Kroatia - reiseinformasjon

Innreiserestriksjoner til Kroatia er opphevet. Det er nå samme regler som før Covid-19 pandemien. For mer informasjon se under punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumentet er gyldig gjennom hele oppholdet, og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser. For siste oppdaterte informasjon om kroatiske innreisebestemmelser, oppfordres reisende til å ta kontakt med den kroatiske ambassaden i Oslo på: croemb.oslo@mvep.hr eller på tlf: 22 44 22 33. 

Reisedokument: Norske pass, nødpass og nasjonale ID-kort med reiserett er gyldige reisedokumenter i Kroatia.

Reisedokumentet må være gyldig under hele oppholdet.

Nasjonalt ID-kort med reiserett er gyldig reisedokument for reiser til EU-/EØS og Sveits. ID-kortet har samme størrelse som et bankkort og er praktisk å ha med seg. Søknad om nasjonalt ID-kort fremmes ved personlig fremmøte hos ID-kortmyndighet i Norge.

Det er to utgaver av det nasjonale ID-kortet. Kun kortet med rød ledetekst gir reiserett og kan brukes som alternativ til pass på reiser til EU-/EØS-landene og Sveits. Merk at kortet med grønn ledetekst ikke kan brukes på reiser til utlandet. For mer informasjon om ID-kort, se politiets hjemmeside: Om pass og ID-kort – Politiet.no

Kroatia er ikke medlem av Schengen, og det er kontroll av pass/nasjonalt ID-kort med reiserett på alle flyplasser og grenseoverganger. Norske borgere i Kroatia må kunne identifisere seg på forespørsel og gyldig reisedokument bør derfor medbringes til enhver tid.

For tredjelandsborgere er det et krav om at reisedokumentene er gyldige i tre måneder etter hjemkomst.

Andre reisedokumenter: Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) kan benyttes ved innreise til Kroatia. Du må til enhver tid ha med gyldig oppholdskort fra Norge.

Tap av reisedokument: Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort må du melde tapet til kroatisk politi og ta kontakt med den norske ambassaden i Zagreb eller et av våre konsulat i Dubrovnik, Split eller Rijeka.

Barn og unge på reise: Merk at barn eller ungdom under 18 år som skal reise alene bør bli utstyrt med en fullmakt fra foresatte. Det samme gjelder dersom det kun er den ene forelderen som reiser med barnet.

Skal du reise med andres barn, anbefaler vi at du tar med fullmakt fra barnets foresatte. Barnet må da ha med sitt eget pass. Du kan i passkontrollen bli bedt om å dokumentere at du har rett til å reise med barnet.

Et eksempel på generell bekreftelse/fullmakt finner du her: Konsulær bistand til norske borgere - regjeringen.no

Det aktuelle flyselskapet bør også kontaktes på forhånd i tilfelle de har egne regler i slike tilfeller.

Visum: Norske statsborgere trenger ikke visum for innreise til  Kroatia.

Arbeids- og oppholdstillatelse: I henhold til EU/EØS-reglene kan norske borgere fritt oppholde seg og jobbe i Kroatia. Alle som ønsker å oppholde seg i Kroatia i mer enn tre måneder, må registrere seg hos politiet senest åtte dager etter  tre-månedsperioden har gått ut. Midlertidig oppholdstillatelse er gyldig i fem år. Mer informasjon om registreringsordningen finner du på Granting stay in Croatia.

Trafikk: Trafikkulturen er noe mer aggressiv enn i Norge, og ulykkefrekvensen er høyere. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss.

Terror: Risikoen for terrorhendelser i Kroatia ansees som lav. Det har hittil ikke forekommet noen form for terrorangrep i Kroatia, og det foreligger ingen offentlig kjente trusler om angrep.

Reiseregistrering er et tilbud til norske reisende som ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet. Dette vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er.

Mange opplever at krigshandlinger nær ukrainske kjernekraftverk vekker bekymring. Vi anbefaler at norske borgere som befinner seg i Kroatia orienterer seg om situasjonen og følger råd fra lokale myndigheter.

I Kroatia er jodtabletter reseptbelagt og skal kun tas i samråd med lege og/eller råd fra myndighetene. Situasjonen oppdateres på hjemmesidene til det kroatiske innenriksdepartementet.

Koronavirus (covid-19): 

Reisende anbefales å holde seg oppdatert om koronasituasjonen i Kroatia, og bør til enhver tid følge lokale myndigheters råd, veiledning og anmodninger.

Samlet og oppdatert informasjon fra kroatiske myndigheter om situasjonen finnes på koronavirus.hr.

Symptomer på sykdom: Ved tegn på sykdom bør du ta kontakt med lokalt sykehus, eller ringe 112 dersom situasjonen er akutt.

Europeisk helsetrygdekort viser at du er medlem av Folketrygden, noe som sikrer deg behandling i offentlig helsevesen på linje med andre borgere i EØS-land og Sveits. Hva borgere i de ulike landene har rett på, og hva de eventuelt må betale i egenandeler kan variere. Alle som reiser til Kroatia bør påse å ha gyldig helsetrygdekort med seg på reisen. Kortet kan bestilles på Helfo sine hjemmesider. Er du på reise uten kortet, kan du ta kontakt med Helfos servicetelefon på +47 815 70 030 eller på +47 33 51 22 80.

Helsevesen: Kroatia har et offentlig helsevesen, men standarden på sykehusene er lavere enn i Norge. Det finnes flere større private klinikker som tilbyr internasjonal standard.

For mer detaljert informasjon om helsetilbud og standard i Kroatia oppfordres publikum til å gå inn på Verdens helseorganisasjon sine nettsider eller på hjemmesidene til kroatisk helseforsikringsfond.

Medisiner: Tilgangen på medisiner er god. De fleste byer har mange apotek, i de større byene finnes det også døgnåpne apotek.

Kroatia er et trygt land å ferdes i som turist. Gatekriminaliteten er lav. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man imidlertid ta ekstra forholdsregler for å unngå lommetyver.

Narkotika

Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det kroatiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Jordskjelv. Kroatia ligger i en jordskjelvutsatt sone og har opplevd flere kraftige skjelv i nyere tid. Det er lurt å gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som bør tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv (se Norsar). Publikum bes også om å følge råd og veiledning fra lokale myndigheter.

Vind. Langs kysten kan det i perioder være sterk vind. Dette medfører tidvis at båtruter blir innstilt og/eller at enkelte veistrekninger og broer stenges midlertidig.

Skogbrann. På grunn av tørt landskap og høye temperaturer er Kroatia utsatt for skogbranner, særlig langs kysten. Skogbranner kan være potensielt svært farlige og det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og vær forberedt på at evakuering kan bli nødvendig.  

Landminer. Noen ytterst få områder er fortsatt ikke klarert for landminer. Disse områdene er godt merket med fareskilt. Dersom du skal på fottur i øde og ubebodde strøk og er i tvil, kan kart, lokale myndigheter og lokalbefolkningen bistå. For mer informasjon om miner i Kroatia se Croatian Mine Action Center sine hjemmesider.

LHBT+

Kroatia er en populær feriedestinasjon for LHBT+-samfunnet.

ILGA-Europe sitt Rainbow kart illustrerer den juridiske og politiske situasjonen til LHBTI-personer i Europa. Her vurderes 49 europeiske land, og i 2022 ligger Kroatia på 19. plass. Rainbow Europe 2022 | ILGA-Europe.

Til tross for at det er en rekke LHBT+-vennlige steder i Kroatia, er det ikke mulig å utelukke at det kan oppstå uønskede reaksjoner dersom kjærlighet blir uttrykt offentlig.

For info & reisetips: Gay Croatia 2021 Travel Guide - Hotels, Bars, & Events.

VALUTA

Valutaen i Kroatia er kroatiske kuna (HRK).

Felles nødnummer til alle etater i Kroatia (også engelsktalende): 112 

Ta kontakt med ambassaden/honorært konsulat dersom du har behov for assistanse. Ambassadens telefonnummer: +385 (0)1 6273 800 . Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene finnes her.

Utenom kontortid blir publikum overført til Utenriksdepartementets operative senter. UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

 

Kroatia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Kroatia.