Finn aktuelt

Viser 1-20 av 18953 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Hva er den nye lærernormen i skolen?

  19.08.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Fra skolestart i år innføres en ny norm for lærertetthet i skolen. Hva betyr den egentlig for skolen og barnet ditt?

 • Kofi Annan

  18.08.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs kommentar etter Kofi Annans dødsfall 18. august 2018.

 • Mottaksplikt på storfekjøtt fra uavhengige aktører

  17.08.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Lite nedbør og kraftig varme har ført til grovfôrmangel og økt storfeslakting. Omsetningsrådet vedtok derfor 25. juli 2018 å utvide det maksimale kvantum i 2018 for innlegging av storfekjøtt på reguleringslager fra 2 500 til 5 000 tonn. For

 • Presseinvitasjon: Røe Isaksen besøker Ølen og Odda

  17.08.2018 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker tysdag 21. august næringsliv i Vindafjord og industribedrifter i Odda. Pressa er velkommen til å delta under besøka.

 • Deling av landbrukseiendom i Hjartdal kommune

  17.08.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag omgjort Fylkesmannens vedtak og gitt samtykke til deling av en landbrukseiendom i Hjartdal kommune. Departementet viser til at kommunen har som politisk mål å øke innbyggertallet, og at kommunen i sitt vedtak

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 34

  17.08.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag av programmet for politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 34, 2018.

 • 30 millioner til nytt partnerskap for humanitær innovasjon

  17.08.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet lanserer i dag et nytt innovasjonsprogram som skal legge til rette for partnerskap mellom humanitære organisasjoner og private bedrifter. Målet er å utvikle innovative teknologiske løsninger, som kan hjelpe

 • Nedgang i tap av sau til rovvilt

  17.08.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Påviste rovviltskader på sau fortsetter å synke. En foreløpig oversikt fra Statens naturoppsyn viser per 1. august 2018 en nedgang i påviste tap av sau sammenliknet med i fjor.

 • Presseinvitasjon: Statsrådene Jon Georg Dale og Ola Elvestuen til Bodø

  17.08.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på en samling med 200 representanter fra Utvalgte kulturlandskap i jordbruket , Verdensarvområdene Vegaøyan og Vest-norsk fjordlandskap, tirsdag 21. august i

 • Fredskorpset vert til Norec, og flyttar til Førde

  16.08.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup opna i dag Fredskorpsets nye hovudkontor i Førde og presenterte samstundes det nye namnet og den nye arbeidsinstruksen til Fredskorpset.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Terje Søviknes sin kalender for veke 34

  16.08.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Statskog forlenger sykkelsamarbeid

  16.08.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statskog utvider samarbeidet med sykkelrittet Arctic Race of Norway med tre nye år.

 • Invitasjon til konferanse 25. september: "En dag uten satellitter"

  16.08.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Satellitter er avgjørende for sikkerhet og krisehåndtering og for tjenester vi i dag tar som en selvfølge. Hvis satellittene svikter vil du kanskje først merke at internett blir uvanlig tregt og at GPS ikke fungerer. Både værvarsling, banktjenester

 • Ønsker kandidater til Plantearven-prisen

  16.08.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norsk genressurssenter ønsker nominasjon av kandidater til PLANTEARVEN-prisen. Prisen kan gis til personer, institusjoner eller organisasjoner som har gjort en betydningsfull innsats innen bevaring og bruk av genetisk mangfold av planter.

 • Sommerserie i samarbeid med HANEN: Osteprodusent fra Trøndelag til Oste-VM

  16.08.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Munkeby ost ystes i et kloster i Levanger. Oppskriften stammer fra Cïteaux klosteret i Frankrike. I november skal Munkeby ost konkurrere i Oste-VM i Bergen.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Regjeringens konferanse om sosial bærekraft og ulikhet 21. august

  16.08.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om sosial bærekraft og hvordan vi reduserer forskjeller. Sentrale spørsmål i meldingen blir hvordan vi forebygger utenforskap, fattigdom og ulikhet. I den anledning inviterer regjeringen til en konferanse

 • Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til Brynseng skole første skoledag.

  16.08.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner møter førsteklassingar på Brynseng skole første skoledag 20. august. Deretter drar han vidare for å opninga av Wang Ung i Oslo.

 • Vil utrede erstatnings- og kompenasasjonsordningene for veteraner

  16.08.2018 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet vil sette ned en arbeidsgruppe for å gå gjennom og vurdere erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner.

 • InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

  15.08.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen

 • Nytt utvalgt kulturlandskap i Trøndelag

  15.08.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Klevgardan i Trøndelag er blant de ni nye utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Området gjenspeiler det brattlendte kulturlandskapet i dalbygdene i Midt-Norge, og er preget av at den tradisjonelle jordbruksdriften har blitt særdeles godt