Peru - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Chile

For innreise til Peru kreves det et utfylt egenerklæringsskjema (Declaración Jurada). Man må vise til fullført vaksinasjon mot covid-19, ellers kreves negativ PCR-test tatt maksimalt 72 timer før avreise. Grensen er midlertidig stengt for innreise fra Sør-Afrika. For øvrig informasjon om koronavirus og innreisebestemmelser, se punktene Helse og Innreise. Det legges også ut informasjon på ambassadens Facebook-side «Noruega en Chile.»

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. For innreise i Peru kreves norsk pass med minimum seks måneders gyldighet utover reisens varighet.

Det er i dag ingen visumplikt for norske statsborgere ved innreise til Peru. Adgang til opphold som turist gis inntil 90 dager fra innreisedato innstemplet i passet. Det er ikke alltid passet stemples, men myndighetene har elektronisk oppfølging. Ved innreise tildeles en innreiseblankett. Denne bør tas vare på da den må vises ved utreise.

For innførselsbestemmelser til Peru henvises det til peruanske tollmyndigheters nettsider.

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år, krever peruanske myndigheter at familieforhold dokumenteres (fødselsattest). Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kreves en notarialbekreftet fullmakt til utreise fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barna reiser alene, kreves det en notarialbekreftet fullmakt fra barnas foreldre for å kunne forlate landet.

Dette gjelder ikke om de reisende er turister og ikke har peruansk tilknytning. Helnorske som befinner seg på turistvisum må følgelig ikke vise frem utreisefullmakt.

Mistet pass. Hvis du mister passet ditt, må du melde tapet til peruansk politi og kontakte det honorære generalkonsulatet i Lima. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på generalkonsulatet i Lima og prosessen kan ta flere dager.

Dobbelt statsborger: Er du også peruansk statsborger krever peruanske myndigheter at du reiser inn og ut av Peru på gyldig peruansk pass.

Trafikk. Det er finnes velholdte veier fra nord til sør i landet (Pan-American Highway), samt mellom Lima og flere av de store byene. Trafikken i Peru er uoversiktlig og særlig i byene må man utvise forsiktighet og fleksibilitet i trafikken. Ikke alle veier har god standard og det bør undersøkes på forhånd om det er tilrådelig å reise på landeveien - i særdeleshet på nattestid. Oppmerking på kart o.l. er ikke alltid oppdatert i forhold til aktuell situasjon. Det er hyppig forekomst av trafikkulykker i Peru.

Dersom man er turist, er norsk førerkort gyldig i seks måneder.

Terror. Risiko for terrorhendelser i Peru ansees som lav. Lokale myndigheter rapporterer om noe gerilja-aktivitet på landsbygda og utenfor de store byene. 

Demonstrasjoner. Sosiale protester forekommer med jevne mellomrom i landet. Til tross for at demonstrasjonene vanligvis er fredelige har det forekommet til dels meget alvorlige sammenstøt og man bør unngå store folkesamlinger og utvise aktsomhet.

I forbindelse med demonstrasjonene kan det oppstå sammenstøt mellom demonstranter og politi, opptøyer, butikkplyndring, veiblokader og ildspåsettinger. Turister og utlendinger er ikke mål for demonstrasjonene, og ambassaden er ikke kjent med at det har vært hendelser som har berørt norske borgere direkte. Norske borgere oppfordres til å unngå demonstrasjoner, utvise aktsomhet, bære gyldig ID, følge myndighetenes pålegge og råd, og følge med på lokale nyheter.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge peruanske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. 

Innreiserestriksjoner: For innreise til Peru kreves det at man har fylt utfylt en egenerklæring (Declaración Jurada) innen 72 timer før ankomst. Oppholdsadresse må oppgis i nevnte skjema. Man må kunne vise til at man er fullvaksinert innen 14 dager før ankomst, ellers kreves det en negativ PCR-test tatt maksimalt 72 timer før avreise. Bruk av dobbelt munnbind er obligatorisk.

Grensen er midlertidig stengt for personer uten oppholdstillatelse som har vært i Sør-Afrika de siste 14 dager.

Innreisekarantene: Personer med oppholdstillatelse som har vært i Sør-Afrika de siste 14 dagene må gjennomføre 14 dagers karantene.

Lokale restriksjoner: Peruanske myndigheter oppfordrer alle til å minimere omgangen med andre for å hindre spredning av koronaviruset. På alle turer ut i offentligheten er det påbudt å bruke munnbind. På større kjøpesentre og offentlige steder er det påbudt med dobbelt munnbind, og det anbefales også å bruke ansiktsvisir. Det er innført portforbud i hele landet fra kl. 02 til kl. 04. Kommuner og byer med høye smittetall kan ha utvidet portforbud. Bruk av private biler er begrenset i helgene.

Perus turistinformasjon IPeru kan kontaktes for siste oppdatering og generelle spørsmål:

Telefon +51 574 8000 eller kommunisere via WhatsApp på +51 944 492 314, e-post: iperulimaapto@promperu.gob.pe (de snakker også engelsk).

Se også: www.peru.travel. Oppdatert informasjon fra peruanske helsemyndigheter kan leses på nettsidene til Ministerio de Salud.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helsetilbudet er generelt godt i Lima og tilfredsstillende i andre store byer, men ikke i like stor grad i resten av landet. Dersom man er alvorlig syk, anbefales det å reise til sykehus i hovedstaden Lima.

Grunnet covid-19-situasjonen er helsevesenet og både private og offentlige sykehus overbelastet, og man kan ikke påregne god behandling om man blir syk. Utvidet reiseforsikring med evakueringsmulighet anbefales. 

Kriminaliteten er forholdsvis høy i Peru og det bør utvises forsiktighet, særlig utenfor etablerte strøk i de store byene. Man bør ikke ferdes alene på kvelds- og nattetid. Lommetyverier og veskenapping er utbredt, ta forholdsregler ved for eksempel å legge igjen pass, kredittkort, verdifulle smykker og de pengene du ikke behøver i hotellets oppbevaringsbokser, og bær bare kopi av pass og innreisekortet for identifikasjon.

Det rapporteres om kidnapping for løsepenger i Peru, men det er sjelden turister er målgruppen. De fleste kidnappinger finner sted i hovedstaden Lima. Ekspress-kidnappinger, der offeret over en kortere periode blir kjørt fra minibank til minibank for å ta ut penger, forekommer.

Kvinner som reiser alene må utvise forsiktighet og ta forholdsregler. Trakassering og voldsepisoder på bakgrunn av seksuell orientering forekommer.

Besittelse og bruk av narkotika er straffbart og selv innehav av små mengder narkotika kan føre til lange fengselsstraffer.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det peruanske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Jordskjelv forekommer med jevne mellomrom i Peru. Ofte vil man kunne merke mindre rystelser, men det kan komme kraftige skjelv, som også kan føre til tsunami. Under regnperioden kan det forekomme oversvømmelser og jordskred som blokkerer landeveiene.

Sett deg inn i peruanske myndigheters forholdsregler og relevante informasjonskilder, f.eks: Instituto Nacional de Defensa Civil

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Identitetsbevis kreves ofte, både på busser, tog og hotell. Det anbefales at man alltid har med seg en kopi av passet.

Det snakkes spansk over alt. I hovedsak er det vanskelig å kommunisere på engelsk, i provinsen kan det være tilnærmet umulig. 

Tidsbegrepet er fleksibelt, og det er derfor ikke uvanlig at forsinkelser forekommer.

Lokale nødnumre: 

Politi 105

Brannvesen 116

Ambulanse 117

 

Nordmenn kan kontakte det honorære konsulatet i Lima ved:

Real Consulado General de Noruega 
Calle Boulevard 162, Of. 701, Surco 15023, Lima 33
Tlf.:  +51 1 355 2211,
E-post: norkonslima@gmail.com

Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte - UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Nettsiden Norge i Peru

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatet i Lima

 

Peru. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Peru.