Finn aktuelt

Viser 1-20 av 24379 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Presisering angående ekspertgruppe om videre tiltak i barnehage og skole

  31.03.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  I pressemeldingen som Kunnskapsdepartementet sendte ut om dette 28.mars gis det inntrykk av at anbefalingene til ekspertgruppen blir offentlig kjent fredag 3. april. Det er ikke riktig.

 • Gir 500 000 i ekstratilskudd til Seniornett Norge

  31.03.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Korona-epidemien har ført til at mange eldre i større grad blir avhengig av digitale hjelpemidler for å kommunisere med omverdenen. Seniornett Norge får nå en ekstrabevilgning på 500 000 kroner for å bistå eldre som trenger hjelp med å komme seg på

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om koronasituasjonen

  31.03.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie og justis- og beredskapsminister Monica Mæland inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag 31. mars kl. 16.

 • Grenland får 60 millioner kroner til kollektivtransport

  31.03.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Grenland oppfyller målene for 2020 i belønningsavtalen for perioden 2017-2020 som skal sikre bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. De får dermed utbetalt 60 millioner kroner til bruk for blant annet bedre kollektivløsninger.

 • Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner utbetales i mai

  31.03.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet vil utbetale midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner allerede i mai for å bidra til å opprettholde aktivitet hos store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

 • Forlenger samarbeidet med flyselskapene og reiseselskapene for å få nordmenn hjem

  31.03.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet, Samferdselsdepartementet

  - Jeg er glad for at samarbeidet Utenriksdepartementet og Samferdselsdepartementet har inngått med flyselskapene har sikret at mange nordmenn har kunnet komme trygt hjem til Norge. Vi forlenger nå ordningen fram til 1. mai, sier utenriksminister Ine

 • EFTA-prosess forsinker nasjonal gjennomføring av EUs regler om universell utforming av IKT

  31.03.2020 Nyhet Kulturdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norge jobber for tiden med gjennomføring av EUs Web Accessibility Directive (WAD) i norsk rett. Innlemmelsen av direktivet i EØS-avtalen har tatt lengre tid enn forventet. Årsaken er at flere EFTA-land ønsker lengre overgangsperioder for innføring

 • Vil auke gjenbruket i bygg- og anlegg

  31.03.2020 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa vil gjere det enklare å gjenvinne betongavfall frå bygg- og anleggsverksemd slik det kan nyttast til nye og nyttige føremål som til dømes fyllmasse i veg og parkeringsplassar.

 • Garantiordningen for norsk luftfart er operativ

  31.03.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  For 12 dager siden ble det lansert en garantiordning på inntil 6 milliarder for flyselskaper med norsk driftstillatelse. Nå trer ordningen i kraft.

 • Kunnskapsdepartementet gir penger til 2000 nye studentboliger

  31.03.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Syv studentsamskipnader og én boligstiftelse får til sammen 726 millioner for å bygge 2 000 nye hybelenheter til studenter.

 • Regjeringa foreslår ei rekke tiltak for å styrke kompetansen i barnevernet

  30.03.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Den viktigaste ressursen til barnevernet er motivasjonen og kunnskapen til dei som jobbar der. Derfor foreslår regjeringa no ei rekke tiltak for å styrke kompetansen slik at barn og familiar får rett hjelp til rett tid.

 • Høring om innføring av varslingsregler i barnevernloven

  30.03.2020 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Når et barn under 15 år begår alvorlige volds- og overgrepshandlinger og følges opp av barnevernet, har ikke de fornærmede eller etterlatte rett på informasjon om hva som skjer med den mindreårige gjerningspersonen

 • Tydeligere rammer for bruk av private i barnevernet

  30.03.2020 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen sender på høring forslag til endringer i rammevilkårene for private tjenesteytere i barnevernet. Det skal gi bedre kvalitet på tjenestene barnevernet kjøper fra private, styrket rettssikkerhet til barna og familiene og bidra til bedre

 • Innreisemuligheter for EØS-borgere

  30.03.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Grensene åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri.

 • Norsk personell i utlandet under koronakrisen

  30.03.2020 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet har vurdert hjemreise til Norge under koronakrisen for personell som innehar internasjonale stillinger, og som er utsendt av Forsvaret og øvrige etater i forsvarssektoren. De fleste utestasjonerte forblir i sine stillinger

 • Regjeringen med stønadsordning til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen

  30.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Den varslede tidsbegrensede tilskuddsordningen til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen er på plass. Det settes nå av 7 millioner kroner til stønadsordningen.

 • Nett-tv

  Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren og helseministeren

  30.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  På dagens pressekonferanse stiller justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie. Fagdirektør Frode Forland, Folkehelseinstituttet, og fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, vil også

 • Trøndelag Forskning og Utvikling får utsatt frist for fusjonsavtale

  30.03.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Forskningsinstituttet Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) tilfredsstiller ikke kravene for å motta statlig grunnbevilgning, og ble i 2019 bedt om å finne en fusjonspartner. Nå har de fått utsatt frist for å få på plass en fusjonsavtale til 1.

 • Høring om TFO 2020 – tildeling i forhåndsdefinerte områder

  30.03.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet foreslår å lyse ut 36 nye blokker i årets konsesjonsrunde i de geologisk best kjente områdene på norsk sokkel - TFO 2020. Forslaget blir nå sendt på offentlig høring.

 • Colombia: Geriljagruppen ELN erklærer ensidig våpenhvile i april for å bidra til å bekjempe covid-19

  30.03.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den colombianske geriljagruppen ELN erklærte i dag, den 30. mars, en ensidig våpenhvile fra 1. til 30. april. Erklæringen kommer som svar på FNs generalsekretær Antonio Guterres’ oppfordring om å stanse alle væpnede konflikter verden over for å

Til toppen