Finn aktuelt

Viser 1-20 av 16722 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Hvordan vil brexit påvirke norsk nærings- og arbeidsliv?

  17.11.2017 Nyhet Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Denne uken samlet et bredt utvalg av nærings- og arbeidsorganisasjoner seg hos Nærings- og fiskeridepartementet for å diskutere oppfølging av Storbritannias uttreden av EU og EØS.

 • Forsvarsministeren beklager hendelse på NATO-øvelse

  17.11.2017 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen uttaler: Jeg beklager hendelsen som skjedde under en NATO-øvelse ved Joint Warfare Centre i Stavanger. Øvelsesmeldingen på det lukkede øvingsnettverket, som det ble reagert på fra tyrkisk side, var skrevet av en

 • Bompengeavtale med Vegfinans AS

  17.11.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  I ettermiddag undertegnet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen en ny bompengeavtale med det regionale bompengeselskapet Vegfinans AS. Dette selskapet er det tredje av totalt fem som vil erstatte det store antallet lokale bompengeselskap.

 • Norge trapper opp forskningsinnsatsen mot antibiotikaresistens

  17.11.2017 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Norges forskningsråd har i dag offentliggjort en tildeling på 13 millioner kroner til tre norske forskningsprosjektet på antibiotikaresistens. Samtidig ble nye prosjekter under EUs rammeprogram for forskning og utvikling - Horisont 2020 presentert.

 • Presseinvitasjon: Opnar Stifinnerenheten ved Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling

  17.11.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Mandag opnar justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) den nye Stifinnerenheten ved Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling. Rusmestringsenheten ved avdeling Eidsberg er ein boenhet med plass til 12 innsatte. Målgruppen er unge

 • Statsministerens program veke 47

  17.11.2017 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Måndag 20. november Kl. 09.00: Statsminister Erna Solberg deltek på sentralstyremøte i

 • Midtveisevaluering av regjeringens strategi mot antibiotikaresistens

  17.11.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015 - 2020 ble vedtatt i juni 2015. Strategiens overordnede mål er å redusere den totale bruken av antibiotika, bidra til riktigere bruk og øke kunnskapen om hva som driver utvikling og spredning av

 • Norway participates in EU Social Summit

  17.11.2017 Press release Office of the Prime Minister

  Today Prime Minister Erna Solberg is taking part in the EU Social Summit for Fair Jobs and Growth in Gothenburg. The participants will discuss how the EU member states can jointly develop and strengthen the social dimension of the EU, and help

 • Lyser ut 30 millioner til norsk-indisk forskningssamarbeid

  17.11.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Forskningsrådet lyser nå ut 30 millioner kroner til norsk-indisk forskningssamarbeid innenfor bioøkonomi. Målet er å skaffe mer kunnskap for bedre ressursutnyttelse, og å styrke samarbeidet mellom forskere og næringsliv i Norge og India.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Terje Søviknes sin kalender for veke 47

  17.11.2017 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Norge deltar på EUs toppmøte om arbeidslivs- og sosialpolitikk

  17.11.2017 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltar i dag på EUs toppmøte i Gøteborg om rettferdige arbeidsvilkår i og mellom de europeiske arbeidsmarkedene. På møtet blir det diskutert hvordan europeiske land sammen kan bidra til å sikre et bærekraftig

 • Ny bypakke for Bergen

  17.11.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - I tråd med ønsker og vedtak fra lokale folkevalgte myndigheter har vi i dag lagt frem forslag om en ny bypakke for Bergen. Forslaget vil blant annet sikre den lokale finansieringen av den videre utbyggingen av Bybanen til Fyllingsdalen, sier

 • Norge undertegner endringer i internasjonale regler om soningsoverføring

  17.11.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  - Vi er positive til internasjonalt samarbeid som kan legge til rette for at flere gjennomfører straff der de kommer fra, sier justis- og beredskapsminister Per- Willy Amundsen.

 • Deler av naturskadeforsikringsordningen skal evalueres

  17.11.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen satte i dag ned et lovutvalg som skal evaluere deler av naturskadeforsikringsordningen.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 47

  17.11.2017 Pressemelding Utanriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 47, 2017.

 • Fall i internasjonale prisar

  17.11.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Verdsmarknadsprisane på kjøt og meierivarer gjekk ned i oktober, medan prisane på egg og kylling auka i EU. FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) sin prisindeks for landbruksvarer gjekk ned 1,3 prosent frå september til oktober. Nedgangen

 • PLANTEARVEN-prisen utdelt

  17.11.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Per Harald Salvesen og Per Arvid Åsen er tildelt PLANTEARVEN-prisen for sitt store arbeid med å samle og kategorisere norske roser. Stein Harald Hjeltnes er tildelt prisen for sitt arbeid med frukt- og bærforedling, m.a. for utvikling av den nye

 • Brev til Finanstilsynet om oppfølging av EUs kapitalkravsregelverk

  16.11.2017 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt et oppdrag til Finanstilsynet om å utarbeide et høringsnotat og utkast til gjennomføring av resten av EUs kapitalkravsregelverk (CRD IV/CRR).

 • Presseinvitasjon: Signering av bompengeavtale

  16.11.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil fredag 17. november kl. 13.40 signere den nye bompengeavtalen med Vegfinans AS som med dette blir det regionale bompengeselskapet for store deler av Østlandet.

 • Konkurransegrunnlaget for konkurransen om smartere transport er klart

  16.11.2017 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lanserte 10. november konkurransen Smartere transport i Norge. Nå er konkurransegrunnlaget for konkurransen klart.