Tyrkia - reiseinformasjon

Det er identifikasjonsplikt i hele Tyrkia. Pass er eneste gyldige identifikasjon for norske borgere uten opphold i Tyrkia, og det anbefales at man alltid har ID-papirer med seg når man beveger seg ute. På grunn av tørt landskap og høye temperaturer er store deler av Tyrkia utsatt for skogbranner i sommermånedene, inkludert turistområder som for eksempel Marmaris og Antalya. Se punktet Naturforhold og naturkatastrofer for mer informasjon.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Tyrkia - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i grenseområdene nærmere enn ti km fra grensen til Syria. 

 

Norske borgere kan reise visumfritt til Tyrkia. Både pass og nødpass må ha en gyldighet på minimum seks måneder etter innreise til Tyrkia.  

Visumfriheten gjelder ikke for personer som reiser på andre norske reisebevis, de må fortsatt søke om visum ved den tyrkiske ambassaden i Oslo:

Se mer informasjon om hvilke typer visum man må søke om man skal studere, arbeide eller transportere gods/last:

Nødpass: Tyrkia godtar i utgangspunktet innreise og utreise med nødpass, men merk at nødpasset kun kan benyttes for én innreise og én utreise. Dette gjelder også for transitt. Dette innebærer at dersom du forlater Tyrkia, f.eks på båttur til Hellas, så vil passet ikke være gyldig for ny innreise. Det har også forekommet at tyrkiske myndigheter har nektet personer med nødpass å mellomlande i Tyrkia dersom man skal forlate flyplassen under mellomlandingen, f.eks med en natt stop-over i Istanbul.

Barn eller ungdom under 18 år som skal reise alene eller med andre voksne enn egen foresatte bør bli utstyrt med en fullmakt fra foresatte. Fullmakten må notarialbehandles hos Notarius Publicus (Tingretten). Etter at fullmakten er notarialbekreftet må den legaliseres med Apostille slik at den vil være gyldig i Tyrkia. Les om hvordan få Apostillestempel på dokumenter (statsforvalteren.no).

For andre spørsmål om innreise til Tyrkia kan Tyrkias ambassade i Oslo nås på epost embassy.oslo@mfa.gov.tr. eller via telefon til deres Consular Call Center +90 312 292 29 29.

Spesielle tiltak: Etter kuppforsøket 15. juli 2016 og påfølgende innføring av unntakstilstand i Tyrkia iverksatte tyrkiske myndigheter strenge tiltak mot personer som ble mistenkt for å ha tilknytning til de som stod bak kuppforsøket eller som mistenkes for samarbeid med terrororganisasjoner. Disse tiltakene er fortsatt gyldige, og kan medføre ulike reaksjoner som innreisenekt, utreisenekt og fengsel. Ambassaden har ikke mulighet til å påvirke slike beslutninger, og en eventuell klage må rettes til tyrkiske myndigheter direkte.

Tilknytning til personer som mistenkes å støtte terrororganisasjoner eller uttalelser på sosiale medier som anses å bryte tyrkisk lov kan medføre konsekvenser.

Alle reisende oppfordres til å registrere sin reise på reiseregistrering. Man kan også laste ned Reiseklar (Apple App StoreGoogle Play) for rask og enkel reiseregistrering og reiseinformasjon.

AFAD – Emergency Mobile Application: Tyrkia har en egen Emergeny mobile application som kan lastes ned på telefon. Hensikten med applikasjonen er at man ved et tastetrykk kan varsle lokale myndigheter dersom man trenger bistand. Man kan lese om tjenesten på nettsiden Emergency Mobile Application is Always Here For Me in Case of a Disaster and Emergency.

Applikasjonen kan lastes ned her:

Det er den enkeltes ansvar å ivareta egen sikkerhet ved reiser til Tyrkia. Reisende oppfordres til å oppdatere seg på den aktuelle sikkerhetssituasjonen samt følge de råd og anvisninger som både tyrkiske og norske myndigheter gir. Lokale medier kan også formidle nyttig informasjon og råd.  Alle reisende, også fastboende, anbefales å registrere sin reise via reiseregistrering.no.

Terror:  Terrorhendelser kan forekomme. Episoder hvor koranen brennes i Europa har skapt reaksjoner, og det er en forhøyet risiko for terrorangrep i Tyrkia som følge av dette. Ambassaden ber reisende utvise forsiktighet på offentlige steder med store folkeansamlinger.

Konflikter: Konflikten mellom tyrkiske sikkerhetsstyrker og PKK pågår, og det gjennomføres jevnlig såkalte anti-terroroperasjoner i sør-østlige provinser. Det oppfordres til å utvise aktsomhet ved reiser i dette området, inkludert i grensetraktene mot Syria og Irak. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i grenseområdene nærmere enn ti km fra grensen til Syria.

Som følge av tyrkiske militære operasjoner nord-øst i Syria de siste årene, er sikkerhetssituasjonen langs grensen til Syria uforutsigbar. ISIL antas å ha tilstedeværelse i landet.

Ved terrorangrep, større sikkerhetshendelser eller politisk sensitive prosesser er det en mulighet for at informasjon aktivt begrenses. Dette kan gi seg utslag i at internettsider lastes tregere, telefonlinjer blir ustabile og kommunikasjon på sosiale medier vanskeliggjøres.

Trafikksikkerhet og transport: Ulykkesrisikoen i trafikken er markant større i Tyrkia enn i Norge. Tyrkiske bilister kjører med høyere hastigheter og mindre marginer enn i et vanlig norsk kjøremønster. I trafikken bør derfor reisende utvise ekstra aktsomhet. Vær oppmerksom på at bilister i liten grad overholder vikeplikt for fotgjengere. Fotgjengere bør derfor være særlig oppmerksomme og ytterst forsiktige når de vil krysse gaten, også i fotgjengerfelt. Som sjåfør bør man være oppmerksom på at vikeplikt fra høyre også gjelder inne i rundkjøring, ulikt fra norske trafikkregler. Mange taxier har ikke bilbelte. Oppleves taxisjåføren å kjøre for fort, er det normalt å gi beskjed («yavaş» betyr sakte).

Kvinners sikkerhet: Tyrkia oppleves som et trygt land å reise i også for kvinner. Det anbefales likevel å ta noen forholdsregler, som ikke å ta taxi alene på nattestid. Seksuelle overgrep rapporteres tidvis i turistområdene ved kysten.

ID-plikt: Det er identifikasjonsplikt i hele Tyrkia.  Pass er eneste gyldige identifikasjon for norske borgere uten opphold i Tyrkia. Det anbefales at man alltid sørger for å ha med seg ID-papirer når man beveger seg ute.

 

Helse

Ved akutt behov for legehjelp kan man ringe 112, uansett hvor i landet man oppholder seg.

Vaksine: Det kreves ingen vaksinasjonsattester for generelle vaksiner for reisende fra Europa.

Merk at det er fare for rabiessmitte i hele Tyrkia. Løshunder og katter finnes over hele Tyrkia, og reisende anbefales å unngå nærkontakt med disse. Besøkende som blir bitt eller klort av hunder eller katter bør oppsøke lege snarest mulig slik at rabiesbehandling kan igangsettes. Denne behandlingen gis over tid, og kan måtte fullføres etter retur til Norge.

Liste over sykehus som tilbyr rabies vaksiner annonseres på hjemmesiden til helse myndighetene i Ankara, Istanbul, Antalya og Izmir:

Dersom man planlegger aktiviteter som camping eller orientering, bør man vurdere vaksine mot cefalitt fra skogflått.

Helse- og sykehustilbud i Tyrkia ansees å være godt utbygget. Alle reisende anbefales å ha gyldig reiseforsikring da innleggelse på sykehus kan medføre høye kostnader.

Medisiner: Dersom tilreisende har behov for reseptbelagte medisiner anbefales det å ta disse med fra Norge, sammen med medisinliste på engelsk. Les mer på Helsenorge.no.

 

Kriminalitetsnivået mht. ran, tyveri og mindre voldshandlinger kan sammenlignes med gjennomsnittet for EU, og det bør utvises alminnelig varsomhet under besøk i Tyrkia. Besøkende bør være klar over at straffen for ordensforstyrrelser kan være høyere enn i Norge.

Det oppfordres spesielt til å ta godt vare på passet og oppbevare dette på et sikkert sted når man ikke har det på seg. Det anbefales å medbringe kopi av pass til enhver tid.

Kidnapping og bortføringer: Risikoen for å bli kidnappet i Tyrkia er gjennomgående lav. I grenseområdene mot Syria er risikoen noe høyere.

Honorære konsulater: Norge har ambassade i Ankara, samt honorære konsulater i Istanbul, Antalya, Alanya og Iskenderun. Disse kan kontaktes ved behov for bistand.

 

Den 6. februar 2023 rammet flere store jordskjelv det sydøstlige Tyrkia, i følgende provinser: Hatay, Kilis, Diyarbakir, Kahramaanmaras, Gaziantep, Malatya, Sanliurfa, Adiyaman, Osmaniye og Adana. Infrastrukturen og tjenestetilbud i deler av regionen er fremdeles preget av store mangler.

Tyrkia er generelt utsatt for jordskjelv. De mest jordskjelvutsatte områdene er i sørøst, et belte som strekker seg langs Svartehavskysten og et område i vest mot Egeerhavet (Earthquake hazard map, fad.gov.tr).  Områdene vest for Antalya er til en viss grad utsatt, og i tillegg er det østlige Tyrkia sårbart. Istanbul ligger i en utsatt sone. Nettsiden Latest Earthquakes in the World (emsc-csem.org) gir en oversikt over nylige jordskjelv i Europa og Tyrkia.

Ved et jordskjelv bes norske borgere så langt mulig følge anvisninger fra lokale myndigheter.

Ved kraftig regnvær er Tyrkia også utsatt for flom og jordskred.

På grunn av tørt landskap og høye temperaturer er store deler av Tyrkia utsatt for skogbranner i sommermånedene. Faren øker betraktelig dersom det er sterk vind. Skogbranner kan være svært farlig og det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og anvisninger, samt være forberedt på at evakuering kan bli nødvendig.

Merk at det blant annet er straffbart å ikke vise respekt for grunnleggeren av Republikken Tyrkia, Mustafa Kemal Atatürk, og presidentembetet. Tyrkisk lov har bestemmelser på dette feltet som kan rammer ytringer som ikke ville være straffbare i Norge.

Dobbelt statsborgerskap: Tyrkia anerkjenner dobbelt statsborgerskap, men  det kan være begrensninger i norske myndigheters mulighet til å yte konsulær bistand til borgere som av tyrkiske myndigheter ansees å være tyrkiske statsborgere.

Medielov: Det ble i oktober 2022 innført en ny medielov i Tyrkia. Denne loven innebærer at personer som myndighetene mener har spredd desinformasjon kan dømmes med inntil tre års fengsel.

Droner: Droneflyvning er regulert og kan i enkelte tilfeller medføre straffereaksjoner. Filming og fotografering av enkelte områder kan være sensitivt og det anbefales at man kontakter sivil luftfartsmyndighet for å søke om tillatelse før man benytter drone i Tyrkia.

LHBT+: Homofili er ikke ulovlig i Tyrkia. LHBT+-reisende bør likevel være bevisste på at store deler av det tyrkiske samfunnet er konservativt. LHBT+-personer kan oppleve uønsket oppmerksomhet.

Internasjonalt førerkort: Norske borgere kan kjøre bil i Tyrkia med vanlig norsk førerkort i inntil 6 måneder. Ved opphold utover 6 måneder må man fremvise internasjonalt førerkort.

Ambassaden kan kontaktes via e-post:
E-post ambassaden:  emb.ankara@mfa.no
E-post konsulært/bistand til norske borgere: consular.ankara@mfa.no

Telefon: +903124084800

Etter arbeidstid kan de som trenger akutt bistand kontakte UDs operative senter:

UDops telefon +47 23 95 00 00

UDops e-post: UDops@mfa.no

Nasjonalt nummer til politi, brann og ambulanse er 112.

Google maps: Kart over Norges ambassade i Ankara

 

Tyrkia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Tyrkia.