Nasjonalt ID-kort gir innreise til Tyrkia

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Tyrkiske myndigheter har nå godkjent bruken av norske nasjonale ID-kort for innreise til Tyrkia for det som gjenstår av 2022. Norske borgere kan derfor fra og med 22. juni 2022 benytte nasjonalt ID-kort for reiser til Tyrkia.

Det er en forutsetning at reisen til Tyrkia skjer med direkteflyvning. De nasjonale ID-kortene gir ikke reiserett til land utenfor EU/EØS. ID-kortet må være gyldig i minimum 6 måneder etter innreise. Retur til Norge må skje innen utløpet av 2022, da dette er en midlertidig ordning som avsluttes 31. desember 2022.