Forsiden

Peru - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Chile

Det har pågått demonstrasjoner, streiker og veisperringer i Peru siden presidentskiftet onsdag 7. desember 2022. Flere demonstranter har omkommet i sammenstøt med politi og militære. Flere sentrale flyplasser i landet har tidvis vært stengt, og Machu Picchu samt toglinjen fra Cuzco er stengt. Torsdag 19. januar var det voldelige protester også i Lima, og det forventes flere demonstrasjoner. Myndighetene har forlenget unntakstilstanden i deler av landet i 30 dager fra 15. januar, og utvidet med flere regioner fra 20. januar. Det er innført portforbud i regionen Puno. Man bør undersøke forholdene langs veiene, unngå store folkemengder og følge lokale myndigheters råd. Reisende anbefales å registrere seg i appen Reiseklar eller på UDs reiseregistrering. For mer informasjon, se punktet om sikkerhet. Peru har for tiden ingen innreiserestriksjoner knyttet til covid-19. Norske borgere kan oppholde seg inntil 90 dager visumfritt i Peru.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT 21. JANUAR 2023 - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for Peru

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til regionene Cuzco, Puno, Arequipa og Apurimac.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. For innreise i Peru kreves norsk pass med minimum seks måneders gyldighet utover reisens varighet.

Det er i dag ingen visumplikt for norske statsborgere ved innreise til Peru. Adgang til opphold som turist gis inntil 90 dager fra innreisedato innstemplet i passet. Det er ikke alltid passet stemples, men myndighetene har elektronisk oppfølging. Ved innreise tildeles en innreiseblankett. Denne bør tas vare på da den må vises ved utreise.

For innførselsbestemmelser til Peru henvises det til peruanske tollmyndigheters nettsider.

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år, krever peruanske myndigheter at familieforhold dokumenteres (fødselsattest). Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kreves en notarialbekreftet fullmakt til utreise fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barna reiser alene, kreves det en notarialbekreftet fullmakt fra barnas foreldre for å kunne forlate landet.

Dette gjelder ikke om de reisende er turister og ikke har peruansk tilknytning. Helnorske som befinner seg på turistvisum må følgelig ikke vise frem utreisefullmakt.

Mistet pass. Hvis du mister passet ditt, må du melde tapet til peruansk politi og kontakte det honorære generalkonsulatet i Lima. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på generalkonsulatet i Lima og prosessen kan ta flere dager.

Dobbelt statsborger: Er du også peruansk statsborger krever peruanske myndigheter at du reiser inn og ut av Peru på gyldig peruansk pass.

Det har pågått demonstrasjoner, streiker og veisperringer i Peru siden presidentskiftet onsdag 7. desember 2022. Flere demonstranter har omkommet i sammenstøt med politi og militære. En politimann er også blant de omkomne. Demonstrasjonene har tiltatt i styrke de siste dagene, med voldelige protester også i Lima. Dette gjør situasjonen også der mer uoversiktlig og uforutsigbar.

Myndighetene har forlenget unntakstilstanden i deler av landet med 30 dager fra 15. januar hvor politi og militæret skal stå for lov og orden. Det gjelder regionene Puno, Cuzco, Lima og el Callao, samt provinsene Andahuaylas, Tampopata, Tahuamanu og Torata. I tillegg er de fem nasjonale motorveiene Panamericana Sur, Panamericana Norte, Carretera Central, Corredor Vial Sur og Corredor Vial Interoceánica også underlagt unntakstilstanden. 20. januar ble det også innført 30 dagers unntakstilstand i regionene Tacna, Amazonas og La Libertad.

Det er særlig sørlige deler av Peru hvor det er protester, og det gjelder spesielt regionene Cuzco, Puno, Arequipa og Apurimac. Portforbudet i regionen Puno er forlenget med ti dager fra 15. januar og gjelder mellom kl. 20.00-04.00. Andre regionale portforbud kan innføres på kort varsel.

Protestene har ført til veisperringer og stenging av flyplasser som har sterkt redusert fremkommeligheten i deler av landet. Reisende bør være oppmerksomme på at situasjonen kan endre seg raskt og man risikerer å ikke kunne reise ut av et område hvor det oppstår demonstrasjoner og veisperringer. Flyplassene i Cuzco og Arequipa har vært mål for demonstranter og har periodevis vært stengt. Flyplassen i Juliaca holdes fortsatt stengt etter voldelige protester. Machu Picchu og PeruRail-toglinjen fra Cuzco har stengt pga. urolighetene.

Man bør undersøke forholdene langs veiene og de mest berørte byene, holde seg unna demonstrasjoner og følge lokale myndigheters råd. Vi anbefaler reisende å holde seg oppdatert på nyheter via radio og aviser. Ved flere spørsmål kan man kontakte IPeru (den peruanske regjeringens reisehjelpprogram) for å få kontakt- og stedsinformasjon etter region. Turistpolitiet (Policía de Turismo) kan bistå turister med støtte og råd.

For å kunne gi lokal hjelp, samler IPeru inn informasjon fra turister som har blitt berørt. Vi oppfordrer alle reisende til å registrere seg: Relación de turistas en territorio peruano / List of tourists in Peruvian territory (2) (office.com).

Trafikk: Myndighetene forlenget unntakstilstand i deler av landet i 30 dager fra 15. januar og omfatter flere nasjonale motorveier. Omfattende veisperringer, spesielt sør i landet, reduserer fremkommeligheten kraftig og gjør reising internt i Peru svært uforutsigbar. Reisende bør undersøke forholdene langs veiene, gjerne med lokalt politi, før man reiser mellom ulike deler av landet.

Det finnes velholdte veier fra nord til sør i landet (Pan-American Highway), samt mellom Lima og flere av de store byene. Trafikken i Peru er uoversiktlig og særlig i byene må man utvise forsiktighet og fleksibilitet i trafikken. Ikke alle veier har god standard, og det bør undersøkes på forhånd om det er tilrådelig å reise på landeveien - i særdeleshet på nattestid. Oppmerking på kart o.l. er ikke alltid oppdatert i forhold til aktuell situasjon. Trafikkulykker forekommer hyppig i Peru. Dersom man er turist, er norsk førerkort gyldig i seks måneder.

Koronavirus (covid-19): Peru har ingen innreiserestriksjoner og bruk av maske er frivillig. Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge peruanske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Se hjemmesiden www.peru.travel. Oppdatert informasjon fra peruanske helsemyndigheter kan også leses på myndighetenes nettsider. 

***

Private klinikker, sykehus og tannleger i Lima og andre store byer holder en god standard. Utenfor de store byene er kvaliteten og tilgangen på helsetjenester varierende, spesielt på landsbygda.

Det anbefales å drikke vann på flaske. Mathygienen er stort sett god.

Gulfeber-vaksine er sterkt anbefalt for reiser til Amazonas. Sjekk i tillegg Folkehelseinstituttets sider for andre anbefalte vaksiner. Gulfeber kan også forekomme i Lima og på turistdestinasjoner, som Machu Picchu og Titicacasjøen. Denguefeber, malaria og andre sykdommer som spres via mygg forekommer i deler av landet. 

Deler av Peru, slik som Cuzco og Puno, befinner seg på store høyder over havet. Reisende bør være oppmerksomme på høydesyke og forsikre seg om at de har gyldig reiseforsikring. Det finnes private klinikker i Cuzco som spesialiserer seg på høydesyke.

Kriminaliteten er forholdsvis høy i Peru og det bør utvises forsiktighet, særlig utenfor etablerte strøk i de store byene. Man bør ikke ferdes alene på kvelds- og nattetid. Lommetyverier og veskenapping er utbredt, ta forholdsregler ved for eksempel å legge igjen pass, kredittkort, verdifulle smykker og de pengene du ikke behøver i hotellets oppbevaringsbokser, og bær bare kopi av pass og innreisekortet for identifikasjon.

Det rapporteres om kidnapping for løsepenger i Peru, men det er sjelden turister er målgruppen. De fleste kidnappinger finner sted i hovedstaden Lima. Ekspress-kidnappinger, der offeret over en kortere periode blir kjørt fra minibank til minibank for å ta ut penger, forekommer.

Kvinner som reiser alene må utvise forsiktighet og ta forholdsregler. Trakassering og voldsepisoder på bakgrunn av seksuell orientering forekommer.

Besittelse og bruk av narkotika er straffbart og selv innehav av små mengder narkotika kan føre til lange fengselsstraffer.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det peruanske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Jordskjelv forekommer med jevne mellomrom i Peru. Ofte vil man kunne merke mindre rystelser, men det kan komme kraftige skjelv, som også kan føre til tsunami. Under regnperioden kan det forekomme oversvømmelser og jordskred som blokkerer landeveiene.

Sett deg inn i peruanske myndigheters forholdsregler og relevante informasjonskilder, f.eks: Instituto Nacional de Defensa Civil

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Identitetsbevis kreves ofte, både på busser, tog og hotell. Det anbefales at man alltid har med seg en kopi av passet.

Det snakkes spansk over alt. I hovedsak er det vanskelig å kommunisere på engelsk, i provinsen kan det være tilnærmet umulig. 

Tidsbegrepet er fleksibelt, og det er derfor ikke uvanlig at forsinkelser forekommer.

Lokale nødnumre: 

Politi 105
Brannvesen 116
Ambulanse 117

Nordmenn kan kontakte det honorære konsulatet i Lima ved:

Real Consulado General de Noruega 
Calle Boulevard 162, Of. 701, Surco 15023, Lima 33
Tlf.:  +51 1 355 2211,
E-post: norkonslima@gmail.com

Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte - UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Nettsiden Norge i Peru

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatet i Lima

 

Peru. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Peru.