Finn aktuelt

Viser 1-20 av 26972 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norske bidrag til internasjonale operasjoner i 2021

  30.11.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvaret fortsetter sitt internasjonale engasjement til neste år på om lag samme nivå som i dag. Det vil bli gjort justeringer dersom de sikkerhetspolitiske og operative behovene endrer seg.

 • Statsministerens program veke 49

  30.11.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner får unntak ved innreise

  30.11.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen endrer covid-19-forskriften og forskrift om innreiserestriksjoner slik at personell i kritiske samfunnsfunksjoner, som helsepersonell, får innreise selv om de ikke har attest for negativ test tatt 72 timer før ankomst til Norge.

 • Forskar på internasjonalt sidersamarbeid

  30.11.2020 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Norske og utanlandske forskingsmiljø går saman med siderprodusentar i Hardanger og vinprodusentar på Balkan for å samle kunnskap om kva som kjenneteiknar merkevarene i dei to regionane. Målet er å sikre at typiske karaktertrekk blir tatt vare på.

 • Omsatte lokalmat og drikke for 12 milliarder

  30.11.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Salget av lokalmat og drikke i dagligvarehandelen har hatt en kraftig økning i 2020. Hittil i år er det omsatt lokalmat og drikke for nær 12 milliarder i butikk. Det er en økningen på hele 12,6 prosent sammenlignet med 2019.

 • Presseinvitasjon: Barne- og familieministeren tar imot forslag til ny barnelov

  30.11.2020 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad tar imot en ny offentlig utredning med forslag til en moderne og tidsriktig barnelov.

 • Nett-tv: Barne- og familieministeren tar imot forslag til ny barnelov

  30.11.2020 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad tar imot en ny offentlig utredning med forslag til en moderne og tidsriktig barnelov. Følg den digitale overleveringen her, fredag 4. desember kl. 12.45.

 • OECD: Mye samarbeid i norske barnehager

  30.11.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Ansatte i norske barnehager samarbeider mer enn barnehageansatte i andre land. De deler også oftere kunnskap med hverandre. Hele 94 prosent av de ansatte i norske barnehager har deltatt i faglig utvikling.

 • Har vurdert arbeidet med informasjonssikkerhet i kommuner og fylkeskommuner

  30.11.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitaliseringsdirektoratet har i samarbeid med KS gått igjennom arbeidet med informasjonssikkerhet i fylkeskommunene og kommunene. I rapporten, som er laget på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, går det frem at spesielt små og

 • The Foreign Minister on terror in Borno, Nigeria

  29.11.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  'I am appalled and deeply concerned about news from Borno, Nigeria. Death toll continues to rise after the horrific massacre on Saturday. Norway strongly condemns terrorism and attacks on civilians', said the Foreign Minister Ine Eriksen Søreide.

 • The Foreign Minister on the situation in Tigray, Ethiopia

  29.11.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  'It is urgent to open transport and communication lines to Tigray, Ethiopia. The UN and humanitarian actors must have safe and unhindered access to the civilian population. Embassies need access to provide consular services to their citizens'. said

 • Uttalelse fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide om situasjonen i Tigray

  28.11.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er sterkt bekymret over rapportene om kamphandlinger fra Mekelle. I likhet med det internasjonale samfunnet, særlig Den afrikanske union, oppfordrer Norge partene til å vise tilbakeholdenhet og beskytte sivile, sier utenriksminister Ine

 • Fugleinfluensa er påvist hos en villfugl i Rogaland

  27.11.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mattilsynet varslet i dag Landbruks- og matdepartementet om at det er påvist høypatogen fugleinfluensa hos en død villfugl (kortnebbgås) i Rogaland. Dette er første gang høypatogen fugleinfluensa er påvist i Norge. Mattilsynet og

 • Fortsatt mulighet for større fleksibilitet i arbeidstiden

  27.11.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  De fire hovedsammenslutningene og staten ble 26. november 2020 enige om at bestemmelsen om kjernetid fortsatt skal oppheves midlertidig frem til og med 31. august 2021.

 • Byvekstavtale for Osloområdet signert i dag – Staten bidrar med over 16,5 milliarder

  27.11.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Byvekstavtalen vi signerte i dag vil bidra til bedre reisehverdager for svært mange i Osloområdet, med gode løsninger for kollektivtransport, sykkel og gange. Staten vil bidra med over 16,5 milliarder kroner inn i avtalen, blant annet over 8

 • Presseinformasjon: Utenriksministeren deltar på Natos utenriksministermøte

  27.11.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar på Natos utenriksministermøte 1. og 2. desember. Møtet avholdes digitalt.

 • Økt støtte til pandemibekjempelse

  27.11.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen ønsker å øke Norges innsats for å stanse pandemien og foreslår ytterligere to milliarder kroner til det internasjonale arbeidet med å sikre rettferdig fordeling av vaksiner, medisiner, testutstyr og helsetjenester.

 • Nå kan du bruke el-sykkelen helt inn til Glitterheim

  27.11.2020 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Verneforskriften for Jotunheimen nasjonalpark er blitt endret slik at det ikke lenger er forbudt å bruke el-sykkel på veien inn til Glitterheim.

 • Nordmenns og briters rettigheter etter brexit

  27.11.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Nye avtaler sikrer nordmenns rettigheter i Storbritannia og briters rettigheter i Norge etter at overgangsperioden utløper ved nyttår. I statsråd i dag ble overgangsreglene sanksjonerte. Brexit-loven trer i kraft 1. januar 2021, mens regjeringens

 • Åpen EU-høring om retningslinjene for støtte til miljø og energi

  27.11.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  EU-kommisjonen arbeider med å revidere retningslinjene for støtte til miljø og energi (EEAG). Interesserte aktører kan komme med innspill direkte til kommisjonen.