RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 41-60 av 48716 treff.

 • Østersjørådet møttes for første gang på ni år

  25.05.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Med krigen i Ukraina som bakteppe har det vært enda viktigere for de gjenværende medlemmene i Østersjørådet å møtes, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

 • Innspill til meldingsarbeidet

  25.05.2022 Artikkel Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kultur- og likestillingsdepartementet er opptatt av at arbeidet med meldingen inkluderer innspill fra berørte akører. Innspill som ble sendt inn i forbindelse med foregående prosess vil bli gjennomgått på nytt. Frist for nye innspill er 30.

 • Presseinvitasjon: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til Bergen 30. mai

  25.05.2022 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Opning av heroinassistert behandling og besøk hos utekontakten er noko av det som står på dagsorden når helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er i Bergen mandag 30. mai.

 • Regjeringen fordeler 1000 ekstra studieplasser til universiteter og høyskoler landet rundt

  25.05.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Fordelingen av de 1000 studieplassene som regjeringen opprettet i forbindelse med flyktningkrisen fra Ukraina er nå klar. Samtidig vil regjeringen foreslå endringer i opptaksreglene for å gjøre det enklere for de som er på flukt å ta høyere

 • Sør-Korea - reiseinformasjon

  25.05.2022 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Enkelte tiltak for sosial distansering for å hindre spredning av koronaviruset er fortsatt gjeldende i Sør-Korea. Det er obligatorisk PCR eller antigen testtester for de fleste innreisende både før og etter innreise. Fra 1. april 2022 gjelder ikke

 • Dette betyr forsvarsavtalen med USA for dere lokalt

  25.05.2022 Tale/innlegg Forsvarsdepartementet

  Den nye forsvarsavtalen med USA styrker sikkerheten vår. Noen steder i landet kommer avtalen tettere på enn andre. Dersom Stortinget samtykker til avtalen vil det bli etablert såkalte omforente områder på Rygge, Sola og Evenes flystasjoner samt på

  Av: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram Innlegg i flere aviser.

 • Endringer i lov om hundehold

  25.05.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Stortinget hadde 24. mai sin første behandling av regjeringens forslag til endringer av hundeloven. Loven er kunnskapsbasert, vil gi bedre rettssikkerhet for hundeholderen og samtidig beskytte samfunnet mot uønskede hendelser.

 • Tok imot plan for utbygging og drift av Halten Øst

  25.05.2022 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland tok i dag imot plan for utbygging og drift (PUD) for Halten Øst-prosjektet i Norskehavet. De utvinnbare reservene er beregnet til om lag 100 millioner fat oljeekvivalenter, hvor om lag 60 prosent er gass som

 • Strategier for urbant landbruk

  25.05.2022 Artikkel Landbruks- og matdepartementet

  Den nasjonale strategi for urbant landbruk skal stimulere til at enda flere lokalsamfunn legger til rette for urbant landbruk i byer og tettsteder.

 • Orientering om støtte til organisasjoner for 2023

  25.05.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet forvalter tilskuddsordningen Støtte til organisasjoner over kap. 1138 post 70. Formålet med tilskuddsordningen er å støtte organisasjoner på nasjonalt nivå som arbeider innenfor Landbruks- og matdepartementets

 • Fylkesnytt fra Innlandet 1/2022

  25.05.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Innlandet er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om seterdriften som holdt stand fra 2020 til 2021.

 • Endring av støydirektiv for samordnet rapportering

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 25.05.2022
  Celexnr.: 32021D1967 Basis rettsaktnr.: 2002/49/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1967 av 11. november 2021 om etablering av en obligatorisk ordning for utveksling av digital informasjon i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/49/EF

 • Presseinvitasjon: Næringsministeren til Ålesund

  25.05.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fredag 27. mai besøker næringsminister Jan Christian Vestre verksemder i Ålesund. Tema for besøket vil mellom anna vere eksport og berekraft.

 • Finsk og svensk Nato-medlemskap vil øke potensialet for nordisk sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid

  24.05.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Sverige og Finland som mulige Natomedlemmer og fremtidig nordisk forsvarssamarbeid stod på agendaen da forsvarsminister Bjørn Arild Gram møtte den danske forsvarsministeren Morten Bødskov og den svenske statssekretæren Jan-Olav Lindh på Bornholm

 • Lønnsoppgjøret 2022

  24.05.2022 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Her finner du informasjon om lønnsoppgjøret 2022 for arbeidstakere i det statlige tariffområdet.

 • Einigheit om lønnsoppgjeret i staten

  24.05.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  18 timar på overtid kom staten og hovudsamanslutningane LO, Akademikerne, Unio og YS til einigheit om lønnsoppgjeret. Dermed blir det ikkje streik blant staten sine meir enn 166 000 tilsette.

 • Rapporten om videreutvikling av Frivillighetsregisteret er nå sluttført

  24.05.2022 Nyhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  I 2019, som en oppfølging av Frivillighetsmeldingen, ble det nedsatt en arbeidsgruppe med oppdrag å se nærmere på behovet for videreutvikling av Frivillighetsregisteret. Rapporten er nå klar.

 • Videreutvikling av Frivillighetsregisteret

  24.05.2022 Rapport Kultur- og likestillingsdepartementet

  Rapporten tar for seg tre temaområder: registreringsrett, bruken av Frivillighetsregisteret og forenklingstiltak.

 • Politiet klarer ikke levere pass og nasjonale ID-kort til alle før ferien

  24.05.2022 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  På grunn av pandemien og krigen i Ukraina, er det problemer i forsyningskjeden av viktige materialer som brukes i produksjonen av pass og nasjonale ID-kort. Det gjør at leverandøren ikke klarer å produsere nok for å møte den økte etterspørselen og

 • Ny mat - godkjenning av kalsiumfruktoborat

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.05.2022
  Celexnr.: 32021R2129 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2129 av 2.desember 2021 om tillatelse til å bringe kalsiumfruktoborat i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av