Finn aktuelt

Viser 1-20 av 16147 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Jensen møtte Europakommisjonen om nye finansmarkedsregler

  21.09.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Finansminister Siv Jensen møtte 21. september Europakommisjonens visepresident for å diskutere raskere innlemming av finansmarkedsregler i EØS-avtalen.

 • Internasjonal enighet om norsk-australsk forslag om flytende atomkraftverk

  21.09.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Det er i alle nasjoner interesse at flytende og transportable atomkraftverk som utvikles har samme strenge sikkerhetskrav som andre atomkraftverk. Det er derfor viktig at Det internasjonale atomenergibyrået fortsetter arbeidet med å forstå og

 • Nye ambassadører fra Nederland, Danmark, Slovakia og Argentina

  21.09.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Fire nye ambassadører overleverte sine akkrediteringsbrev til H.M. Kongen 19. september 2017.

 • Mottakelse for norske kunstnere og artister i Parkveien

  21.09.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturminister Linda Hofstad Helleland og utenriksminister Børge Brende inviterer til mottakelse i Regjeringens representasjonsbolig 26. september. Interessen for norske og nordiske kunst- og kulturuttrykk er sterk og økende, og norske kunstnere

 • Fire av fem husstander har tilgang til høyhastighetsbredbånd

  21.09.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi ser en gledelig vekst i bredbåndsdekningen i hele landet. Spesielt distriktsfylker opplever en forbedring. Bredbåndsaktørene investerer stadig mer, samtidig som staten bidrar med bedre rammevilkår og økonomisk støtte. Årets dekningsundersøkelse

 • Lærte mer om Norge og EØS

  21.09.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  I tre dager besøkte 20 tjenestemenn fra Europakommisjonen Oslo for å lære mer om Norges deltakelse i det indre marked og samarbeidet med EU gjennom EØS-avtalen.

 • Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon

  21.09.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet sender nå forslag til nye samordningsregler på høring. Nye regler er nødvendig for å kunne beregne alderspensjon for alle med offentlige tjenestepensjonsordninger som er født i 1954 og senere.

 • Skogplantingen øker og gir klimaeffekter

  21.09.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen bevilget 33 millioner kroner til tettere planting etter hogst og til gjødsling i skog. Foreløpige tall fra vårplantingen viser at tiltaket har gitt tettere skogplanting på større arealer enn tidligere.

 • Seks prosjekter har fått tilskudd til godsoverføring – kan fjerne 2,7 millioner tonn gods fra norske veier

  21.09.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen har som mål at mer av godstransporten skal foregå til sjøs. Det vil styrke nærskipsfarten, gi miljøgevinst, bedre trafikksikkerheten og frigjøre kapasitet på norske veier. Vi har derfor innført en ny tilskuddsordning. Seks prosjekter

 • Mattilsynet reagerer strengere mot dyreeiere som ikke steller dyra sine godt nok

  21.09.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  I 2. tertial har flere dyreeiere enn tidligere fått overtredelsesgebyr, blitt politianmeldt eller fått forbud mot å ha dyr, viser en ny rapport fra Mattilsynet. Antallet bekymringsmeldinger fortsetter også å øke.

 • Endringer i ekteskapsloven: Kommunale vigsler

  21.09.2017 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overføres fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene fra 1. januar 2018.

 • Motsyklisk kapitalbuffer uendret

  21.09.2017 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag besluttet at nivået til den motsykliske kapitalbufferen for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank for 3. kvartal 2017.

 • Forlenget partnerskapsavtale mellom Norge og Afghanistan

  21.09.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Norge og Afghanistan har forlenget sin strategiske partnerskapsavtale. Norge vil fortsette å være en langsiktig partner for Afghanistan og bidra med betydelig humanitær bistand og utviklingsbistand samt med militær støtte, sier utenriksminister

 • FNs høynivåuke 2017: Dagsrapport 3

  21.09.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hav, klima, utdanning, Sør-Sudan, likestilling og FNs fredsoperasjoner var blant hovedsakene under tredje dag av høynivåuken. Statsministeren avsluttet sitt hektiske program i New York med innlegg i FNs sikkerhetsråd og møte med Malala.

 • Deltok på EUs uformelle energirådsmøte i Tallinn

  20.09.2017 Nyhet Olje- og energidepartementet

  I EU forhandles det nå om neste generasjon klima- og energiregelverk. Dette var på dagsorden da statssekretær Elnar Remi Holmen deltok på EUs uformelle energirådsmøte i Tallinn 19. - 20. september.

 • Regionalt nordområdeforum møtes i Tromsø

  20.09.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Torsdag 21. september er statssekretærane Grete Ellingsen og Anne Karin Olli frå Kommunal - og moderniseringsdepartement, Marit Berger Røsland frå Utanriksdepartementet og Bjørn Haugstad frå Kunnskapsdepartementet i Tromsø for å delta på de tredje

 • Rosh Hashana

  20.09.2017 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg gratulerer alle jøder med feiringen av jødisk nyttår, Rosh Hashana.

 • Første spesialutsending for hav i FN

  20.09.2017 Nyhet Statsministerens kontor

  - Jeg gratulerer Peter Thomson med utnevnelsen som FNs spesialutsending for hav. Fokuset på utfordringene og mulighetene for verdens hav er avgjørende for å oppnå bærekraftig utvikling. Jeg setter stor pris på António Guterres’ sterke lederskap i

 • Statsministerens program veke 38

  20.09.2017 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg leier denne veka Noregs delegasjon til FNs 72. generalforsamling i New York.

 • Raskere innlemming av nye finansmarkedsregler i EØS-avtalen

  20.09.2017 Nyhet Finansdepartementet

  Torsdag reiser finansminister Siv Jensen til Brussel for å få fortgang i arbeidet med å innlemme nye regler på finansmarkedsområdet.  - Vi må sikre at norsk finansnæring får de samme rettighetene i Europa som konkurrenter i EU-land. En velfungerende