holde seg oppdaterte om hvordan smittesituasjonen utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Kapasitet og standard på sykehus og helsepersonell i Mosambik er lav, og det anbefales å benytte private klinikker/sykehus. Ved alvorlig sykdom eller skade, kan medisinsk evakuering til Sør-Afrika være nødvendig. Det er viktig å ha reiseforsikring som dekker evakuering.

Malaria, hiv/aids og tuberkulose regnes for å være de største helseutfordringene i Mosambik. Malaria er utbredt og malariaprofylakse bør tas i hele landet. Kolera er til stede hele året og blusser opp av og til. For å unngå kolera, kan man koke drikkevannet eller kjøpe mineralvann på flaske. Det hjelper også å opprettholde god personlig hygiene. Kokt og stekt mat regnes normalt som ufarlig. Bilharzia forekommer - unngå kontakt med stillestående vann/elver.

Hiv/aids er utbredt, 11,5 prosent på landsbasis og visse steder betydelig høyere. Det anbefales å ta med kondomer, de er ikke alltid å få kjøpt.

Det er krav om at reisende fra/via de fleste afrikanske land må ha vaksine mot gulfeber. Reisende må framvise vaksinasjonskort ved ankomst. Hepatittvaksine er anbefalt. Se også oppdaterte helsefaglige råd og vaksineinformasjon på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Den største trusselen for nordmenn i Maputo er voldspregede overfall, både på gaten og ved innbrudd i boliger. Det benyttes ofte kniver i slike situasjoner. Veskenapping, lommetyveri og tyveri av mobiltelefoner på åpen gate forekommer også. Man bør være årvåken hele tiden.

Vanligvis er det ikke politi på strender eller øyer. Unngå å gå alene etter mørkets frambrudd, og vis ikke fram verdisaker eller penger åpenlyst.

Unngå uttak av kontanter fra minibanker på kvelden. Hold bildørene låst under kjøring, og vær særlig aktsom når du ankommer eller forlater boliger etter mørkets frembrudd. Det frarådes å plukke opp fremmede eller stoppe for å hjelpe bilister eller fotgjengere. I noen tilfeller er dette noe kriminelle benytter for å lure bilister til å stoppe. Er man i tvil, kjør direkte til en politistasjon.

Hvis man blir utsatt for kriminelle handlinger, bør man kontakte det  lokale politiet umiddelbart og anmelde forholdet. Ambassaden bør også kontaktes. Hvis passet blir stjålet, bør man raskt kontakte den norske ambassaden samt informere de lokale immigrasjonsmyndighetene.

Utlendinger er pålagt alltid å bære på seg identitetspapirer som beviser lovlig opphold i landet. Ambassaden minner også om at det ofte vil være en økning i kriminaliteten i urbane sentre i Mosambik før jul og nyttår.

Lavtliggende områder rundt store elver rammes jevnlig av flom i regntiden (oktober-april). Dette gjør at mange veier blir ufremkommelige, og fører ofte til ødeleggelser av infrastruktur, inkludert veier og broer. Generelt blir svært mange grusveger vanskelig framkommelige i regntiden. Søk råd hos lokalkjente før reiser utenfor Maputo i regntiden. Ved reiser til avsidesliggende strøk, kontroller at førstehjelpsskrin er medbragt.

Mosambik rammes også tidvis av sykloner, som forekommer i perioden februar-mars. De sentrale og nordligste provinsene er mest utsatt. Syklonene Idaí og Kenneth som rammet Mosambik 2019 førte til omfattende ødeleggelser i provinsene Sofala og Cabo Delgado.

Det er venstrekjøring i Mosambik. Norske førerkort er gyldige for opptil 90 dager. Hvis du har tenkt å bli lenger, bør du få en internasjonal kjøretillatelse eller søke om mosambikisk førerkort. Det er påbudt å ha førerkort med i bilen. Vær klar til å fremvise bildokumentasjon på anmodning fra politiet. Dette kan kjøpes ved de fleste landgrenseovergangene. Blir man stoppet av politiet, be om forklaring på lovbruddet og be om en skriftlig bot som kan betales på en politistasjon. Ved bilkjøring er tredjepartsforsikring påkrevd.

I krise og nødsituasjon kan publikum kontakte ambassaden: emb.maputo@mfa.no eller +258 21 48 01 00

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00,  e-post: UDops@mfa.no

 

Mosambik.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Mosambik.