Tyrkia - reiseinformasjon

Norske borgere kan fra og med 22. juni 2022 benytte nasjonalt ID-kort for reiser til Tyrkia for det som gjenstår av 2022. Generelt er det sørøstlige Tyrkia og grenseområdene mot Syria og Irak preget av uforutsigbarhet og spenninger.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Tyrkia - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i grenseområdene nærmere enn ti km fra grensen til Syria. 

 

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser og krav til visum kan endre seg på kort varsel. Det er den enkelte reisendes ansvar å holde seg oppdatert om dette, samt påse at pass eller nasjonalt ID-kort er gyldig for innreise. Se også informasjon under Helse. Alle reisende oppfordres til å registrere sin reise på reiseregistrering. Man kan også laste ned Reiseklar (Apple App StoreGoogle Play) for rask og enkel reiseregistrering og reiseinformasjon.

Visumfrihet: Tyrkia innførte visumfrihet for norske borgere f.o.m. 2. mars 2020 (turistvisum). Visumfriheten gjelder ikke for personer som reiser på norske reisebevis, de må fortsatt søke om visum ved den tyrkiske ambassaden i Oslo. T.C. Dışişleri Bakanlığı - Turkish Embassy Oslo

Fra og med 22. juni 2022 kan norske borgere også benytte nasjonaltID-kort ved innreise til Tyrkia. Pass eller nasjonalt ID-kort må være gyldig minimum seks måneder etter innreise til Tyrkia. De nasjonale ID-kortene gir ikke reiserett til land utenfor EU/EØS/Schengen. Dersom reisen til Tyrkia ikke skjer med direkteflyvning fra Norge, er man avhengig av at grensekontrollmyndighetene der man mellomlander aksepterer videre reise på ID-kort. Retur til Norge må skje innen utløpet av 2022, da dette er en midlertidig ordning som avsluttes 31. desember 2022.  Her finner du mer informasjon om pass og nasjonalt ID-kort.

Merk at barn eller ungdom under 18 år som skal reise alene bør bli utstyrt med en fullmakt fra foresatte. Fullmakten må notarial behandles (godkjennes skriftlig på skriv med verifiserbar QR kode)  hos Tyrkias ambassade i Oslo før avreise til Tyrkia.

Skal du reise med andres barn, anbefaler vi at du tar med fullmakt fra barnets foresatte. Fullmakten må notarial behandles (godkjennes skriftlig på skriv med verifiserbar QR kode)  hos Tyrkias ambassade i Oslo før avreise til Tyrkia. Barnet må da ha med sitt eget pass. Du kan i passkontrollen bli bedt om å dokumentere at du har rett til å reise med barnet.

For andre spørsmål, vennligst ta kontakt med Tyrkias ambassade i Oslo. T.C. Dışişleri Bakanlığı - Turkish Embassy Oslo (mfa.gov.tr)

Spesielle tiltak: Etter kuppforsøket 15. juli 2016 og innføringen av unntakstilstand i Tyrkia iverksatte tyrkiske myndigheter strenge tiltak mot personer som mistenkes å ha tilknytning til de som stod bak kuppforsøket eller som mistenkes for samarbeid med terrororganisasjoner. Disse tiltakene er fortsatt gyldige, og grensekontrollen ble innskjerpet. Det kan være nok å være tilknyttet en arbeidsgiver eller ha kontakt med personer som mistenkes for kontakt eller en relasjon til det tyrkiske myndigheter definerer som terrororganisasjoner.

Inntil nå har personer risikert ulike reaksjoner som utreisenekt, innreisenekt og fengsel. En uttalelse eller et innlegg på sosiale medier som bryter med tyrkisk lov eller oppfattes som støtte til en terrororganisasjon kan i ytterste tilfelle medføre konsekvenser ved innreise/opphold i Tyrkia, selv om uttalelsene ligger tilbake i tid. 

Konsulær bistand: Vær oppmerksom på at det vil være begrensninger i norske myndigheters mulighet til å yte konsulær bistand til borgere som av tyrkiske myndigheter ansees å være tyrkiske statsborgere.

Personer uten tyrkisk statsborgerskap kan oppholde seg i Tyrkia i maksimum 90 dager over en periode på 180 dager.

Terror: Risikoen for terrorangrep i Tyrkia er fortsatt tilstede, men har avtatt betydelig de siste årene. Isil antas å ha en viss tilstedeværelse, men nokså begrenset kapasitet til å utføre angrep mot  turister. Konflikten mellom tyrkiske sikkerhetsstyrker og PKK pågår imidlertid fremdeles, og det gjennomføres fortsatt anti-terroroperasjoner i sør-østlige provinser. Det oppfordres til å utvise aktsomhet ved reiser i dette området, inkludert i grensetraktene mot Syria og Irak. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i grenseområdene nærmere enn ti km fra grensen til Syria.

Som følge av tyrkiske militære operasjoner nord-øst i Syria de siste årene er sikkerhetssituasjonen langs grensen til Syria ytterligere uforutsigbar.

Ved terrorangrep eller større sikkerhetshendelse er det en mulighet for at informasjon aktivt begrenses. Dette kan gi seg utslag i at internettsider lastes tregere, telefonlinjer blir ustabile og kommunikasjon på sosiale medier vanskeliggjøres.

Den enkelte har alltid et personlig ansvar for å ivareta sin egen sikkerhet ved reiser til Tyrkia. Reisende oppfordres til å oppdatere seg på den aktuelle sikkerhetssituasjonen, samt følge de råd og anvisninger som både tyrkiske og norske myndigheter gir. Lokale medier kan også formidle nyttig informasjon og råd.  Alle reisende bes registrere sin reise via reiseregistrering.no.

ID-plikt: Det er identifikasjonsplikt i hele Tyrkia.  Det anbefales at man alltid sørger for å ha med seg ID-papirer når man beveger seg ute. Pass er eneste gyldige identifikasjon for norske borgere uten opphold i Tyrkia.

Trafikksikkerhet og transport: Ulykkesrisikoen i trafikken er markant større i Tyrkia enn i Norge. Tyrkiske bilister kjører med høyere hastigheter og mindre marginer enn i et vanlig norsk kjøremønster. I trafikken bør derfor reisende utvise ekstra aktsomhet. Vær oppmerksom på at bilister i liten grad overholder vikeplikt for fotgjengere. Fotgjengere bør derfor være særlig oppmerksomme og ytterst forsiktige når de vil krysse gaten, også i fotgjengerfelt. Som sjåfør bør man være oppmerksom på at vikeplikt fra høyre også gjelder inne i rundkjøring i motsetning til norske trafikkregler. Mange taxier har ikke bilbelte. Oppleves taxisjåføren å kjøre for fort, er det normalt å gi beskjed («yavaş» betyr sakte).

Kvinners sikkerhet: Tyrkia oppleves som et trygt land å reise i også for kvinner. Det anbefales likevel å ta noen forholdsregler, som ikke å ta taxi alene på nattestid. Seksuelle overgrep rapporteres tidvis i turistområdene ved kysten.

Atomforurensning: Mange opplever at krigshandlinger nær ukrainske kjernekraftverk vekker bekymring. Vi anbefaler at norske borgere som befinner seg i Tyrkia orienterer seg om situasjonen og følger råd fra lokale myndigheter. Du finner oppdatert informasjon om atomsikkerhet- og beredskap i Tyrkia på nettsidene AFAD Emergency Mobile Application is Always Here For Me in Case of a Disaster and Emergency og Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) (kun på tyrkisk).

Koronavirus (covid-19): Fra og med 01.06.2022 er det ikke krav om fremvisning av vaksinasjonskort, PCR-test eller antigen hurtigtest for innreise til Tyrkia.

Reisende oppfordres til å holde seg oppdatert på smittesituasjonen i Tyrkia. Daglige oppdateringer finnes på myndighetenes informasjonsside. Det er ikke lengre et krav om å bruke munnbind ute. Det er kun krav om bruk av munnbind på sykehus.

For rådgivning ved mistanke om smitte kan man ringe 184 fra tyrkisk telefon. For øyeblikkelig hjelp ring 112. Ved påvist covid-19-smitte er man pålagt karantene i sju dager. Karantenen kan gjennomføres i egen bolig eller på hotell som man allerede bor på.

Informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter finnes på Folkehelseinstituttets nettsider og Helsenorge.no. Se også UDs svar på aktuelle spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Det kreves ingen vaksinasjonsattester for generelle vaksiner for reisende fra Europa. Det er imidlertid fare for rabiessmitte i hele Tyrkia. Besøkende som blir bitt eller klort av hunder eller katter bør oppsøke lege snarest mulig slik at rabiesbehandling kan igangsettes. Denne behandlingen gis over tid, og kan måtte fullføres etter retur til Norge.

Dersom man planlegger aktiviteter som camping eller orientering, bør man vurdere vaksine mot cefalitt fra skogflått.

Helse- og sykehustilbud i Tyrkia ansees å være godt utbygget, og Tyrkia markedsfører seg selv som et land man kan besøke for å få medisinsk behandling på private helseforetak. Samtidig kan helsevesenet være overbelastet i forbindelse med koronapandemien, og tilbudet følgelig redusert i perioder.

Kriminalitetsnivået mht. ran, tyveri og mindre voldshandlinger kan sammenlignes med gjennomsnittet for EU, og det bør utvises alminnelig varsomhet under besøk i Tyrkia. Besøkende bør være klar over at straffen for ordensforstyrrelser kan være høyere enn i Norge.

Det oppfordres spesielt til å ta godt vare på passet og oppbevare dette på et sikkert sted når man ikke har det på seg. Det anbefales  å medbringe kopi av pass til enhver tid.

Kidnapping og bortføringer: Risikoen for å bli kidnappet i Tyrkia er gjennomgående lav. Med krigen i Syria, hvor det har forekommet kidnappinger og forsøk på kidnappinger, gjør imidlertid risikoen for slike kriminelle handlinger i grensestrøkene mellom Tyrkia og Syria seg gjeldende til en viss grad.

Honorære konsulater. Norge har ambassade i Ankara samt honorære konsulater i Istanbul, Antalya, Alanya og Iskenderun, og disse kan kontaktes ved behov for bistand. Det samme gjelder UDs operative senter

Tyrkia er spesielt utsatt for jordskjelv. Det siste halvåret har det vært flere skjelv bl.a. i nærheten av Manisa nord for Izmir. Elazig og Malatya øst i Tyrkia ble i januar 2020 rammet av et skjelv som målte 6,7 på Richters skala og førte til tap av 45 menneskeliv, over 1600 skadde og store skader på bygninger. Et større skjelv rammet også Van, nær grensen til Iran i februar 2020.

De mest jordskjelvutsatte områdene er i sørøst, et område ned mot Middelhavet og et belte som strekker seg langs Svartehavskysten og videre ned langs Egeerhavet. Områdene vest for Antalya er til en viss grad utsatt, og i tillegg er det østlige Tyrkia sårbart. Istanbul ligger i en utsatt sone.

Ved et jordskjelv bes norske borgere så langt mulig følge anvisninger fra lokale myndigheter. På grunn av uforutsigbarhet omkring omfanget av et eventuelt jordskjelv, kan møtepunkt ikke forhåndsdefineres hverken fra ambassadens eller tyrkiske myndigheters side. Følg lokale anvisninger.

Ved kraftig regnvær er Tyrkia også utsatt for flom og jordskred.

Vær oppmerksom på at det vil være begrensninger i norske myndigheters mulighet til å yte konsulær bistand til borgere som av tyrkiske myndigheter ansees å være tyrkiske statsborgere.

Merk at det bl.a. er straffbart å ikke vise respekt for grunnleggeren av Republikken Tyrkia, Mustafa Kemal Atatürk, og presidentembetet, og at tyrkisk lov har bestemmelser som kan rammer ytringer som ikke ville være straffbare i Norge.

Reisende som blir utsatt for mindre uhell  får tidvis også god hjelp fra guider og hotellpersonale med erfaring i å håndtere uforutsette situasjoner.

Man kan betale med kort i de største byene og på turiststedene, men det kan være vanskeligere i mindre byer eller på landsbygda. Da burde man huske på å ha litt kontanter. Taxi tar kun kontanter.

LHBTI: Homofili er ikke ulovlig i Tyrkia. LHBTI-reisende bør likevel være bevisste på at store deler av det tyrkiske samfunnet er konservativt. LHBTI-personer kan oppleve uønsket oppmerksomhet.

Google maps: Kart over Norges ambassade i Ankara

Telefon: +903124084800

E-post amb. emb.ankara@mfa.no

E-post konsulært consular.ankara@mfa.no

UD OPS telefon +47 23 95 00 00

UD OPS epost: UDops@mfa.no

 

Tyrkia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Tyrkia.