Kroatia - reiseinformasjon

EU/EØS-borgere kan reise til Kroatia. Det er ingen karanteneplikt for EU/EØS-borgere, men innreisebestemmelser og lokale smitteverntiltak må følges til enhver tid. For mer informasjon se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan. Merk at USA, Israel, Japan, Montenegro og Sør-Korea også er unntatt fra reiserådet selv om disse landene ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Kroatia har innført midlertidige innreiserestriksjoner med unntak for EU/EØS-borgere. For mer informasjon se under punktet Helse. Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumentet er gyldig gjennom hele oppholdet, og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser. For siste oppdaterte informasjon om kroatiske innreisebestemmelser, oppfordres reisende til å ta kontakt med den kroatiske ambassaden i Oslo på: croemb.oslo@mvep.hr eller på tlf: 22 44 22 33. 

Pass/Nasjonalt ID-kort med reiserett er eneste gyldige innreisedokument i Kroatia. Kroatia er ikke medlem av Schengen, og det er passkontroll på alle flyplasser og grenseoverganger. Norske borgere i Kroatia må kunne identifisere seg på forespørsel og pass/nasjonalt ID-kort med reiserett bør derfor medbringes til enhver tid. For borgere utenfor EU/EØS er det et krav om at reisedokumentene er gyldige i tre måneder etter hjemkomst. Andre reisebevis: Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) kan benyttes ved innreise til Kroatia. Du må til enhver tid ha med gyldig oppholdskort fra Norge.

Tap av reisedokument: Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort må du melde tapet til kroatisk politi og ta kontakt med den norske ambassaden i Zagreb.

Visum: Norske statsborgere trenger ikke visum for innreise til  Kroatia.

Barn under 18 år: 

Mindreårige som reiser til Kroatia bør ha med seg bekreftelse av foreldre som blir gjort tilgjengelig ved kjøp av billett. Det aktuelle flyselskapet bør kontaktes på forhånd for mer informasjon. Skal barnet reise med en som ikke har foreldreansvaret tilrådes det å fylle ut en generell bekreftelse. Eksempel på dette finner du her.

Arbeids- og oppholdstillatelse: I henhold til EU/EØS-reglene kan norske borgere fritt oppholde seg og jobbe i Kroatia. Alle som ønsker å oppholde seg i Kroatia i mer enn tre måneder, må registrere seg hos politiet senest åtte dager før tre-månedsperioden har gått ut. Midlertidig oppholdstillatelse er gyldig i fem år. Mer informasjon om registreringsordningen finner du på Granting stay in Croatia.

Utreise fra Kroatia: Se Helsenorge.no for mer informasjon om hvilke regler som gjelder ved utreise fra Kroatia og retur til Norge. Det er mulig å teste seg for COVID-19 før avreise på en rekke steder. Mer informasjon om dette finnes her.

Trafikk: Trafikkulturen er noe mer aggressiv enn i Norge, og ulykkesfrekvensen er høyere. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss.

Terror: Risikoen for terrorhendelser i Kroatia ansees som lav. Det har hittil ikke forekommet noen form for terrorangrep i Kroatia, og det foreligger ingen offentlig kjente trusler om angrep.

Reiseregistrering er et tilbud til norske reisende som ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet. Dette vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er.

Koronavirus (covid-19):  Reisende anbefales å holde seg oppdatert om koronasituasjonen i Kroatia, og bør til enhver tid følge lokale myndigheters råd, veiledning og anmodninger. Samlet og oppdatert informasjon finnes på koronavirus.hr. Se også Folkehelseinstituttets hjemmesider for smittevernråd på reiser under Covid-19 pandemien.

Innreiserestriksjoner: EU/EØS-borgere kan reise til Kroatia. Det er ingen karanteneplikt for EU/EØS-borgere, men dokumentasjonskrav og lokale smitteverntiltak må følges til enhver tid. Vi gjør oppmerksom på at nye innreisebestemmelser i forbindelse med COVID-19 kan innføres på kort varsel.

Krav til dokumentasjon: Reisende fra EU/EØS må presentere ett av følgende dokumenter ved innreise til Kroatia:

-En negativ PCR test tatt senest innen 72 timer, eller en hurtig antigen test tatt senest 48 timer før innreise.

-Bekreftelse på at man har hatt covid-19 i løpet av de tre siste månedene.

-Bekreftelse på mottatt covid-19-vaksine.

Barn under 12 år er unntatt testkravet i reisefølge med voksne.

Dersom den reisende ikke har mulighet til å fremvise ett av de ovennevnte dokumentene, kan den reisende teste seg ved innreise for egen regning og være i isolasjon frem til et negativt prøveresultat foreligger. Alternativt være i isolasjon i 10 dager fra innreisedato. Mer informasjon om innreisebestemmelser og unntak finner du her. For ytterligere spørsmål om innreise kan kroatiske myndigheter kontaktes via følgende kontaktskjema.

Kroatiske myndigheter oppfordrer alle reisende om å fylle ut følgende reiseskjema før avreise fra Norge.

Symptomer på sykdom: Ta kontakt med kroatiske helsemyndigheter på +385 113 dersom du føler deg syk og-/eller viser tegn på sykdom under oppholdet.

Europeisk helsetrygdekort viser at du er medlem av Folketrygden, noe som sikrer deg behandling i offentlig helsevesen på linje med andre borgere i EØS-land og Sveits. Hva borgere i de ulike landene har rett på, og hva de eventuelt må betale i egenandeler kan variere. Alle som reiser til Kroatia bør påse å ha gyldig helsetrygdekort med seg på reisen. Kortet kan bestilles på Helfos nettsider. Er du på reise uten kortet, kan du ta kontakt med Helfos servicetelefon (815 70 030 eller (00 47) 33 51 22 80) for hjelp.

Helsevesen: Kroatia har et offentlig helsevesen, men standarden på sykehusene er lavere enn i Norge. Det finnes flere større private klinikker som tilbyr internasjonal standard.

For mer detaljert informasjon om helsetilbud og standard i Kroatia oppfordres publikum til å gå inn på Verdens helseorganisasjon sine nettsider eller på hjemmesidene til kroatisk helseforsikringsfond.

Medisiner: Tilgangen på medisiner er god. De fleste byer har mange apotek, i de større byene finnes det også døgnåpne apotek.

Kroatia er et trygt land å ferdes i som turist. Gatekriminaliteten er lav. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man imidlertid ta ekstra forholdsregler for å unngå lommetyver.

Narkotika: Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det kroatiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Jordskjelv. Kroatia ligger i en jordskjelvutsatt sone og har opplevd flere kraftige skjelv i nyere tid. Det er lurt å gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som bør tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv (se Norsar). Publikum bes også om å følge råd og veiledning fra lokale myndigheter.

Vind. Langs kysten kan det i perioder være sterk vind. Dette medfører tidvis at båtruter blir innstilt og/eller at enkelte veistrekninger og broer stenges midlertidig.

Skogbrann. På grunn av tørt landskap og høye temperaturer er Kroatia utsatt for skogbranner, særlig langs kysten. Skogbranner kan være potensielt svært farlige og det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og vær forberedt på at evakuering kan bli nødvendig.  

Landminer. Noen ytterst få områder er fortsatt ikke klarert for landminer. Disse områdene er godt merket med fareskilt. Dersom du skal på fottur i øde og ubebodde strøk og er i tvil, kan kart, lokale myndigheter og lokalbefolkningen bistå. For mer informasjon om miner i Kroatia se Croatian Mine Action Center sine hjemmesider.

Felles nødnummer til alle etater i Kroatia (også engelsktalende): +385 112. 

Ta kontakt med ambassaden/konsulat dersom du har behov for assistanse. Ambassadens telefonnummer: +385 (0)1 6273 800 . Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene finnes her.

Utenom kontortid blir publikum overført til Utenriksdepartementets operative senter. UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

 

Kroatia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Kroatia.