Finn aktuelt

Viser 1-20 av 17216 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Avslag på søknaden om konsesjon til Hovatn Aust vindkraftverk

  19.01.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag tatt klagene på NVEs konsesjon til Hovatn Aust vindkraftverk til følge, og avslått søknaden fra Hovatn Aust Vindkraftverk AS.

 • Veien videre for campus NTNU

  19.01.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har i dag besluttet konsept for samling av campus NTNU. Campus skal utvikles videre som et helhetlig og sammenhengende prosjekt med tverrfaglig samling av fagmiljøer rundt Gløshaugen. Regjeringen skal vurdere om campussamlingen kan

 • Utdrag frå olje- og energiminister Terje Søviknes sin kalender for veke 4

  19.01.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Generelle råd vedrørende filmer om 22. juli terroren

  19.01.2018 Nyhet Etter 22. juli

  Den nasjonale støttegruppen har i samarbeid med NKVTS (Nasjonalt ressurssenter for vold og traumatisk stress) utarbeidet noen generelle råd for berørte som vurderer å se filmer som omhandler 22. juli.

 • Pressebrief i forbindelse med dataangrepet mot Helse Sør-Øst torsdag 18. januar kl. 16.30

  18.01.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Helseminister Bent Høie og justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug vil være tilgjengelig for en kort pressebrief i forbindelse med dataangrepet mot Helse Sør-Øst.

 • Utredning om energiforsyningen på Svalbard

  18.01.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag utlyst et oppdrag om energiforsyningen på Svalbard. Utredningen skal omfatte en bred teknisk- økonomisk mulighetsstudie, med vurderinger av alle realistiske alternativer innenfor det tidsperspektivet som dagens

 • Skal bygge matnasjonen Norge

  18.01.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har også i år invitert med seg en Næringsdelegasjon til åpningen av den norske standen på Grüne Woche i Berlin. Den norske standen og Næringsdelegasjonen inngår i satsing på mat og reiseliv i regi av

 • Utsyn over norsk landbruk

  18.01.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gir ved kvart årsskifte ut publikasjonen Utsyn over norsk landbruk. Her er nøkkeltal frå ulike statistiske kjelder sett saman for å gi eit overblikk over status og utviklingstrendar i norsk landbruk.

 • Nytt tiltak mot kriminelle i arbeidslivet

  18.01.2018 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for milliarder. For å forhindre arbeidslivskriminalitet i offentlige innkjøp varsler arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie nye retningslinjer til offentlige virksomheter.

 • Årets trafikksikkerhetskommune 2018 skal kåres

  18.01.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er viktig for å få ned tallet på antall drepte og hardt skadde i trafikken. Her er kommunene viktige aktører. Vi vil derfor hedre kommuner som utmerker seg i trafikksikkerhetsarbeidet, og løfte dem fram som forbilder

 • Jan Tore Sanner ny kunnskaps-og integreringsminister og Iselin Nybø ny forsknings-og høyere utdanningsminister

  17.01.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet får to statsråder, og får tilført et nytt fagområde. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) overtar ansvaret for regjeringens integreringsarbeid, som i dag ligger under Justis- og beredskapsdepartementet.

 • Trine Skei Grande ny kulturminister

  17.01.2018 Nyhet Kulturdepartementet

  - Kulturpolitikken er viktigere enn noensinne. Den trenger vi for å skape det inkluderende samfunnet vi skal lage. Kultur er viktig som fellesskapsbygger og en viktig drivkraft i omstillingen av Norge, sier den nyutnevnte kulturministeren Trine Skei

 • Endringer blant de politiske rådgiverne

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Etter endringene i regjeringen i dag, har Statsministerens kontor gjort endringer blant de politiske rådgiverne.

 • Linda Hofstad Helleland er ny barne- og likestillingsminister

  17.01.2018 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  BLD fikk i dag ny statsråd, statssekretær og politisk rådgiver.

 • Åse Michaelsen er ny eldre- og folkehelseminister

  17.01.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Åse Michaelsen ble 17. januar utnevnt til ny eldre- og folkehelseminister i Helse- og omsorgsdepartementet.

 • Ola Elvestuen er ny klima- og miljøminister

  17.01.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Ola Elvestuen ble i statsråd i dag utnevnt til ny klima- og miljøminister.

 • Tidspunkter for nøkkeloverrekkelser i departementene

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  I forbindelse med endringene i regjeringen er det lagt opp til nøkkeloverrekkelser i departementene etter følgende oppsett.

 • Nett-tv

  Endringer i regjeringen

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag gjort endringer i regjeringen.

 • Endringer blant statssekretærene

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  I forbindelse med endringene i regjeringen i dag, er det i ekstraordinært statsråd gjort endringer blant statssekretærene.

 • Endringer i arbeidsdelingen mellom departementene

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Regjeringen endrer departementsstrukturen. Endringene vil bli gjennomført i løpet av første halvår 2018. I påvente av det overtar statsrådene allerede nå ansvaret for saksområdet som skal flyttes til deres departement.