RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 81-100 av 81515 treff.

 • Uttalelse i forbindelse med at USA har inngått avtaler om å produsere 500 millioner vaksinedoser

  10.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Nyheten om at USA har inngått avtaler med Pfizer og BioNTech om å produsere 500 millioner doser vaksine det neste året er svært gledelig og kommer i en avgjørende tid i pandemien.

 • Beslutning H11 - om forlengelse av frister for refusjon av utgifter til helsetjenester og arbeidsløshetsytelser som følge av covid-19 pandemien

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Trygd 10.06.2021
  Celexnr.: 32021D0506(01) Basis rettsaktnr.: 2004/883/EF og 2009/987/EF

  Den administrative kommisjon for trygdeordningers Beslutning nr. H11 av 9. desember 2020 om forlengelse av fristene nevnt i artikkel 67 og 70 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 samt i beslutning nr. S9 som følge av covid-19-

 • Presseinvitasjon: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mottek utgreiinga frå Trygdekoordineringsutvalet

  10.06.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Trygdekoordineringsutvalet blei sett ned i kjølvatnet av saken om Nav si feilpraktisering av folketrygdas opphaldskrav for rett til sjukepengar, pleiepengar og arbeidsavklåringspengar. Leiar for utvalet, Professor Halvard Haukeland Fredriksen (UiB),

 • Forordning om digitale markeder (Digital Markets Act - DMA)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 10.06.2021
  KOM-nr.: KOM(2020)842

  Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om åpne og rettferdige markeder i den digitale sektoren

 • Harmonisering av frekvensbåndet 5 945-6 425 MHz for trådløse nett

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 10.06.2021

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/xxx av XXX om harmonisert bruk av radiospektrum i frekvensbåndet 5 945-6 425 MHz for implementering av trådløse tilgangssystemer inkludert trådløse lokale datanettverk (WAS/RLAN)

 • Det internasjonale valutafondet (IMF)

  10.06.2021 Artikkel Finansdepartementet

  Finansdepartementet har ansvaret for norsk politikk overfor Det internasjonale valutafondet (IMF), som arbeider for å fremme internasjonalt økonomisk og finansielt samarbeid og kan yte kriselån til land med betalingsbalanseproblemer. IMF har også

 • BORIS-forordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 10.06.2021
  Celexnr.: CELEX-nr. 32021R0369

  Implementerende kommisjonsforordning (EU) 2021/369 av 1. mars 2021 om etablering av tekniske spesifikasjoner og prosedyrer påkrevd for et system for sammenkobling av sentrale registre referert til i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849

 • IMFs Artikkel IV-konsultasjon for 2021 er ferdigbehandlet

  10.06.2021 Nyhet Finansdepartementet

  IMFs delegasjon til Norge overleverte den 26. april sin vurdering av norsk økonomi og norsk økonomisk politikk til regjeringen. Den fullstendige rapporten er nå ferdigbehandlet av IMFs styre.

 • Digital konferanse 24. juni: Lansering av Det europeiske forsvarsfondet

  10.06.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet ønsker velkommen til digital konferanse 24. juni i forbindelse med lanseringen av Det europeiske forsvarsfondet (EDF).

 • Presseinvitasjon: Ny stortingsmelding: Ungdomskriminalitet skal bekjempes og forebygges

  10.06.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I morgen presenterer justis- og beredskapsminister Monica Mæland den første stortingsmeldingen om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet på 20 år. Målet med meldingen er å bekjempe ungdomskriminaliteten slik at dagens ungdomskriminelle ikke blir

 • Nye ambassadører fra Brasil og Chile

  10.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  To nye ambassadører overleverte sine akkrediteringsbrev til HM Kongen 10. juni 2021.

 • Høring – forslag til midlertidige endringer i valgforskriften – smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av stortingsvalget 2021

  10.06.2021 Høring Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidige endringer i valgforskriften - smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av stortingsvalget 2021.

  Høringsfrist: 24.06.2021 Status: På høring

 • Ny rapport foreslår mer effektive regler mot korrupsjon

  10.06.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Advokat Knut Høivik har, på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet, evaluert reglene om foretaksstraff og korrupsjon.

 • Foretaksstraff og korrupsjon

  En utredning for Justis- og beredskapsdepartementet

  10.06.2021 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Ved oppnevningsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet 31. mai 2018, ble advokat Knut Høivik tildelt oppdraget med å evaluere reglene om foretaksstraff og korrupsjon.

 • Batteriforordningen

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 10.06.2021
  KOM-nr.: KOM(2020)798 Basis rettsaktnr.: KOM(2006)66 og KOM(2019)1020

  Ny forordning om batterier og kasserte batterier

 • Statsborgerskap og statsborgerloven

  10.06.2021 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Statsborgerloven og statsborgerforskriften inneholder regler om hvordan personer blir norske statsborgere og hvordan det norske statsborgerskapet kan gå tapt. Statsborgerskapet er en formalisering av samfunnskontrakten mellom stat og borger.

 • Norge er elektrisk

  10.06.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Ingen land i verden har flere elbiler per innbygger enn Norge. I starten av mai var det registrert i underkant av 370.000 elbiler her i landet, noe som tilsvarer omkring 13 prosent av den totale norske bilparken. Elbiler er populært, fire av de

 • Presseinvitasjon: Næringsministeren til Haugesund og Karmøy fredag 11. juni

  10.06.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fredag 11. juni besøker næringsminister Iselin Nybø (V) bedrifter i Haugesund og på Karmøy.

 • Brexit: Endringer som trådte i kraft 1. januar 2021

  10.06.2021 Artikkel Utenriksdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet

  31. januar 2020 forlot Storbritannia EU. Samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden ble Storbritannia  behandlet som om landet fortsatt var med i EU og EØS. Det var derfor få praktiske endringer i Norges forhold til

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  10.06.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker og møter fra uken som var og uken som kommer.