Finn aktuelt

Viser 1-20 av 1007 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsministerens program veke 5

  29.01.2022 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Nye medlemmer i Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer

  29.01.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet utvider mandatet til ekspertutvalget for klimavennlige investeringer, og har oppnevnt sjeføkonom Roger Bjørnstad, seniorøkonom Nina Lillelien og bærekraftdirektør Ingunn Ettestøl som nye medlemmer.

 • Går bort fra jevnlig testing

  28.01.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Smittetrykket er på et såpass høyt nivå at det ikke lenger er hensiktsmessig med råd om jevnlig testing. Det avvikles derfor. Endringen gjelder umiddelbart.

 • Nå kan bedrifter søke på kompensasjonsordningen

  28.01.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  I dag blir den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet gjenåpnet. Ordningen har kommet raskt på plass og skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. Tusenvis av bedrifter kan få penger om få dager.

 • Tilskudd for å avhjelpe beitekrisen

  28.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Avtalepartene i reindriften har blitt enige om bruken av kriseberedskapsfondet. Det åpnes for å gi et tilskudd på kr. 4,50 per rein per døgn for de reinbeitedistriktene som er berørt.

 • Besøk til Veterinærinstituttet og NIBIO i Tromsø

  28.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har vært på besøk hos forskningsinstituttene Veterinærinstituttet og NIBIO på Holt i Tromsø.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 5

  28.01.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 5, 2022.

 • Arbeidet med regjeringens nye dataspillstrategi i gang

  28.01.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  27. januar gikk startskuddet for arbeidet med ny dataspillstrategi da kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen møtte Virke Produsentforeningen og spillselskapene Hyper Games, Krillbite og Megapop i Oslo.

 • Strømstønad til jordbruks- og veksthusnæringen

  28.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen har i dag lagt frem en proposisjon om en midlertidig strømstønadsordning for jordbruks- og veksthusnæringen som følge av ekstraordinære strømutgifter.

 • Elisabeth Norgård Gabrielsen er ny ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet

  28.01.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Elisabeth Norgård Gabrielsen (47) er utnevnt til ekspedisjonssjef for Fiskeriavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet av Kongen i statsråd. Gabrielsen vil få det faglige ansvaret for regjeringens politikk knyttet til fiskeriene og fiskeflåten.

 • ESA har godkjent lønnsstøtteordningen

  28.01.2022 Nyhet Finansdepartementet

  ESA har 27. januar godkjent lønnsstøtteordningen for desember 2021, januar og februar 2022, slik den ble vedtatt av Stortinget. Loven er i dag sanksjonert i statsråd.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Marte Mjøs Persens kalender for veke 5

  28.01.2022 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Forsvarsdepartementet tildelte i 2021 om lag 116 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter med norsk forsvarsindustri

  28.01.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet tildelte i 2021 om lag 116 mill. kroner til norske industribedrifter som ønsker å delta i samarbeidsprosjekter innenfor forsknings- og utvikling. Midlene er fordelt på 18 prosjekter. Hensikten er å få frem en norsk

 • Medlemmer til Kringkastingsrådet for perioden 2022-2025 er oppnevnt

  28.01.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  Snorre Serigstad Valen er oppnevnt som leder av Kringkastingsrådet for perioden 2022-2025.

 • Nytt tobakksdirektiv innlemmes i EØS-avtalen

  28.01.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Kongen i Statsråd har i dag besluttet at Norge vil delta i EØS-komiteens beslutning om å innlemme det nye tobakksdirektivet i EØS-avtalen 4. februar 2022. Direktivet regulerer blant annet hvilke helseadvarsler som skal stå på tobakkspakkene og

 • Nye stridsvogner testes på Rena

  28.01.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Vintertestingen av det som kan bli Norges nye stridsvogn er nå i gang på Rena. Det er to stridsvogner det står mellom, og torsdag 27.januar fikk forsvarsminister Odd Roger Enoksen en prøvetur med de to.

 • SINTEF og UiO fikk mest penger i europeisk forsknings- og innovasjonsprogram

  28.01.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Norske forsknings- og innovasjonsmiljøer har hentet hjem mer enn 16 milliarder kroner fra EUs Horisont 2020-program, viser endelige resultater. Pengene bidrar til å sette fart på det grønne og digitale skiftet.

 • Bussjåførene skal bli tryggere på jobb

  28.01.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det skal være trygt å kjøre buss på norske veier, både for passasjerer og for sjåfør. Dessverre har vi i løpet av de siste årene sett en rekke alvorlige frontkollisjoner hvor bussjåfører har blir hardt skadet eller drept. Det kan vi ikke leve med.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om koronasituasjonen

  27.01.2022 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen tysdag 1. februar klokka 19.00.

 • Statens tilbud til Reindriftsavtalen er lagt fram

  27.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statens forhandlingsutvalg har i dag lagt fram et tilbud til forhandlingene om Reindriftsavtalen for 2022/2023. Tilbudet har en total ramme på 168,75 millioner kroner.