Tyrkia - reiseinformasjon

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Tyrkia gjennomførte 16. april folkeavstemning om endringer i grunnloven, og det har vært meldinger om enkelte demonstrasjoner i etterkant. Landet har det siste året vært rammet av flere alvorlige terrorangrep. Den væpnede konflikten i det sørøstlige Tyrkia pågår fortsatt. Det er identifikasjonsplikt for alle som oppholder seg i Tyrkia.

Snarveier:

Reiseråd

Det finnes et reiseråd for Tyrkia.

Praktisk informasjon

Det er 220 volts strøm, og det benyttes samme type stikkontakt som i Norge. Av ulike årsaker kan strømmen forsvinne helt vilkårlig, også i de store byene. Stort sett er dette likevel kun for korte perioder.

Teletjenester virker stort sett tilfredsstillende, men det kan til tider være begrenset kapasitet. Å ringe på mobiltelefon fra Tyrkia til utlandet, og særlig på ikke-tyrkisk abonnement, er dyrt. Tyrkia er ikke medlem av EU/EØS og vil derfor ikke omfattes av kostnadstak på teletakster/datatrafikk.

For å ringe til Tyrkia brukes retningsnummer +90.

Bruk av kredittkort i de største byene og ved de fleste turiststedene er godt tilrettelagt, litt avhengig av hvilket sted man handler. Visa, Eurocard, Diners Club, Mastecard og American Express aksepteres av de fleste som tar kredittkort. I mindre byer og på landsbygda bør man basere seg på kontanter. Uttak fra minibank med norske bankkort fungerer stort sett meget greit. Drosjer tar kun kontanter.

I de store varemagasinene er åpningstiden normalt mellom 1000 og 2200. Generelt holder forretninger lengre åpent enn i Norge. Åpningstider i banker er normalt mellom 0830-1230 og 1300-1630. Offentlige kontorer har samme åpningstider.

I Tyrkia benyttes tyrkiske lire (TLY eller TL). Det går hundre kuruş (øre) på én tyrkisk lire. De vanligste sedlene er 5-10-20-50 lire. 100- og 200-sedlene er mindre utbredt, og det kan være et problem å få vekslet disse i mindre forretninger og drosjer.

Tyrkia ligger én time foran Norge ved norsk sommertid og to timer foran Norge ved norsk vintertid. Tyrkia er i tidssonen UTC+3 året rundt.

Tyrkia har både faste og bevegelige helligdager: 1. januar - nyttårsdag, 23. april - nasjonal suverenitetsdag og barnas dag, 1. mai - arbeidernes internasjonale kampdag, 19. mai - til minne om Atatürk, ungdoms- og sportsdag, 17., 18. og 19. juli  - Ramazan Feast (bevegelig hellidag for å besøke slektninger og hedre eldre mennesker), 30. august - seiersdagen, 23.-26. september  - Kurban Bayrami/Eid al-Adha (bevegelige hellidager), 29. oktober - republikkens dag.

Det kan være både nyttig og hyggelig å sette seg inn i lokale skikker, språk, lover og regler før avreise.

Når bagasjen pakkes, er det viktig ikke å glemme å ta med seg sunt vett, alminnelig høflighet og - ikke minst - de mest grunnleggende hemninger. Dette gjelder for Tyrkia som for ethvert annet land. Tyrkere setter stor pris på at feriegjester viser interesse og respekt for landet og kulturen.

Tyrkerne flest er høflige, vennlige, gjestfrie og service-innstilte. De viser i større grad enn det er vanlig i dagens Norge en ærbødighet overfor naturlige autoriteter/overordnede, slik som foreldre, eldre mennesker, lærere m.m. Man tiltaler disse i høflighetsform, og det er vanlig at unge viker plass for eldre på offentlige transportmidler og lignende.

I dagens Tyrkia er det store forskjeller på klestradisjoner. For kvinner er det nå mer akseptert enn før å bruke tradisjonelt skaut og frakk i det offentlige liv/rom, men det moderne og det tradisjonelle går side om side. Vanlig norsk kleskode er helt akseptabel. Bikinitopp på spasertur i byen anbefales likevel ikke. Ved besøk i moské skal skoene alltid tas av, og besøkende skal gå i lange benklær. Kvinner bør dekke til skuldre, armer og hode, og ha kjole/skjørt som rekker nedenfor knærne. Sjal er meget anvendelig.

I hvilken grad tyrkere behersker engelsk, avhenger mye av hvor i landet man befinner seg. Ved de typiske turiststedene er engelsk, tysk og fransk svært godt utbredt. Fremmedspråk er ellers ikke veldig utbredt i resten av landet, og det kan derfor være noe vanskelig å kommunisere om man ikke behersker tyrkisk. Lommeparlør og bruk av smart-telefon er nyttig. Adresser og eventuelt kart kan tas med og vises til sjåføren.

Reisende til Tyrkia er, som til ethvert annet land, underlagt lokal lovgivning, herunder strafferett. Dersom noen i Tyrkia foretar handlinger som er straffbare etter tyrkisk rett, er det således tyrkiske bestemmelser som gjelder. Tyrkia har en noe annen rettstradisjon enn eksempelvis Norge, noe som fører til at det som er straffbart her kan avvike noe fra hvordan det er andre steder. Skjending av nasjonale symboler som flagg kan for eksempel oppfattes som barnestrek i Norge – i Tyrkia er det straffbart.  Besøkende bør derfor i sin opptreden vise alminnelig høflighet og folkevett - unngå provokativ opptreden, og rette seg etter anvisninger fra politi og øvrige ansvarlige myndigheter.

Man bør alltid ha på seg identifikasjonspapirer. Eneste gyldige identifikasjon for norske borgere i Tyrkia er pass.

Det foretas hvert år over 400.000 reiser fra Norge til Tyrkia.  Det er derfor nesten ikke til å unngå at noen kan havne i uforutsette og ubehagelige situasjoner. Reiseselskapene som bringer norske turister til Tyrkia er opptatt av å medvirke til at slike situasjoner løses så raskt og så riktig som mulig. 

Norske reisende som begår eller kommer ut for kriminelle handlinger, vil kunne trekke på guider og hotellpersonale som ofte har erfaring med å håndtere uforutsette situasjoner. Også tyrkisk politi – særlig i turiststrøkene – er bedre skolert enn tidligere i å bistå utlendinger. 

I Istanbul, Izmir, Antalya, Alanya og Iskenderun finnes det norske honorære konsulater som vil kunne bistå i påkommende tilfeller.  Ambassaden ligger i hovedstaden Ankara og er til enhver tid tilgjengelig om det skulle være behov for det. Det samme gjelder UDs operative senter.  


Sikkerhet

Tyrkia gjennomførte 16. april en folkeavstemning om endringer i landets grunnlov, og det har vært meldinger om enkelte demonstrasjoner i etterkant. Demonstrasjoner og politiske markeringer har ved flere tidligere anledninger blitt voldelige. Statlige bygg og institusjoner (inkludert politi og militære) har mottatt trusler om angrep og vært mål for terroraksjoner. Norske besøkende oppfordres til å holde avstand til slike arrangementer og bygninger samt å følge de råd og anvisninger som norske og tyrkiske myndigheter gir.

En bilbombe gikk av utenfor domstolen i Izmir 5. januar med minst to drepte og elleve sårede. Den første natten i det nye året ble nattklubben Reina i området Ortaköy utsatt for et alvorlig terrorangrep da en person med automatvåpen åpnet ild mot gjestene. Isil har senere påtatt seg ansvaret for angrepet. Nær 40 personer ble drept og over 60 ble skadet. Majoriteten av de rammede var utenlandske statsborgere.

Angrepene føyer seg inn i rekken av senere tids alvorlige terrorangrep i Tyrkia. 19. desember 2016 ble Russlands ambassadør Andrey Karlov skutt og drept av en politimann utenfor tjeneste under åpningen av en kunstutstilling i Ankara. Dette var da det tredje terrorangrepet i Tyrkia på litt over en uke.

17. desember 2016 ble 14 drept og over 50 såret av en bilbombe i byen Kayseri. 10. desember ble 44 drept og mer enn 160 skadd av en bilbombe og en selvmordsbomber utenfor Besiktas fotballstadion i Istanbul. Myndighetene skjerpet sikkerhetstiltakene etter disse angrepene og har også gjennomført flere store anti-terroroperasjoner.

Den enkelte har alltid et personlig ansvar for å ivareta sin egen sikkerhet ved reiser til Tyrkia. Reisende oppfordres til å oppdatere seg på den aktuelle sikkerhetssituasjonen, samt følge de råd og anvisninger som både tyrkiske og norske myndigheter gir. Reiserådet for Tyrkia (se over) er særlig knyttet til konfliktene i Syria og Irak samt den pågående konflikten mellom tyrkiske sikkerhetsstyrker og PKK i Tyrkias sørøstlige provinser. Alle reisende bes registrere sin reise via reiseregistrering.no.

Tyrkia har det siste året vært rammet av et kuppforsøk samt flere alvorlige terrorangrep. Terrorangrepene har vært utført av personer tilknyttet Isil samt grupperinger med relasjoner til PKK. Til tross for dette går livet i store deler av landet sin vante gang uten større synlige endringer. Selv om det i store deler av landet fortsatt er relativt få synlige tegn på økt terrorfare, merker man økt tilstedeværelse av politi og sikkerhetspersonell i byer som Istanbul og Ankara. I tillegg har kamphandlingene i sørøst medført store ødeleggelser og ført til en meget uforutsigbar og ustabil sikkerhetssituasjon for de som måtte oppholde seg der.

Det er fortsatt unntakstilstand i landet etter kuppforsøket 15. juli 2016. Unntakstilstanden gir økte fullmakter til landets guvernører over militære og politi. Myndighetene har også mulighet til å innføre portforbud på kort varsel. Det er gjennomført store utrenskninger innen både offentlige og private strukturer. Både tyrkere og utenlandske borgere har opplevd utreiseforbud. Unntakstilstanden medfører identifikasjonsplikt i hele Tyrkia. Det betyr at man alltid må sørge for å ha med seg ID-papirer når man beveger seg ute. Eneste gyldige identifikasjon for norske borgere i Tyrkia er pass. Videre oppfordrer vi norske borgere til å holde seg kontinuerlig oppdatert på informasjon fra lokale medier, samt følge anvisninger fra tyrkiske myndigheter.

Tyrkiske myndigheter har styrket kontrollen med besøkende til de sørøstlige områdene i Tyrkia. Også utenlandske borgere som reiser til eller er i disse konfliktområdene kan bli kontrollert av politiet og sikkerhetsstyrker.

Terrortrusselen: Fram til jul 2016 advarte myndighetene om fare for terroraksjoner i Ankara med særlig fokus på fare for bilbombeangrep rundt shoppingsentre og nasjonale minnesmerker. Norske myndigheter har ikke informasjon som bekrefter disse opplysningene, men publikum bes ta særskilt hensyn ved besøk til slike steder, samt til steder hvor det generelt er store folkeansamlinger, også i turistområder.

Et terrorangrep vil, som i andre land, kunne inntreffe uten forvarsel. Slike angrep vil også kunne ramme steder som besøkes av utenlandske borgere. Normalt legger myndighetene lokk på informasjon ved terrorangrep. Internett blir ofte tregere og det kan være vanskelige å kommunisere på sosiale medier.

Terrorangrep i Tyrkia har blitt gjennomført av både nasjonale og internasjonale terrorgrupper. Hovedsakelig har disse angrepene vært rettet mot tyrkisk politi, militære og sikkerhetsstyrker, samt mot politiske mål. Slike terrorangrep har også blitt gjennomført i Istanbul og Ankara. Det siste angrepet i Istanbul i januar viser at også sivile kan være terrormål.

I tillegg til kuppforsøket natt til 16. juli 2016 har Ankara siden oktober 2015 vært rammet av tre alvorlige terrorangrep. Det alvorligste terrorangrepet i Tyrkias moderne historie, med over 100 drepte sivile, fant sted i Ankara 10. oktober 2015.

I tillegg til det siste angrepet om natten 1. januar, har Istanbul i 2016 vært rammet av seks terrorangrep. 10. desember gikk to bomber, en bilbombe samt en selvmordsbomber, av utenfor Besiktas fotballstadion. Over 40 ble drept, hvorav 30 politifolk, og over 160 skadd i dette angrepet. Tidligere angrep har omfattet den internasjonale flyplassen Atatürk, området Vezneciler, bydelen Yenibosna, handlegaten Istiklal og Sultanahmet-området. Angrepene har særlig rammet politifolk, men både utenlandske og tyrkiske borgere har vært blant de rammede.

Kriminalitet: Kriminalitetsnivået mht ran, tyveri og mindre voldshandlinger kan sammenlignes med gjennomsnittet for EU. I turistområdene ved kysten har besøkende kvinner vært utsatt for seksuelle overgrep (se mer nedenfor under «kvinners sikkerhet»). Det bør utvises alminnelig forsiktighet under besøk i Tyrkia, og besøkende må ta vanlige forholdsregler for ikke å bli utsatt for kriminelle handlinger. Besøkende bør også være klar over at straffen for ordensforstyrrelser kan være høyere enn i Norge.

Det oppfordres spesielt til å ta godt vare på passet og oppbevare dette på et sikkert sted når man ikke har det på seg. Ambassaden råder også nordmenn til å medbringe kopi av pass til enhver tid..

Kidnapping og bortføringer: Risikoen for å bli kidnappet i Tyrkia er generelt lav. Med krigen i Syria, hvor det har forekommet flere kidnappinger og forsøk på kidnappinger, øker imidlertid også risikoen for slike kriminelle handlinger i grensestrøkene mellom Tyrkia og Syria. Se offisielt reiseråd for reiser til disse grenseområdene til Syria og Irak.

Trafikksikkerhet og transport: Ulykkesrisikoen i trafikken er markant større i Tyrkia enn i Norge. Tyrkiske bilister kjører med høyere hastigheter og mindre marginer enn i et vanlig norsk kjøremønster. I trafikken bør derfor reisende som kjører bil utvise ekstra aktsomhet. Mange taxier har ikke bilbelte. Oppleves taxisjåføren å kjøre for fort, er det normalt å gi beskjed («yavaş» betyr sakte).

Kvinners sikkerhet: Tyrkia oppleves som et trygt land å reise i også for kvinner. Det anbefales likevel å ta noen forholdsregler, som ikke å ta taxi alene på nattestid og unngå for høyt inntak av alkohol. I turistområdene ved kysten forekommer det seksuelle overgrep.

Naturkatastrofer: Tyrkia er spesielt utsatt for jordskjelv. Det seneste store jordskjelvet i Tyrkia skjedde nær Van, øst i Tyrkia, i 2011. Skjelvet målte 7,2 på Richters skala og førte til store skader og tap av 600 menneskeliv. Stadig finner det sted små rystelser, men stort sett uten skader. Ved kraftig regnvær er Tyrkia også utsatt for flom og jordskred. Infrastrukturen, spesielt i byene, er sårbar for slike hendelser.

De mest utsatte områdene er i sørøst, et område ned mot Middelhavet og et belte som strekker seg langs Svartehavskysten og videre ned langs Egeerhavet. Områdene vest for Antalya er til en viss grad utsatt og i tillegg er det østlige Tyrkia sårbart. Istanbul med sine rundt 15 millioner innbyggere ligger i en utsatt sone.

Ved et jordskjelv bes norske borgere så langt mulig følge anvisninger fra lokale myndigheter. På grunn av uforutsigbarhet omkring omfanget av et eventuelt jordskjelv, kan møtepunkt ikke forhåndsdefineres hverken fra ambassadens eller tyrkiske myndigheters side. Følg lokale anvisninger.

Reiseregistrering: Ambassaden anbefaler alle langtids- og kortidsbesøkende å registrere sin reise til Tyrkia via reiseregistrering.no.

Det er nyttig for både deg og for ambassaden at du gjennomfører registrering. Det vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten bl.a. ved raske, automatiserte tjenester, forsøke å oppnå kontakt med deg via e-post, sms eller telefon dersom du legger inn personlig informasjon. Opplysningene blir behandlet etter kravene i personopplysningsloven og vil ikke bli utlevert. Du har selv innsyn i dataene om deg og kan endre/slette disse når som helst. Mobiltelefon må være tilgjengelig når du registrerer deg.

I tilfelle det skulle oppstå en krisesituasjon, vil utenrikstjenesten underrette norske borgere i Tyrkia som er registrert på reiseregistrering.no. Det gjøres på den raskeste og mest hensiktsmessige måten med konkrete råd og anbefalinger i forhold til den oppståtte situasjon. Vi anbefaler først og fremst alle å holde seg kontinuerlig oppdatert på informasjon fra lokale tyrkiske myndigheter i en krisesituasjon.

Reiseforsikring: Tyrkia er ikke medlem av EØS, og det europeiske helsetrygdkortet gjelder derfor ikke i Tyrkia. Tyrkisk helsevesen er godt utbygget, og besøkende oppfordres til å tegne reiseforsikring.

Nødnummer: Politi 155, ambulanse/sykehus 112, helsespørsmål 184, brann 110, trafikk 154.

Nødsituasjon: Det vil være situasjonsavhengig om ambassaden kan være behjelpelig overfor norske borgere og hvor raskt dette eventuelt kan skje. Det vil også være situasjonsavhengig hvor lett det vil være å kontakte ambassaden i Ankara. UD har et døgnbemannet operativt senter som bl.a. kan bistå med kontakt til pårørende.

Den norske ambassaden i Ankara: +90 312 408 48 00. For krisetilfeller utenfor ambassadens åpningstider, bruk samme telefonnummer og du vil automatisk bli satt over til UDs operative senter, som er åpent 24/7. Oppdatert informasjon vil bli publisert på ambassadens hjemmeside.

 


Innreise

Alle norske borgere må ha søkt om visum før innreise til Tyrkia. De uten tyrkisk statsborgerskap kan oppholde seg i Tyrkia i maksimum 90 dager over en periode på 180 dager.

Tyrkia praktiserer to forskjellige måter for å søke visum på før innreise til Tyrkia:

1) Visum via elektronisk søknadsportal.  
Både ordinære pass (røde) og nødpass (oransje) kan benyttes for å søke om e-visum. Skal man reise med nødpass og søke om e-visum så må man velge «Ordinary» som kategori for pass.

Du besøker websiden for e-visa og fyller inn den nødvendige person- og passinformasjonen. Du betaler gebyret på USD 20 med ditt debet- eller kredittkort (kun Visa og MasterCard). I løpet av få minutter vil registreringen være klar og visum innvilget. Du skriver selv ut ditt visum på vanlig papir og bringer dette med deg på reisen og viser dette til passkontrollen i Tyrkia. Tyrkias utenriksdepartement har laget en youtube-video som viser prosessen på en grei måte.

Den norske ambassaden anbefaler at du laster ned det elektroniske visumet og lagrer dette på datamaskin/mobil/nettbrett som du har med deg på ferie slik at du kan skrive dette ut på nytt hvis du skulle miste utskriften.

Passet (uansett om det er ordinært pass eller nødpass) må ha en gyldighetstid på minimum seks måneder fra innreisedato til Tyrkia.

Skulle du ha noen spørsmål vedrørende e-visum, kan du besøke denne nettsiden.

2) Søke visum hos den tyrkiske ambassaden i Oslo
Hvis du av ulike årsaker ikke kan søke visum via den elektroniske søknadsportalen, må du søke om visum via den tyrkiske ambassaden i Oslo. Saksbehandlingstiden vil da bli betraktelig lengre. Det vil også være krav til andre dokumenter. Hvilke dokumenter det er her snakk om, må visumsøker selv sjekke med den tyrkiske ambassaden i Oslo for å få klarlagt.

Kravet til gyldighet av pass her (uansett om det er ordinært pass eller nødpass) er 150 dager etter at visumet har utløpt. Det er dermed et annet gyldighetskrav enn ved å søke elektronisk visum.

Hvis du har reisebevis for flyktninger (grønt), må du søke om visum på vanlig måte via den tyrkiske ambassaden i Oslo i god tid før avreise (se punkt 2 over).

Hvis du har utlendingspass (blått), kan du fortsatt ikke bruke dette for reise til Tyrkia, da tyrkiske myndigheter ikke godkjenner dette type dokument ifølge tyrkisk lov om pass, artikkel 2. Du vil ikke kunne få visum i dette dokumentet, uansett om du søker via den elektroniske portalen eller via den tyrkiske ambassaden. 

Med ordinært norsk pass er det mulig å reise til Tyrkia med e-Visa, forutsatt at man ikke har overtrådt tyrkiske visumbestemmelser tidligere, og at passet har tilstrekkelig gyldighet.

Med reisebevis (etter 1951 Convention travel document) (grønt) må det søkes om visum via den tyrkiske ambassaden i Oslo i god tid før planlagt reise.

Med norsk utlendingspass (immigrant's passport) (blått) kan du ikke reise inn i Tyrkia da tyrkiske myndigheter ikke aksepterer dette dokumentet. Det vil ikke være hjelp i å søke om visum via den tyrkiske ambassaden i Oslo da de ikke vil utstede visum i dette dokumentet.

For ytterligere spørsmål om visum eller oppholdstillatelse vennligst ta kontakt med den tyrkiske ambassaden i Oslo, den tyrkiske konsulatseksjonens call center eller med lokale tyrkiske myndigheter.

Kontaktinformasjon - 
Tyrkisk Ambassade 
Halvdan Svartes Gate 5,
N-0244 OSLO
Telefon: ( 47 ) 22 12 87 60 
Fax: ( 47 ) 22 55 62 63 
E-post: postmaster@oslo-turkish-embassy.com
Den tyrkiske ambassaden i Oslo sin hjemmeside finner du her.
Konsulatseksjonens call center +90 312 292 29 29


Helse

Det kreves ingen vaksinasjonsattest for reisende fra Europa, og Tyrkia har generelt et svært godt helse- og sykehustilbud. Det er imidlertid fare for rabiessmitte.

Det er fare for rabiessmitte i hele Tyrkia. Besøkende som blir bitt eller klort av hunder eller katter bør oppsøke lege snarest mulig slik at rabiesbehandling kan igangsettes. Denne behandlingen må fullføres etter retur til Norge.

Dersom man planlegger aktiviteter som camping eller orientering, bør man vurdere vaksine mot skogflåtten cefalitt. Sørøst-Tyrkia er klassifisert som malaria-område.

Helse- og sykehustilbud i Tyrkia, både offentlig og privat, er meget bra og godt utbygget. Tyrkia markedsfører seg selv som et land man kan besøke for å få medisinsk behandling på private helseforetak.