Finn aktuelt

Viser 1-20 av 20227 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vedtak i syv småkraftsaker

  19.12.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i til sammen 7 småkraftsaker i Telemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Finnmark. Konsesjonene kan samlet bidra med om lag 44 gigawattimer (GWh) i årlig fornybar energiproduksjon. Det

 • Ny veileder skal gi større nytte for næringslivet

  19.12.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Byrdene som pålegges næringslivet gjennom reguleringer bør være minst mulig, og nytten bør være større enn kostnadene. Det er formålet med en ny veileder som Nærings- og fiskeridepartementet, i samarbeid med Brønnøysundregistrene og Regelrådet,

 • Ny handlingsplan mot spilleproblemer

  19.12.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har fastsatt ny handlingsplan mot spilleproblemer for perioden 2019-2021.

 • Næringsdelegasjon følger statsråd Hoksrud til Berlin

  19.12.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har invitert med seg en Næringsdelegasjon til et dialogseminar og til åpningen av den norske standen på Grüne Woche i januar 2019. Tema for diskusjonen i årets delegasjon blir hvordan sikre fortsatt utvikling

 • Ny innsats for personer med funksjonsnedsettelse

  19.12.2018 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  På et møte med de funksjonshemmedes paraplyorganisasjoner i dag presenterte likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) regjeringens nye strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse, Et samfunn for alle.

 • Fylkesnytt frå Hordaland 2/2018

  19.12.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Hordaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om foregangsfylke for økologisk frukt og bær - felles plattform for formidling av økologisk drift.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (4/2018)

  19.12.2018 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Ny utgave av nyhetsbrevet som dekker saker innen transport og e-kom i EUs organer.

 • Store forskjeller i SFO-tilbudet

  19.12.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Det er store variasjoner i kvaliteten på SFO-tilbudet. Høy pris i mange kommuner bidrar også til å stenge ute en del barn fra familier med lav inntekt. Det viser en ny NTNU-evaluering. - SFO er en viktig del av hverdagen til mange barn, og kan være

 • No er det enklare å søke om foreldrepengar

  18.12.2018 Nyheit Barne- og likestillingsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

  120 000 mødre og fedre som årleg søker om foreldrepengar vil no få det mykje enklare. Det nye, heildigitale foreldrepengesystemet gjer at du kan planlegge enklare med ein digital kalender og få svar på sekundet.

 • Nett-tv

  Halvårlig pressekonferanse

  18.12.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg inviterer til halvårlig oppsummerende pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i Oslo torsdag 20. desember kl. 11.00.

 • Enklare makrellreguleringar i 2019

  18.12.2018 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik innfører ein ny og enklare modell for makrellfisket.

 • Høring - Forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

  18.12.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Departementet har i dag sendt forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen på høring. Forslagene baserer seg primært på jordbruksoppgjøret 2018 der partene ble enige om at innstramminger i

 • Landbruk: Omsetningsavgifter for 2019

  18.12.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet fastsatte 17. desember omsetningsavgiftene på landbruksvarer for 2019, i tråd med forslaget fra Omsetningsrådet. Maksimalsatsen for omsetningsavgift på kjøtt av svin øker med 0,50 kr til 2,50 kr/kg. Omsetningsavgiften

 • Fiskerireguleringar 2019

  18.12.2018 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Oversikt over fiskerireguleringar for 2019. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette. Sist oppdatert 18.12.2018.

 • Regulering av fisket etter norsk vårgytande sild for 2019

  18.12.2018 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  I kyststatsforhandlingane om norsk vårgytende sild (nvg) blei det 6. november inngått ein avtale om ein totalkvote (TAC) på 588.562 tonn.

 • Krekar kan reise til Italia

  18.12.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Utlendingsdirektoratet har etter instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet truffet vedtak om at Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som Mulla Krekar, får reisedokument for å møte i retten i Italia.

 • Nett-tv

  Ny IA-avtale for hele arbeidslivet

  18.12.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  - Det gode trepartssamarbeidet fortsetter gjennom en IA-avtale, som nå vil gjelde hele arbeidslivet og med virkemidler som treffer alle, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

 • Friluftsstøtte til hele landet

  18.12.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  62 friluftsprosjekter i Norge får en håndsrekning fra Statskog. Tildelingene kommer fra støtteordningen ”Statskogmillionen”. Ordningen innebærer at lag, foreninger og organisasjoner Norge rundt får fem eller ti tusen kroner i støtte til friluftsliv

 • Snøkrabbekvoten uendret

  18.12.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 4000 tonn snøkrabbe for fiske på norsk kontinentalsokkel i 2019.

 • Tilskudd til miljøvernsamarbeid med Russland i 2019

  18.12.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet administrerer tilskuddsordningen til miljøvernsamarbeid med Russland etter fullmakt fra Utenriksdepartementet. Tilskuddsordningen er et sentralt virkemiddel i norsk nordområde- og russlandspolitikk. Målet med ordningen

Til toppen