Finn aktuelt

Viser 1-20 av 28036 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vurderer lovendringer om sovevoldtekter og andre seksuelle krenkelser

  08.03.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen skal gjennomgå straffelovens bestemmelser om seksuelle krenkelser, og særlig voldtekt, med tanke på endringer.

 • Arbeidsgruppe skal jobbe med alternativer til taksameter i drosje

  08.03.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen ønsker å stille teknologinøytrale krav som alternativ til taksameter i drosje. Dette vil både redusere etableringskostnadene og legge til rette for bedre konkurranse i næringen. Etter høringen om slike alternative løsninger i 2020, ble

 • Nett-tv

  Statsministeren gjer greie for koronasituasjonen

  08.03.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg gjer greie for handteringa av koronapandemien i Stortinget tysdag 9. mars kl. 10.00.

 • Rapport om rekneskapsskilje mellom private barnehagar i same konsern

  08.03.2021 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har teke mot ein rapport som ser på korleis ein kan gjera skilje i rekneskapen mellom private barnehagar i eit konsern, utan at kvar barnehage treng å vere sjølvstendige rettssubjekt.

 • Nett-tv

  Vi trenger flere kvinner i landbruket

  08.03.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  For å styrke norsk landbruk, må vi også jevne ut kjønnsfordelingen. Kvinner har alt å bidra med i landbruket.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 9

  08.03.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sør-Sudan, Syria (kjemiske våpen), Etiopia/Tigray og Myanmar.

 • Jobber for internasjonalt samarbeid mot plastforsøpling

  08.03.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen jobber med å få land i hele verden med på en bindende global avtale for å stoppe spredning av plast i miljøet. Christoffer Vestli fra Norge bidrar i arbeidet som nasjonal ekspert i EUs generaldirektorat for miljø.

 • Statssekretær møtte nasjonale eksperter

  08.03.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Fredag 5. mars møtte statssekretær Jens Frølich Holte de norske nasjonale ekspertene som jobber i EU, på et digitalt møte. Hvem er disse ekspertene og hva jobber de med?

 • Sommergruppa leverte innspill til regjeringen

  08.03.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Arbeidsgruppa, som består av flere aktører med arrangørfaglig kompetanse, har de siste ukene jobbet med å finne praktiske løsninger for hvordan sommerens arrangementer kan gjennomføres. I dag mottok kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja de

 • Midlertidig stans for særtillatelser i lakseoppdrett

  08.03.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet innfører en midlertidig stans i muligheten til å søke om særtillatelser i lakseoppdrett, i første omgang frem til Havbruksstrategien legges frem før sommeren.

 • Joint N5 statement regarding gender equality and the rights of all women and girls

  08.03.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  The Foreign Ministers of Finland, Iceland, Norway, Sweden and Denmark mark the International Women's Day 2021 with strong commitment to Gender Equality and the rights of all women and girls.

 • Helsepersonell som har mottatt første dose med AstraZeneca-vaksine får unntak fra innreisekarantene

  06.03.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Fullvaksinert helsepersonell som har kritiske funksjoner på sykehus eller i kommunehelsetjenesten har særskilt unntak fra karantene i arbeidstiden. Nå utvides unntaket slik at det også gjelder helsepersonell i kritiske funksjoner som har mottatt

 • Endringer i regelverket for pokerspill

  06.03.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  For å legge til rette for å fortsatt ha et lovlig tilbud om poker-NM i Norge, har regjeringen nå gjort flere endringer i regelverket for poker-NM. Regjeringen tar videre sikte på å endre regelverket for pokerspill i private hjem, slik at det

 • Smittevern i barnehager og skoler: Vurderer å justere tiltakene på gult og rødt nivå

  05.03.2021 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  De siste ukene har smitten på nasjonalt nivå økt, og hurtigspredende muterte virusvarianter gjør smittevern krevende, også på skoler og i barnehager. Nå vil etatene gjennomgå og vurdere justeringer i smittevernveilederne for skoler.

 • Nett-tv

  Statsministeren taler om koronasituasjonen

  05.03.2021 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg taler om koronasituasjonen søndag 7. mars kl. 18, i forbindelse med at det snart er ett år siden Norge iverksatte de første inngripende tiltakene i koronapandemien.

 • Statsministerens program veke 10

  05.03.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Innstrammingar i sjølaksefisket i 2021

  05.03.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Mange av dei over 400 villaksbestandane i Noreg er trua og står i fare for å bli skatta for hardt. Det vert difor ikkje lenger tillate å fiske villaks i kystområda sør for Finnmark. I Finnmark vert fiske med krokgarn stansa.

 • Holbergprisen til "allmennhetens filosof"

  05.03.2021 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  I dag ble det gjort kjent at amerikanske Martha C. Nussbaum tildeles Holbergprisen for sin fremragende forskning innen filosofi og beslektede fagfelt. I tillegg får den unge finsk-russiske statsviteren Daria Gritsenko Nils Klim-prisen.

 • Endring i reiseråd for områder i Finland

  05.03.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  På bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset har regjeringen besluttet at sykehusdistriktene Mellersta Österbotten og Norra Karelen i Finland går fra gult til rødt på smittekartet for Europa.

 • Forskrift om nasjonal retningsline for samisk sjukepleiarutdanning er sendt på høyring

  05.03.2021 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet legg med dette fram forslag til ny forskrift om nasjonal retningsline for samisk sjukepleiarutdanning.