RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 61-80 av 48716 treff.

 • Ny mat - godkjenning vitamin D2-sopp-pulver

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.05.2022
  Celexnr.: 32021R2079 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2079 av 26. november 2021 om tillatelse til å bringe vitamin D2 sopp-pulver i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av

 • Ny mat - godkjenning 3-fukosyllaktose (3-FL)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.05.2022
  Celexnr.: 32021R2029 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2029 av 19. november 2021 om tillatelse til å bringe 3-fukosyllaktose (3-FL) i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av

 • Ny mat - godkjenning av fryste, tørkede og pulverformer av Locusta migratoria (gresshoppe)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet 24.05.2022
  Celexnr.: 32021R1975 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1975 av 12. november 2021 om tillatelse til å bringe Locusta migratoria i frossen, tørket og pulverform i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015

 • Ny mat - godkjenning tørket frukt av Synsepalum dulcificum

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.05.2022
  Celexnr.: 32021R1974 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1974 av 12. november 2021 om tillatelse til å bringe tørket frukt av Synsepalum dulcificum i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om

 • Ny mat - godkjenning av olje fra Schizochytrium sp. (stamme FCC-3204)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.05.2022
  Celexnr.: 32021R1326 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1326 av 10. august 2021 som godkjenner olje fra Schizochytrium sp. (stamme FCC-3204) som ny mat i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens

 • Statsminister Jonas Gahr Støre åpnet Renevos nye biogassanlegg på Stord

  24.05.2022 Nyhet Statsministerens kontor

  Biogassen på anlegget til Renevo lages av gjødsel fra husdyr og fiskeavfall fra oppdrettsanlegg i regionen.

 • Godkjenning ny mat - endring spesifikasjoner korianderfrøolje

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.05.2022
  Celexnr.: 32021R1319 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1319 av 9. august 2021 som godkjenner endringer i spesifikasjonene for ny mat ingrediensen korianderfrøolje fra Coriandrum sativum og som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Ny mat - korrigering av unionslisten (kommisjonsbeslutning 2008/968/EF - godkjenning av arakidonsyrerik olje fra Mortierella alpina og forordning (EU) 2020/484 - godkjenning av lakto-N-tetraose)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.05.2022
  Celexnr.: 32021R1318 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1318 av 9. august 2021 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler, kommisjonsbeslutning 2008/968/EF som godkjenner arakidonsyrerik olje fra

 • Marokko - reiseinformasjon

  24.05.2022 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Marokko har gjenåpnet sine grenser for regulær fly- og ferjetrafikk. Det kreves gyldig vaksinepass eller negativ PCR-test. For mer informasjon se kapitlene Innreise og Helse. Vi oppfordrer reisende og fastboende til å registrere seg på

 • Arbeidsgruppe skal vurdere fremtidig arbeid med nasjonale regnskapsstandarder

  24.05.2022 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har besluttet at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede spørsmål knyttet til fremtidig organisering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder.

 • Norge og EU enige om rekekvote i Skagerrak

  24.05.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge og EU har undertegnet en avtale om ulike forvaltningsspørsmål i Skagerrak. Den norske rekekvoten i 2022 blir på 4406 tonn mot 4165 tonn i fjor. Den totale rekekvoten for 2022 er satt til 7 712 tonn mot 7166 tonn i fjor.

 • Jordbruksoppgjør gjennom tidene

  24.05.2022 Artikkel Landbruks- og matdepartementet

  Staten forhandler årlig med jordbrukets organisasjoner, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, om jordbrukets rammebetingelser. Det forhandles om prisbestemmelser og målpriser, nivå og fordeling av budsjettstøtten på tilskuddsordningene

 • Høring - forslag til endringer i særregelen for beskatning av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet

  24.05.2022 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i særregelen for beskatning av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet, jf. skatteloven § 2-1 tiende ledd og Finansdepartementets forskrift til skatteloven §§ 2-1-1 flg

  Høringsfrist: 10.08.2022 Status: På høring

 • Vurderer endringer i regelverket for blodgivning

  24.05.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet vil gi Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere endringer i karantenereglene for blodgivning for menn som har sex med menn.

 • Jubileumskonferanse for Oljedirektoratet

  24.05.2022 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland holdt dette innlegget da han talte på Oljedirektoratets jubileumskonferanse i Stavanger 24. mai 2022. I 2022 er det 50 år siden Stortinget vedtok å opprette Oljedirektoratet.

  Av: Olje- og energiminister Terje Aasland

 • EU-erklæring på den internasjonale dagen mot homo-, trans- og bifobi

  24.05.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  23. mai sluttet Norge seg til en EU-erklæring i anledning den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi og bifobi (IDAHOT) 17. mai.

 • Skolefritidsordningen (SFO)

  24.05.2022 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. - 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. - 7. årstrinn. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for

 • EU-kommisjonen ber om innspill til et rammeverk for «open finance» - om datadeling og tredjepartstilgang

  24.05.2022 Nyhet Finansdepartementet

  I en strategi for digital finans som ble lagt frem i 2020, peker EU-kommisjonen på at datadelingsprinsippene som er innført med det reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD2), bør utvides til et bredere spekter av finansielle tjenester, såkalt «

 • EU-kommisjonen ber om innspill til evaluering av det reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD2)

  24.05.2022 Nyhet Finansdepartementet

  EU-kommisjonen har publisert en høring om evaluering av regelverket for betalingstjenester (det reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD2), direktiv (EU) 2015/2366). Bestemmelser som gjennomfører PSD2 i norsk rett, trådte i kraft 1. april 2019.

 • Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe

  24.05.2022 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Referater: