Peru - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Chile

Unntakstilstanden som ble innført 15. mars 2020 er forlenget og vil nå vare til 6. mars 2021. Peru åpnet for innreise for utlendinger 1. november. Reisende uten oppholdstillatelse som har vært i Europa eller Sør-Afrika de siste 14 dagene har forbud mot innreise inntil videre. For å komme inn i landet trenger man en negativ PCR-test (covid-19) som ikke er eldre enn 72 timer og en utfylt juridisk erklæring. Ved innreise er det krav om 14 dager karantene med unntak for visse grupper. Det er fremdeles begrenset flytrafikk og transportmuligheter innad i landet. For øvrig informasjon om koronavirus og innreisebestemmelser, se punktene Helse og Innreise. Det legges også ut informasjon på ambassadens Facebook-side «Noruega en Chile.»

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 1. MARS 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: Island.

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland og Mellersta Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. april 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Det har blitt registrert omfattende demonstrasjoner og sivil uro i Lima og andre store byer f.o.m. 10. november 2020, og det er ventet at det fremdeles vil være enkelte demonstrasjoner i de største byene i tiden framover. I Lima har demonstrasjonene i stor grad konsentrert seg i og rundt Plaza San Martín, Plaza Francia og foran Kongressbygningen, samt områdene La Victoria Miraflores og Lima sentrum.

I forbindelse med demonstrasjonene kan det oppstå sammenstøt mellom demonstranter og politi, opptøyer, butikkplyndring, veiblokader og ildpåsettinger. Turister og utlendinger er ikke mål for demonstrasjonene, og ambassaden er ikke kjent med at det har vært hendelser som har berørt norske borgere direkte. Norske borgere oppfordres til å unngå demonstrasjoner, utvise aktsomhet, bære gyldig ID, følge myndighetenes pålegge og råd, og følge med på lokale nyheter.

Risiko for terrorhendelser i Peru ansees som lav. Lokale myndigheter rapporterer om noe gerilja-aktivitet på landsbygda og utenfor de store byene. Kriminaliteten er forholdsvis høy i Peru og det bør utvises forsiktighet, særlig utenfor etablerte strøk i de store byene. Man bør ikke ferdes alene på kvelds- og nattetid. Lommetyverier og veskenapping er utbredt, ta forholdsregler ved for eksempel å legge igjen pass, kredittkort, verdifulle smykker og de pengene du ikke behøver i hotellets oppbevaringsbokser, og bær bare kopi av pass og innreisekortet for identifikasjon.

Det rapporteres om kidnapping for løsepenger i Peru, men det er sjelden turister er målgruppen. De fleste kidnappinger finner sted i hovedstaden Lima. Ekspress-kidnappinger, der offeret over en kortere periode blir kjørt fra minibank til minibank for å ta ut penger, forekommer.

Det er finnes velholdte veier fra nord til sør i landet (Pan-American Highway), samt mellom Lima og flere av de store byene. Trafikken i Peru er uoversiktlig og særlig i byene må man utvise forsiktighet og fleksibilitet i trafikken. Ikke alle veier har god standard og det bør undersøkes på forhånd om det er tilrådelig å reise på landeveien - i særdeleshet på nattestid. Oppmerking på kart o.l. er ikke alltid oppdatert i forhold til aktuell situasjon. Det er hyppig forekomst av trafikkulykker i Peru.

Sosiale protester forekommer med jevne mellomrom i landet. Til tross for at demonstrasjonene vanligvis er fredelige har det forekommet til dels meget alvorlige sammenstøt og man bør unngå store folkesamlinger og utvise aktsomhet. Reisende anbefales derfor å holde seg oppdatert på situasjonen hvis man vurderer en eventuell reise til disse områdene.

Kvinner som reiser alene må utvise forsiktighet og ta forholdsregler. Trakassering og voldsepisoder på bakgrunn av seksuell orientering forekommer.

Jordskjelv forekommer med jevne mellomrom i Peru. Ofte vil man kunne merke mindre rystelser, men det kan komme kraftige skjelv, som også kan føre til tsunami. Under regnperioden kan det forekomme oversvømmelser og jordskred som blokkerer landeveiene.

Sett deg inn i peruanske myndigheters forholdsregler og relevante informasjonskilder, f.eks: Instituto Nacional de Defensa Civil

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre perioder i Peru oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre: Politi 105, brannvesen 116, ambulanse 117

Er du i Lima, kan det enkleste være å oppsøke det honorære konsulatet personlig ved nødsituasjoner. Hvis du ikke kommer frem til konsulatet, prøv UDs døgnoperative senter, eller evt. nærmeste norske konsulat/ambassade.

Nordmenn kan kontakte det honorære konsulatet i Lima ved:

Real Consulado General de Noruega 
Calle Boulevard 162, Of. 701, Surco 15023, Lima 33
Tlf.:  +51 1 355 2211,
E-post: norkonslima@gmail.com
Åpningstider for publikum er 09:00-13:00 mandag til fredag

UDops i Oslo: + 47 23 95 00 00
Ambassaden i Santiago: + 56 (2) 2484 2000 eller telefon: +47 23 95 82 00


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Peru åpnet igjen for innreise for utlendinger 1. november 2020. For å komme inn i landet er det nødvendig med en negativ PCR-test (covid-19) som ikke er eldre enn 72 timer. Det er ikke mulighet for å gjennomføre karantene istedenfor test. I tillegg kreves en utfylt egenerklæring.

Det er i dag ingen visumplikt for norske statsborgere ved innreise til Peru. Adgang til opphold som turist gis inntil 90 dager fra innreisedato innstemplet i passet. Ved innreise tildeles en innreiseblankett. Denne bør tas vare på da den må vises ved utreise.

For innførselsbestemmelser til Peru henvises det til peruanske tollmyndigheters nettsider.

Innreise forutsetter gyldig pass med minimum seks måneders gyldighet utover reisens varighet.


Helse

Koronavirus (covid-19): Peruanske myndigheter oppfordrer alle til å minimere omgangen med andre for å hindre spredning av koronaviruset. På alle turer ut i offentligheten er det påbudt å bruke munnbind eller maske. Det er innført portforbud i hele landet fra kl. 23 til kl. 04. Bruk av private biler er begrenset i helgene.

Ambassaden anbefaler at norske reisende holder seg oppdatert om hvordan koronaviruset utvikler seg. Reisende oppfordres til å følge med på lokale myndigheters råd om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Perus turistinformasjon IPeru kan kontaktes for siste oppdatering og generelle spørsmål:

  • Telefon +51 574 8000 eller kommunisere via WhatsApp på +51 944 492 314, e-post: iperulimaapto@promperu.gob.pe (de snakker også engelsk).
  • Se også: www.peru.travel. Oppdatert informasjon fra peruanske helsemyndigheter kan leses på nettsidene til Ministerio de Salud.

Skulle situasjonen endre seg, vil vi sende ut beskjed så raskt som mulig på sms og e-post via reiseregistrering.no. Alle reisende oppfordres til å registrere seg med mobilnummer og e-postadresse på www.reiseregistrering.no

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helsetilbudet er generelt godt i Lima og tilfredsstillende i andre store byer, men ikke i like stor grad i resten av landet. Dersom man er alvorlig syk, anbefales det å reise til sykehus i hovedstaden Lima.

Luftforurensingen i Lima er høy. De sanitære forholdene på hoteller og restauranter er stort sett tilfredsstillende. Vann på flaske anbefales. Tilreisende kan få noe magebesvær grunnet den uvante bakteriefloraen. Dersom man skal opp i høyden i fjellene, bør man forberede seg på dette.

Det anbefales å ha hepatitt A- og B-vaksine. Malaria-profylakse samt vaksine mot gulfeber anbefales for turister som besøker jungelregioner.

Se vaksineanbefalinger fra Folkehelseinstituttet.


Praktisk informasjon

Strøm 220 volt/60 Hz. Stikkontakttype A, B og C. 

Myntenheten i Peru er nuevo sol. Alle kjente, vanlige kredittkort kan brukes.

Landkode for å ringe til Peru er +51. Tidsforskjell til Norge er minus seks timer, sju timer ved sommertid i Norge.

Nasjonale helligdager er: 1. januar, skjærtorsdag, langfredag, 1. mai, 29. juni, 28. og 29. juli, 8. oktober, 1. november, 8. og 25. desember.

Identitetsbevis kreves ofte, både på busser, tog og hotell. Det anbefales at man alltid har med seg en kopi av passet.

Det snakkes spansk over alt. I hovedsak er det vanskelig å kommunisere på engelsk, i provinsen kan det være tilnærmet umulig. Kleskoden i forretningssammenheng er mer formell enn i Norge.

Tidsbegrepet er fleksibelt, og det er derfor ikke uvanlig at forsinkelser forekommer.

Besittelse og bruk av narkotika er straffbart og selv innehav av små mengder narkotika kan føre til lange fengselsstraffer.