RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 61-80 av 73565 treff.

 • Godkjenning ny mat - utvidelse bruksbetingelser chiafrø

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.02.2020
  Celexnr.: 32020R0024 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/24 av 13.januar 2020 som godkjenner utvidelse av bruk av chiafrø som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr.

 • Godkjenning ny mat - nikotinamid-ribosidklorid

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.02.2020
  Celexnr.: 32020R0016 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/16 av 10. januar som godkjenner nikotinamid-ribosidklorid som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Endringer spesifikasjoner frøolje fra koriander

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.02.2020
  Celexnr.: 32019R2165 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2165 av 17. desember 2019 som godkjenner endring av spesifikasjonene for ny mat ingrediensen frøolje fra koriander (Coriandrum sativum) etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283

 • Polyglyserolpolyrisinolat (E 476) som emulgator i flytende vegetabilsk oljeemulsjoner

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 19.02.2020
  Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  KOMMISSJONSFORORDNING (EU) ... / ...av XXX om endring av vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av polyglyserolpolyrisinolat (E 476) i flytende vegetabilsk oljeemulsjoner

 • Konserveringsmiddel i flytende fargepreparater, vedlegg III

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 19.02.2020
  Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning om endring av vedlegg III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende farge preparater for dekorativ farging av eggeskall.

 • Soyabønnehemicellulose som stabilisator i smakssatte drikker

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 19.02.2020
  Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av soyabønnehemicellulose (E 426)

 • Sitronsyre i kakao og sjokoladeprodukter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 19.02.2020
  Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  KOMMISSJONSFORORDNING (EU) ... / ...av XXX om endring av vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruken av sitronsyre (E 330) i kakao og sjokoladeprodukter

 • Polysobat som skumdempningsmiddel i kullsyreholdige drikker

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 19.02.2020
  Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruken av polysorbater (E 432-436) i kullsyreholdige drikker.

 • Referater

  19.02.2020 Artikkel Finansdepartementet

  Her legges det ut referater fra samarbeidsorganer mv.

 • G-02/2020 Rundskriv om nordisk-europeisk arrestordre

  19.02.2020 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv om nordisk-europeisk arrestordre omhandler pågripelse og overlevering av personer mellom Norge og medlemsstater i Den europeiske union etter reglene i arrestordreloven med tilhørende forskrift.

 • Praktikantopphold ved ambassaden i Sarajevo

  19.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Ambassaden i Sarajevo søker en studentpraktikant for høsten 2020.

 • Bærekraftig finans - offentligjøring om investeringer og risiko

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 19.02.2020
  Celexnr.: 32019R2088 KOM-nr.: KOM(2018)354

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren

 • Ansatte ved EU-delegasjonen

  19.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norges delegasjon til EU ledes av ambassadør Rolf Einar Fife. Her finner du kontaktinformasjon til alle medarbeidere ved EU-delegasjonen i Brussel og noen stikkord om hvilke fagområder den enkelte jobber med.

 • Oslo kommune - innsigelse til detaljregulering for Sørkedalsveien 150 samt del av 148 Huseby

  19.02.2020 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke Oslo kommunes vedtak av detaljregulering for Sørkedalsveien 150 samt del av 148 Huseby. Planforslaget kommer i for stor grad i konflikt med Forsvarets virksomhet i Huseby leir. Det legges vekt

 • Veikart for sirkulær økonomi, 2019

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 19.02.2020

  Veikart for ny handlingsplan for sirkulær økonomi

 • Rapporter fra nordisk-baltisk kontor ved IMF

  19.02.2020 Artikkel Finansdepartementet

  Det nordisk-baltiske kontor ved IMF utarbeider regelmessig rapporter om sentrale temaer som har vært behandlet i IMF sitt styre, og gir en kort presentasjon av de viktigste sakene. Rapportene vil også presentere det syn nordisk-baltisk valgkrets har

 • Om styringsmeldingen

  19.02.2020 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler. Meldingen skal etter planen legges fram våren 2021.

 • Hva skjer?

  19.02.2020 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Utover våren blir det flere ulike arrangementer der det er mulig å komme med innspill til meldingen.

 • Innspill til arbeidet

  19.02.2020 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Har du eller din virksomhet innspill til arbeidet? Slik går du frem.

 • Utfordringene i Hellas kan ikke løses ved overføring av et mindre antall barn til Norge

  19.02.2020 Tale/innlegg Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen deler Anders Sørliens bekymring for menneskene som sitter i migrantleirene i Hellas. Norge gir derfor betydelig støtte til Hellas for å bedre situasjonen. Men aller viktigst er vårt arbeid for varige og ansvarlige løsninger.

  Av: Statssekretær Hilde Barstad Replikk, Utrop, 19. februar 2020

Til toppen