RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 61-80 av 82354 treff.

 • RETHOS: Om retningslinjene

  16.09.2021 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Her finner du en beskrivelse av hva retningslinjene skal inneholde, og hva det skal tas hensyn til i utformingen.

 • RETHOS: Spørsmål og svar

  16.09.2021 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Her finner du ofte stilte spørsmål og svar.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om koronasituasjonen 17. september

  16.09.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Invitasjon til pressekonferanse om koronasituasjonen fredag 17. september kl. 13.00 med helse- og omsorgsminister Bent Høie, assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold.

 • DAT tildeles kontrakt på flyruten Stord–Oslo

  16.09.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet har tildelt kontrakt for drift av flyruten Stord - Oslo i perioden 1. oktober til 31. desember til DAT A/S og UAB DAT LT. Selskapene var eneste tilbyder i konkurransen

 • Bestill budsjettdokumentene på e-post

  16.09.2021 Artikkel regjeringen.no

  Trenger du rask og enkel tilgang til budsjettdokumentene med en gang dokumentene blir offentliggjort? Registrer din e-postadresse, så sender vi deg en e-post med link til dokumentene kl. 10 på budsjettdagen.

 • Undertegnet kraftutvekslingsavtale med Storbritannia

  16.09.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statssekretær Lars Andreas Lunde og den britiske ambassadøren Richard Wood undertegnet torsdag 16. september en avtale mellom Norge og Storbritannia om grensekryssende krafthandel og overføringsforbindelser for kraft.

 • Høring – forslag til endringer i bestemmelser om regulering av pensjon

  16.09.2021 Høring Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i bestemmelser om regulering av pensjon.

  Høringsfrist: 28.10.2021 Status: På høring

 • Foreslår nye regler for regulering av pensjon

  16.09.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Fra og med neste år skal alderspensjon under utbetaling få en årlig regulering som tilsvarer et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten.

 • Efta-sekretariatet: Oversettelses- og publiseringsarbeid

  16.09.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  I Efta-sekretariatet er det ledig en stilling i arbeidet med oversettelse og publisering.

 • Professor Anne-Mette Magnussen skal lede utvalget om rolleforståelse i politiet

  16.09.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet nedsetter et utvalg som skal vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til den private organisasjonen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF). - Dette gjør vi for å sikre befolkingens

 • Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 13.09.2021

  16.09.2021 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.

 • Ankar tingrettsdommen om fellinga av ulveflokk

  15.09.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Oslo tingrett kom i sommar til at vedtaket frå 2019 om felling av ulvane i Letjenna-flokken er ugyldig. Staten ved Klima- og miljødepartementet ankar no dommen til lagmannsretten innan fristen 15. september.

 • Økologi - Import - Krav til informasjon fra ekvivalente tredjeland og kontrollorgan

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R1342 KOM-nr.: KOM(2021)1342 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1342 av 27 mai 2021 om utfyllende regler til Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2018/848 om informasjon som tredjeland og kontrollmyndigheter og kontrollorgan skal oversende med formål om overvåking av

 • Plantevernmidler - propoksykarbazon, fjernet som substitusjonskandidat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R1177 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1177 av 16. juli 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 med hensyn til fjerning av propoksykarbazon fra listen over stoffer som skal vurderes som kandidater for substitusjon

 • Høring Forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

  15.09.2021 Høring Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i de midlertidige lovene om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, integreringsloven og introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av

  Høringsfrist: 24.09.2021 Status: På høring

 • Musikk

  15.09.2021 Artikkel Kulturdepartementet

  Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor musikkområdet. Målene for politikken på musikkområdet er å legge til rette for produksjon og formidling av musikk av høy kvalitet, kunstnerisk utvikling og fornyelse og et

 • Diplomatiske forbindelser

  15.09.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du nyttig informasjon om Norges diplomatiske forbindelser, blant annet en liste over alle utenlandske diplomater i Norge. I tillegg finner du regler for det norske flagg og riksvåpen her.

 • Ny 3-årig bibliotekvederlagsavtale

  15.09.2021 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har de siste månedene gjennomført forhandlinger sammen med 28 bransjeorganisasjoner og har nå sikret ny bibliotekvederlagsavtale for 2022 - 2024.

 • Om Barentssamarbeidet

  15.09.2021 Artikkel regjeringen.no

  Barentssamarbeidet har siden etableringen i 1993 bidratt til tillitsbygging og konstruktivt samarbeid over grensene i nord om felles muligheter og utfordringer, og er en viktig plattform for samarbeid med Russland på en rekke områder.

 • Norges formannskap i Barentsrådet 2019-2021

  15.09.2021 Artikkel regjeringen.no

  Norge overtok formannskapet i Barentsrådet for to år på ministermøtet i Umeå 3. oktober 2019. Hovedprioriteringene for det norske formannskapet er helse, folk-til-folk og kunnskap under hovedoverskriften «En sterk og livskraftig Barentsregion». I