Kroatia - reiseinformasjon

Det er generelt trygt å feriere i Kroatia. Det vil være en viss risiko for jordskjelv, ettersom landet befinner seg i en jordskjelvutsatt sone. Reisende anbefales å til enhver tid følge lokale myndigheters råd, veiledning og anmodninger.

Kroatia har vært en del av Schengen-området siden 1. januar 2023

Slovenia innførte midlertidig grensekontroll mot Kroatia den 21. oktober 2023. Kontrollen varer frem til 21. desember 2024, med mulighet for forlengelse. Alle reisende som krysser grensen må belage seg på å måtte vise gyldig reisedokument.

Norske borgere som befinner seg i Kroatia må kunne identifisere seg på forespørsel og gyldig reisedokument må medbringes til enhver tid. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumentet er gyldig gjennom hele oppholdet, og gjøre seg kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Reisedokument: Norske pass, nødpass og nasjonale ID-kort med reiserett er gyldige reisedokumenter i Kroatia. Reisedokumentet må være gyldig under hele oppholdet.

Nasjonalt ID-kort med reiserett er gyldig reisedokument for reiser til EU-/EØS og Sveits. Søknad om nasjonalt ID-kort fremmes ved personlig fremmøte hos ID-kortmyndighet i NorgeDet er to utgaver av det nasjonale ID-kortet. Kun kortet med rød ledetekst gir reiserett og kan brukes som alternativ til pass på reiser til EU-/EØS-landene og Sveits. Merk at kortet med grønn ledetekst ikke kan brukes på reiser til utlandet. For mer informasjon om ID-kort, se politiets hjemmeside om pass og ID-kort.

Tredjelandsborgere må ha reisedokumenter som er gyldige i tre måneder etter hjemkomst.

Andre reisedokumenter: Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) kan benyttes ved innreise til Kroatia. Du må ha med gyldig oppholdskort fra Norge.

Tap av reisedokument: Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort må du melde tapet til kroatisk politi og ta kontakt med den norske ambassaden i Zagreb eller et av våre konsulat i Dubrovnik, Split eller Rijeka.

Barn og unge på reise: Merk at barn eller ungdom under 18 år som skal reise alene bør bli utstyrt med en fullmakt fra foresatte. Det samme gjelder dersom det kun er den ene forelderen som reiser med barnet.

Skal du reise med andres barn, anbefaler vi at du tar med fullmakt fra barnets foresatte. Barnet må ha med sitt eget pass. I passkontrollen kan du bli bedt om å dokumentere at du har rett til å reise med barnet.

Et eksempel på generell bekreftelse/fullmakt finner du her: Konsulær bistand til norske borgere

Det aktuelle flyselskapet bør også kontaktes på forhånd i tilfelle de har egne regler.

Visum: Norske statsborgere trenger ikke visum for innreise til  Kroatia.

Arbeids- og oppholdstillatelse: I henhold til EU/EØS-reglene kan norske borgere fritt oppholde seg og jobbe i Kroatia. Alle som ønsker å oppholde seg i Kroatia i mer enn tre måneder, må registrere seg hos politiet senest åtte dager etter tremånedsperioden har gått ut. Mer informasjon om registreringsordningen finner du på Granting stay in Croatia.

Trafikk: Trafikkulturen er noe mer aggressiv enn i Norge, og ulykkefrekvensen er høyere. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss.

Terror: Risikoen for terrorhendelser i Kroatia ansees som lav. 

Reiseregistrering er et tilbud til norske reisende som ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet. Dette vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er.

Symptomer på sykdom: Ved tegn på sykdom bør du ta kontakt med lokalt sykehus, eller ringe 112 dersom situasjonen er akutt.

Europeisk helsetrygdekort viser at du er medlem av Folketrygden, noe som sikrer deg behandling i offentlig helsevesen på linje med andre borgere i EØS-land og Sveits. Hva borgere i de ulike landene har rett på, og hva de eventuelt må betale i egenandeler kan variere. Alle som reiser til Kroatia bør påse å ha gyldig helsetrygdekort med seg på reisen. Kortet kan bestilles på Helfo sine hjemmesider. Er du på reise uten kortet, kan du ta kontakt med Helfos servicetelefon på +47 815 70 030 eller på +47 33 51 22 80.

Helsevesen: Kroatia har et offentlig helsevesen, men standarden på sykehusene er lavere enn i Norge. Det finnes flere større private klinikker som tilbyr internasjonal standard.

For mer  informasjon om det kroatiske helsevesenet oppfordres publikum til å gå inn  på hjemmesidene til kroatisk helseforsikringsfond.

Medisiner: Tilgangen på medisiner er god. De fleste byer har flere apotek, i de større byene finnes det også døgnåpne apotek.

Mange opplever at krigshandlinger nær ukrainske kjernekraftverk vekker bekymring. Vi anbefaler at norske borgere som befinner seg i Kroatia orienterer seg om situasjonen og følger råd fra lokale myndigheter.

I Kroatia er jodtabletter reseptbelagt og skal kun tas i samråd med lege og/eller råd fra myndighetene. Situasjonen oppdateres på hjemmesidene til det kroatiske innenriksdepartementet.

Kroatia er et trygt land å ferdes i som turist. Gatekriminaliteten er lav. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man være oppmerksom på lommetyver.

Narkotika. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det kroatiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Jordskjelv. Kroatia ligger i en jordskjelvutsatt sone og har opplevd flere kraftige skjelv i nyere tid. Det er lurt å gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som bør tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv (se Norsar). 

Vind. Langs kysten kan det i perioder være sterk vind. Dette medfører tidvis at båtruter blir innstilt og/eller at enkelte veistrekninger og broer stenges midlertidig.

Skogbrann. På grunn av tørt landskap og høye temperaturer er Kroatia utsatt for skogbranner, særlig langs kysten. Skogbranner kan potensielt være svært farlige,  evakuering kan i enkelte tilfeller bli nødvendig.  

Landminer. Noen ytterst få områder er fortsatt ikke klarert for landminer. Disse områdene er godt merket med fareskilt. Dersom du skal på fottur i øde og ubebodde strøk og er i tvil, kan kart, lokale myndigheter og lokalbefolkningen bistå. For mer informasjon om miner i Kroatia se Croatian Mine Action Center sine hjemmesider.

LHBT+: Kroatia er en populær feriedestinasjon for LHBT+-samfunnet.

ILGA-Europe sitt Rainbow kart illustrerer den juridiske og politiske situasjonen til LHBT+-personer i Europa. Her vurderes 49 europeiske land, og i 2023 ligger Kroatia på 18. plass (rainbow-europe.org).

Til tross for at det er en rekke LHBT+-vennlige steder i Kroatia, kan man ikke utelukke at det kan oppstå uønskede reaksjoner dersom kjærlighet blir uttrykt på offentlige steder.

Valuta: Kroatia innførte euro som offisiell valuta den 1. jaunar 2023.

Felles nødnummer til alle etater i Kroatia (også engelsktalende): 112 

Ta kontakt med ambassaden/honorært konsulat dersom du har behov for assistanse. Ambassadens telefonnummer: +385 (0)1 6273 800 . Ytterligere kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene finnes her.

Utenom kontortid blir publikum overført til Utenriksdepartementets operative senter. Senteret kan også nås direkte på: +47 23 95 00 00 og på e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

 

Kroatia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Kroatia.