Peru - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Chile

Norske borgere kan oppholde seg inntil 90 dager visumfritt i Peru. Noen regioner i landet er fortsatt underlagt unntakstilstand etter protestene etter forsøket på statskupp i desember i fjor. Reisende anbefales å registrere seg i appen Reiseklar eller på UDs reiseregistrering. 

Innreisebestemmelser: Norske statsborgere kan oppholde seg inntil 90 dager visumfritt som turist i Peru. De 90 dagene gjelder fra innreisedato innstemplet i passet. Det er ikke vanlig at passet stemples, men myndighetene har elektronisk oppfølging.

Ved innreise i Peru blir man registrert i databasen TAM Virtual (Tarjeta Andina de Migración). Her registreres innreisedato og utreisedato. Ved mindre grenseposter kan man motta et fysisk TAM-innreisekort i stedet for digital registrering. Dette kortet bør tas vare på under hele reisen da det må fremvises ved utreise. Dersom man mister kortet kan man søke om en kopi på nettsidene til Superintendencia Nacional de Migraciones (kun tilgjengelig på spansk), eller ved oppmøte på nærmeste Migraciones-kontor.

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. 

Pass: For innreise i Peru kreves det norsk pass med minimum seks måneders gyldighet utover reisens varighet.

Barn under 18 år: Peru har strenge utreiseregler for mindreårige. For peruanske statsborgere og mindreårige med opphold i Peru krever peruanske myndigheter at familieforhold dokumenteres med fødselsattest når man reiser med barn under 18 år. Dersom kun en av foreldrene reiser med barnet, kreves en notarialbekreftet fullmakt til utreise fra forelderen som ikke er med på reisen. Dersom en mindreårig reiser alene, kreves det en notarialbekreftet fullmakt fra begge foreldre for å kunne forlate landet.

De fleste reiser til Peru skjer uten problemer, men det er viktig å ta forhåndsregler på reisen og utvise aktsomhet. Nordmenn som oppholder seg i Peru oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no eller i Reiseklar-appen.

Unntakstilstand: Det er erklært unntakstilstand i Pataz og Trujillo etter at kriminaliteten har økt. Unntakstilstanden gjelder fra 14 april og er gyldig i 60 dager.

Det er også erklært unntakstilstand i Arequipa av samme anledning, unntakstilstanden gjelder fra 16 april og er gyldig i 20 dager.

Nordmenn som oppholder seg i Peru oppfordres å vise forsiktighet generelt i Peru, da det er økt kriminalitet i landet.

Demonstrasjoner: Store demonstrasjoner er ikke uvanlig i Peru, og det kan oppstå sammenstøt mellom demonstranter og politi, opptøyer, butikkplyndringer og ildspåsettelser. Protester kan føre til veisperringer og forstyrre offentlig transport som kan sterkt redusere fremkommeligheten i berørte områder. Norske borgere oppfordres til å unngå demonstrasjoner og utvise aktsomhet. 

Trafikk: Veistandarden i Peru er svært varierende, og det bør undersøkes på forhånd om det er tilrådelig å reise på landeveier, spesielt på nattestid. Enkelte veier kan ha mangelfull skilting og det kan være lang avstand mellom bensinstasjoner. Motorveier mellom de store byene holder generelt god standard. Trafikken i Peru er uoversiktlig og kan oppleves betydelig mer krevende enn i Norge. Ulykkesfrekvensen er høy, og både bilister og fotgjengere bør utvise forsiktighet i trafikken.

Terror: Risikoen for terrorhendelser i Peru anses generelt som lav. Det finnes fortsatt noen aktive medlemmer av terrorgruppen «Sendero Luminoso», spesielt i VRAEM-dalen (Apurímac, Ene og Mantaro), som har gjennomført angrep mot politi og militære.

Helsetjenester: Private klinikker, sykehus og tannleger i Lima og andre store byer holder en god standard. Utenfor de store byene er kvaliteten og tilgangen på helsetjenester varierende, spesielt på landsbygda. Alle reisende bør forsikre seg om å ha gyldig og dekkende reiseforsikring.

Vaksine: Gulfeber-vaksine er sterkt anbefalt for reiser til Amazonas. Denguefeber, malaria og andre sykdommer som spres via mygg forekommer i deler av landet. Se Folkehelseinstituttet for andre anbefalte vaksiner for Peru.

Høydesyke: Deler av Peru, slik som Cuzco og Puno, befinner seg på store høyder over havet. Reisende bør være oppmerksomme på høydesyke. Det finnes private klinikker i Cuzco som spesialiserer seg på høydesyke.

Drikkevann: Det anbefales å drikke vann på flaske. Mathygienen er stort sett god.

Kriminaliteten i Peru er forholdsvis høy, og dette gjelder både gatekriminalitet og voldelig kriminalitet. Reisende bør utvise forsiktighet, særlig etter mørkets frembrudd, og det anbefales å ikke bevege seg ute alene om natten. Lommetyverier og veskenapping er utbredt, spesielt i de store byene og på kollektiv transport. Man bør passe godt på verdisaker, og unngå å bære dyre smykker, klokker osv, samt gå med telefon på gaten. Det anbefales å benytte kjente taxi- og busselskaper, og ikke praie taxi på gaten.

Narkotika: Kriminalitet knyttet til produksjon og smugling av narkotika er et vedvarende problem i Peru, spesielt langs grensene mot Colombia, Ecuador og Brasil, og i VRAEM-dalen.

Besittelse og bruk av narkotika er straffbart og selv små mengder narkotika kan føre til lange fengselsstraffer.

Det er erklært unntakstilstand i 24 distrikter på grunn av kraftig regn i 60 dager fra 1. februar. Dette inkluderer distrikter i Áncash, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Lima, Loreto og San Martín.

Dersom det oppstår en krisesituasjon, er det peruanske myndigheter som er ansvarlig for sikkerhet og hjelpearbeid. Det er derfor viktig å følge råd og veiledning fra lokale myndigheter.

Reisende som befinner seg i berørte områder kan kontakte ambassaden i Santiago, Chile eller UDs operative senter ved behov for assistanse. Det oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no eller i Reiseklar-appen. Husk også å gi beskjed til familie, arbeidsgiver og venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Jordskjelv: Peru er svært utsatt for jordskjelv. Mindre rystelser forekommer ofte, og kraftige jordskjelv inntreffer med ujevne mellomrom. Store jordskjelv kan også føre til tsunamier langs kysten. Peru har krav til jordskjelvsikring av bygninger og infrastruktur, men en stor andel av bygningsmassen er uregulert, spesielt i utkanten av store byer og på landsbygda.  

Flom, jordskred og oversvømmelser kan forekomme etter perioder med mye regn, spesielt i regntiden som varer fra november til mai. Sørlige deler av Peru har flere aktive vulkaner med fare for utbrudd.

Informasjon og anbefalinger fra myndighetene om forskjellige naturkatastrofer finnes på nettsidene til Instituto Nacional de Defensa Civil.

Peru er et spansktalende land, og engelsk er lite utbredt, spesielt utenfor turistområder. Identitetsbevis kreves ofte, både på buss, tog og hotell. Det anbefales at man alltid har med seg en kopi av passet.

Norsk førerkort er gyldig i inntil 6 måneder i Peru.

LHBTI: Diskriminering på bakgrunn av seksuell legning og kjønnsidentitet er ikke inkludert i peruansk lovgivning som omhandler hatkriminalitet. Likekjønnede ekteskap og partnerskap er ikke anerkjent i Peru. Sosiale holdninger er generelt konservative, spesielt på landsbygda.

Lokale nødnumre: 

Politi 105
Brannvesen 116
Ambulanse 117

Kontaktinformasjon til IPeru (turistinformasjon) og turistpolitiet (Policía de Turismo) finnes på nettsidene til Peru Travel.

Den norske ambassaden i Santiago, Chile
Edificio Visionario
Los Militares 5001, Piso 7
Las Condes, Santiago

Tel: +56 2 2484 2000
Tel: +47 23 95 82 00
emb.santiago@mfa.no

Det honorære konsulatet i Lima
Real Consulado General de Noruega 
Calle Boulevard 162, Of. 701, Surco 15023, Lima 33
Tlf.:  +51 1 355 2211,
E-post: norkonslima@gmail.com

Utenom ambassadens åpningstid kan UDs operative senter kontaktes på telefon: +47 23 95 00 00 eller e-post: 247@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Peru. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Peru.