RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 81-100 av 74426 treff.

 • Svar på skriftlig spørsmål om å trygga norsk landbruk og matproduksjon

  31.03.2020 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om norsk landbruk og matproduksjon i situasjonen med koronaviruset.

 • Presisering angående ekspertgruppe om videre tiltak i barnehage og skole

  31.03.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  I pressemeldingen som Kunnskapsdepartementet sendte ut om dette 28.mars gis det inntrykk av at anbefalingene til ekspertgruppen blir offentlig kjent fredag 3. april. Det er ikke riktig.

 • Besøk til EU-delegasjonen

  31.03.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU-delegasjonen mottar hvert år flere tusen besøkende, fra statsråder til lokale myndigheter, næringsorganisasjoner og studenter.

 • Gir 500 000 i ekstratilskudd til Seniornett Norge

  31.03.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Korona-epidemien har ført til at mange eldre i større grad blir avhengig av digitale hjelpemidler for å kommunisere med omverdenen. Seniornett Norge får nå en ekstrabevilgning på 500 000 kroner for å bistå eldre som trenger hjelp med å komme seg på

 • Justis- og beredskapsdepartementets årsregnskap

  31.03.2020 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Årlig regnskap over disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om koronasituasjonen

  31.03.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie og justis- og beredskapsminister Monica Mæland inviterte til pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag 31. mars kl. 16.

 • Grenland får 60 millioner kroner til kollektivtransport

  31.03.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Grenland oppfyller målene for 2020 i belønningsavtalen for perioden 2017-2020 som skal sikre bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. De får dermed utbetalt 60 millioner kroner til bruk for blant annet bedre kollektivløsninger.

 • Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner utbetales i mai

  31.03.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet vil utbetale midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner allerede i mai for å bidra til å opprettholde aktivitet hos store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

 • EUs kvotesystem Fase 4 (2021-2030)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 31.03.2020
  Celexnr.: 32018L0410 KOM-nr.: KOM(2015)337 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/410 av 14. mars 2018 om endring av direktiv 2003/87/EF for å fremme kostnadseffektive utslippsreduksjoner og investeringer i lavutslippsløsninger

 • Forlenger samarbeidet med flyselskapene og reiseselskapene for å få nordmenn hjem

  31.03.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet, Samferdselsdepartementet

  - Jeg er glad for at samarbeidet Utenriksdepartementet og Samferdselsdepartementet har inngått med flyselskapene har sikret at mange nordmenn har kunnet komme trygt hjem til Norge. Vi forlenger nå ordningen fram til 1. mai, sier utenriksminister Ine

 • Forskrift om unntak fra taushetsplikt ved rapportering til transaksjonsregister

  31.03.2020 Forskrift Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet 19. mars 2020 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 10-5 tredje ledd.

  Se forskriften på lovdata.no

 • Trainee ved Efta-sekretariatet

  31.03.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Efta-sekretariatet har ledig en traineestilling ved avdelingen for handelsforbindelser i Genéve.

 • Høring - forslag til midlertidig forskrift

  31.03.2020 Høring Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring et forslag til en midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19.

  Høringsfrist: 01.04.2020 Status: Under behandling

 • Midlertidige unntak fra krav til fysiske møter

  31.03.2020 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har vedtatt nye forskrifter som gir midlertidige unntak fra krav til fysiske møter for aksjeselskap mv.

 • Tildelingsbrev og årsrapportar – Arbeids- og sosialdepartementet

  31.03.2020 Artikkel Arbeids- og sosialdepartementet

  For å lettare sjå samanhengen mellom styring, ressursbruk og resultat i statlege verksemder vil du finne både instruks, tildelingsbrev til verksemdene og årsrapportar frå verksemdene på denne sida. Tildelingsbrev vert lagt ut i byrjinga av januar

 • EFTA-prosess forsinker nasjonal gjennomføring av EUs regler om universell utforming av IKT

  31.03.2020 Nyhet Kulturdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norge jobber for tiden med gjennomføring av EUs Web Accessibility Directive (WAD) i norsk rett. Innlemmelsen av direktivet i EØS-avtalen har tatt lengre tid enn forventet. Årsaken er at flere EFTA-land ønsker lengre overgangsperioder for innføring

 • Vil auke gjenbruket i bygg- og anlegg

  31.03.2020 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa vil gjere det enklare å gjenvinne betongavfall frå bygg- og anleggsverksemd slik det kan nyttast til nye og nyttige føremål som til dømes fyllmasse i veg og parkeringsplassar.

 • Spørsmål og svar om WAD

  31.03.2020 Artikkel Kulturdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Her finner du spørsmål og svar om EUs Web Accessibility Directive (WAD), det vil si EUs regler om universell utforming av IKT.

 • Garantiordningen for norsk luftfart er operativ

  31.03.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  For 12 dager siden ble det lansert en garantiordning på inntil 6 milliarder for flyselskaper med norsk driftstillatelse. Nå trer ordningen i kraft.

 • Kunnskapsdepartementet gir penger til 2000 nye studentboliger

  31.03.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Syv studentsamskipnader og én boligstiftelse får til sammen 726 millioner for å bygge 2 000 nye hybelenheter til studenter.

Til toppen