Velg land

Tyrkia - reiseinformasjon

Den 28. mai avholdes andre runde i president- og parlamentsvalg i Tyrkia. Reisende anbefales å være årvåkne samt unngå større folkeansamlinger og eventuelle demonstrasjoner på valgdagen og i nærmeste påfølgende dager. Det er identifikasjonsplikt i hele Tyrkia. Pass er eneste gyldige identifikasjon for norske borgere uten opphold i Tyrkia, og det anbefales at man alltid har ID-papirer med seg når man beveger seg ute.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Tyrkia - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i grenseområdene nærmere enn ti km fra grensen til Syria. 

 

I Tyrkia er det lovpålagt at alle borgere må kunne fremvise gyldig legitimasjon (pass) ved ID-kontroll. Dersom man ikke kan fremvise ID, risikerer man å bli arrestert.

Generelt er det sørøstlige Tyrkia og grenseområdene mot Syria og Irak preget av uforutsigbarhet og spenninger.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser og krav til visum kan endres på kort varsel. Det er den enkelte reisendes ansvar å holde seg oppdatert om dette, samt påse at pass er gyldig for innreise. Både pass og nødpass må ha en gyldighet på minimum seks måneder etter innreise til Tyrkia.  

Alle reisende oppfordres til å registrere sin reise på reiseregistrering. Man kan også laste ned Reiseklar (Apple App StoreGoogle Play) for rask og enkel reiseregistrering og reiseinformasjon.

Visum: Tyrkia innførte visumfrihet for norske borgere f.o.m. 2. mars 2020 (turistvisum). Visumfriheten gjelder ikke for personer som reiser på norske reisebevis, de må fortsatt søke om visum ved den tyrkiske ambassaden i Oslo. T.C. Dışişleri Bakanlığı - Turkish Embassy Oslo

Se mer informasjon om hvilke typer visum man må søke om man skal studere, arbeide eller transportere gods/last; General Information About Turkish Visas / Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs (mfa.gov.tr)

Nødpass: Tyrkia godtar i utgangspunktet innreise og utreise med nødpass, men merk at nødpasset kun kan benyttes for en innreise og en utreise. Dette innebærer at dersom du forlater Tyrkia, f.eks på båttur til Hellas, så vil passet ikke være gyldig for ny innreise. Det har også forekommet at tyrkiske myndigheter har nektet personer med nødpass å mellomlande i Tyrkia dersom man skal forlate flyplassen under mellomlandingen. Det anbefales derfor at man benytter ordinært pass for reiser til Tyrkia.

Merk at barn eller ungdom under 18 år som skal reise alene bør bli utstyrt med en fullmakt fra foresatte. Fullmakten må notarialbehandles (godkjennes skriftlig på skriv med verifiserbar QR-kode) hos Tyrkias ambassade i Oslo før avreise til Tyrkia for å være gyldig.

Skal du reise med andres barn, anbefaler vi at du tar med fullmakt fra barnets foresatte. Fullmakten må notarialbehandles (godkjennes skriftlig på skriv med verifiserbar QR-kode) hos Tyrkias ambassade i Oslo før avreise til Tyrkia for å være gyldig. Barnet må da ha med sitt eget pass. Du kan i passkontrollen bli bedt om å dokumentere at du har rett til å reise med barnet.

For andre spørsmål, vennligst ta kontakt med Tyrkias ambassade i Oslo. T.C. Dışişleri Bakanlığı - Turkish Embassy Oslo (mfa.gov.tr)

Spesielle tiltak: Etter kuppforsøket 15. juli 2016 og påfølgende innføring av unntakstilstand i Tyrkia iverksatte tyrkiske myndigheter strenge tiltak mot personer som ble mistenkt for å ha tilknytning til de som stod bak kuppforsøket eller som mistenkes for samarbeid med terrororganisasjoner. Disse tiltakene er fortsatt gyldige og kan medføre ulike reaksjoner som innreisenekt, utreisenekt og fengsel.

Tilknytning til personer som mistenkes å støtte terrororganisasjoner eller uttalelser på sosiale medier som anses å bryte tyrkisk lov kan medføre konsekvenser

Konsulær bistand: Vær oppmerksom på at det vil være begrensninger i norske myndigheters mulighet til å yte konsulær bistand til borgere som av tyrkiske myndigheter ansees å være tyrkiske statsborgere.

AFAD – Emergency Mobile Application: Tyrkia har en egen Emergeny mobile application som kan lastes ned på telefon. Hensikten med applikasjonen er at man ved et tastetrykk kan varsle lokale myndigheter dersom man trenger bistand. Man kan lese om tjenesten på nettsiden Emergency Mobile Application is Always Here For Me in Case of a Disaster and Emergency.

Applikasjonen kan lastes ned her:

Episoder hvor koranen brennes i Europa har skapt reaksjoner, og det er en forhøyet risiko for terrorangrep i Tyrkia. Dette gjelder særlig områdene Beyoglu, Galata, Taksim og Istiklal-området i Istanbul. Ambassaden ber reisende utvise forsiktighet på offentlige steder med store folkeansamlinger, turistattraksjoner, kirker, synagoger, utenlandske ambassader og konsulater, samt andre områder med mange vestlige utlendinger.

Det er den enkeltes ansvar å ivareta egen sikkerhet ved reiser til Tyrkia. Reisende oppfordres til å oppdatere seg på den aktuelle sikkerhetssituasjonen samt følge de råd og anvisninger som både tyrkiske og norske myndigheter gir. Lokale medier kan også formidle nyttig informasjon og råd.  Alle reisende, også fastboende, anbefales å registrere sin reise via reiseregistrering.no.

Terror: Den 13. november 2022 var det en eksplosjon i handlegaten Istiklal Avenue, nær Taksim-plassen i Istanbul sentrum. Tyrkiske myndigheter har gjort arrestasjoner etter hva de omtaler som er terror-angrep.

Konflikter: Konflikten mellom tyrkiske sikkerhetsstyrker og PKK pågår, og det gjennomføres jevnlig såkalte anti-terroroperasjoner i sør-østlige provinser. Det oppfordres til å utvise aktsomhet ved reiser i dette området, inkludert i grensetraktene mot Syria og Irak. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i grenseområdene nærmere enn ti km fra grensen til Syria.

Som følge av tyrkiske militære operasjoner nord-øst i Syria de siste årene, er sikkerhetssituasjonen langs grensen til Syria uforutsigbar. ISIL antas å tidvis ha tilstedeværelse i landet.

Ved terrorangrep, større sikkerhetshendelser eller politisk sensitive prosesser er det en mulighet for at informasjon aktivt begrenses. Dette kan gi seg utslag i at internettsider lastes tregere, telefonlinjer blir ustabile og kommunikasjon på sosiale medier vanskeliggjøres.

ID-plikt: Det er identifikasjonsplikt i hele Tyrkia.  Pass er eneste gyldige identifikasjon for norske borgere uten opphold i Tyrkia. Det anbefales at man alltid sørger for å ha med seg ID-papirer når man beveger seg ute.

Trafikksikkerhet og transport: Ulykkesrisikoen i trafikken er markant større i Tyrkia enn i Norge. Tyrkiske bilister kjører med høyere hastigheter og mindre marginer enn i et vanlig norsk kjøremønster. I trafikken bør derfor reisende utvise ekstra aktsomhet. Vær oppmerksom på at bilister i liten grad overholder vikeplikt for fotgjengere. Fotgjengere bør derfor være særlig oppmerksomme og ytterst forsiktige når de vil krysse gaten, også i fotgjengerfelt. Som sjåfør bør man være oppmerksom på at vikeplikt fra høyre også gjelder inne i rundkjøring, ulikt fra norske trafikkregler. Mange taxier har ikke bilbelte. Oppleves taxisjåføren å kjøre for fort, er det normalt å gi beskjed («yavaş» betyr sakte).

Kvinners sikkerhet: Tyrkia oppleves som et trygt land å reise i også for kvinner. Det anbefales likevel å ta noen forholdsregler, som ikke å ta taxi alene på nattestid. Seksuelle overgrep rapporteres tidvis i turistområdene ved kysten.

Ved akutt behov for legehjelp kan man ringe 112, uansett hvor i landet man oppholder seg.

Atomforurensning: Mange opplever at krigshandlinger nær ukrainske kjernekraftverk vekker bekymring. Vi anbefaler at norske borgere som befinner seg i Tyrkia orienterer seg om situasjonen og følger råd fra lokale myndigheter. Du finner oppdatert informasjon om atomsikkerhet- og beredskap i Tyrkia på nettsidene AFAD Emergency Mobile Application is Always Here For Me in Case of a Disaster and Emergency og Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) (kun på tyrkisk).

Koronavirus (covid-19): Fra og med 01.06.2022 er det ikke krav om fremvisning av vaksinasjonskort, PCR-test eller antigen hurtigtest for innreise til Tyrkia. Ved påvist covid-19-smitte er man pålagt karantene i sju dager. Karantenen kan gjennomføres i egen bolig eller på hotell. Det er kun krav om bruk av munnbind på sykehus..

***

Det kreves ingen vaksinasjonsattester for generelle vaksiner for reisende fra Europa. Merk at det er fare for rabiessmitte i hele Tyrkia. Besøkende som blir bitt eller klort av hunder eller katter bør oppsøke lege snarest mulig slik at rabiesbehandling kan igangsettes. Denne behandlingen gis over tid, og kan måtte fullføres etter retur til Norge.

Dersom man planlegger aktiviteter som camping eller orientering, bør man vurdere vaksine mot cefalitt fra skogflått.

Helse- og sykehustilbud i Tyrkia ansees å være godt utbygget, og Tyrkia markedsfører seg selv som et land man kan besøke for å få medisinsk behandling på private helseforetak.

Kriminalitetsnivået mht. ran, tyveri og mindre voldshandlinger kan sammenlignes med gjennomsnittet for EU, og det bør utvises alminnelig varsomhet under besøk i Tyrkia. Besøkende bør være klar over at straffen for ordensforstyrrelser kan være høyere enn i Norge.

Det oppfordres spesielt til å ta godt vare på passet og oppbevare dette på et sikkert sted når man ikke har det på seg. Det anbefales  å medbringe kopi av pass til enhver tid.

Kidnapping og bortføringer: Risikoen for å bli kidnappet i Tyrkia er gjennomgående lav. I grenseområdene mot Syria er risikoen noe høyere.

Honorære konsulater: Norge har ambassade i Ankara, samt honorære konsulater i Istanbul, Antalya, Alanya og Iskenderun. Disse kan kontaktes ved behov for bistand.

 

Den 6. februar rammet flere store jordskjelv det sydøstlige Tyrkia, og myndighetene erklærte unntakstilstand i følgende provinser: Hatay, Kilis, Diyarbakir, Kahramaanmaras, Gaziantep, Malatya, Sanliurfa, Adiyaman, Osmaniye og Adana.

Unntakstilstanden ble varslet å skulle være gjeldende i tre måneder, men det er noe uklart når den vil være avviklet.

Tyrkia er generelt utsatt for jordskjelv. De mest jordskjelvutsatte områdene er i sørøst, et belte som strekker seg langs Svartehavskysten og et område i vest mot Egeerhavet (Earthquake hazard map).  Områdene vest for Antalya er til en viss grad utsatt, og i tillegg er det østlige Tyrkia sårbart. Istanbul ligger i en utsatt sone.

Ved et jordskjelv bes norske borgere så langt mulig følge anvisninger fra lokale myndigheter.

Ved kraftig regnvær er Tyrkia også utsatt for flom og jordskred.

Vær oppmerksom på at det vil være begrensninger i norske myndigheters mulighet til å yte konsulær bistand til borgere som av tyrkiske myndigheter ansees å være tyrkiske statsborgere.

Merk at det bl.a. er straffbart å ikke vise respekt for grunnleggeren av Republikken Tyrkia, Mustafa Kemal Atatürk, og presidentembetet, og at tyrkisk lov har bestemmelser på dette feltet som kan rammer ytringer som ikke ville være straffbare i Norge.

Det ble i oktober 2022 innført en ny medielov i Tyrkia. Denne loven innebærer at personer som myndighetene mener har spredd desinformasjon kan dømmes med inntil tre års fengsel.

LHBTI: Homofili er ikke ulovlig i Tyrkia. LHBTI-reisende bør likevel være bevisste på at store deler av det tyrkiske samfunnet er konservativt. LHBTI-personer kan oppleve uønsket oppmerksomhet.

Ambassaden kan kontaktes via e-post:
E-post ambassaden:  emb.ankara@mfa.no
E-post konsulært/bistand til norske borgere: consular.ankara@mfa.no

Telefon: +903124084800

Etter arbeidstid kan de som trenger akutt bistand kontakte UDs operative senter:

UDops telefon +47 23 95 00 00

UDops e-post: UDops@mfa.no

Google maps: Kart over Norges ambassade i Ankara

 

Tyrkia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Tyrkia.