Finn aktuelt

Viser 1-20 av 18586 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Bærekraftig migrasjon fra fattige til rike land

  20.06.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis-, beredskaps og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP) holder torsdag 21. juni innlegg på konferansen «Bærekraftig migrasjon fra fattige til rike land.» Konferansen strømmes direkte på nett-tv.

 • Har mottatt anmodning om justering av frekvenstak

  20.06.2018 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet har mottatt en anmodning om justering av frekvenstaket i auksjon #27, og ber derfor om at eventuelle kommentarer til anmodningen oversendes departementet innen fredag 6. juli 2018.

 • Konsesjon til Lindesnes vindkraftverk

  20.06.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag stadfestet NVEs vedtak om å gi konsesjon til Norsk Miljø Energi AS til å reetablere Lindesnes vindkraftverk i Lindesnes kommune, Vest-Agder.

 • Staten skal gå foran i inkluderingsdugnaden

  20.06.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Etter tøffe år med rekordlave oljepriser og økende ledighet i deler av landet, opplever Norge nå en positiv utvikling på arbeidsmarkedet og økt etterspørsel etter arbeidskraft. Regjeringen ønsker å bruke denne muligheten til å få flere av de de

 • Nominasjon av kandidater til stillingen som norsk dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol

  20.06.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Lagdommer Elizabeth Baumann, høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen og professor Jørgen Aall er nominert som kandidater til stillingen som norsk dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD).

 • Markerer startskudd for inkluderingsdugnaden

  20.06.2018 Pressemelding Statsministerens kontor, Kulturdepartementet, Finansdepartementet

  Regjeringen lanserer tre inkluderingspakker for å støtte opp om arbeidsgivere som deltar i inkluderingsdugnaden. I dag ble oppstartkonferansen for inkluderingsdugnaden åpnet av Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande.

 • Nesten 10 000 pasienter benytter seg av fritt behandlingsvalg

  20.06.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Ved utgangen av årets fire første måneder hadde nesten 10 000 pasienter kommet raskere til helsehjelp eller fått velge seg til den institusjonen som de mener har det beste tilbudet.

 • Presseinvitasjon: Elvestuen og Dale presenterer nye utvalgte kulturlandskap

  20.06.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Fredag 22. juni presenterer statsrådene Ola Elvestuen og Jon Georg Dale ni nye utvalgte kulturlandskap på Kjelsaas gård i Sørkedalen. De utvalgte kulturlandskapene i jordbruket er en ordning som er basert på frivillig samarbeid og stort lokalt

 • Hvordan påvirke velgere for at de skal bruke stemmeretten

  20.06.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ved stortingsvalget i 2017 ble det gjennomført eksperimenter med tiltak for å øke valgdeltakelsen. Det ble blant annet sendt brev til velgere med innvandrerbakgrunn, som førte til et noe større oppmøte ved valget i denne gruppen.

 • Microsoft bygger datasentre i Norge

  20.06.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  IT-kjempen Microsoft annonserte i dag at de etablerer to nye datasentre i Norge, samtidig som de inngår en viktig kundeavtale med Equinor om levering av datasentertjenester.

 • Glad for løsning i luftambulanseforhandlingene

  20.06.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  - Jeg er svært glad for at Babcock og Norsk Flygerforbund har kommet til enighet om en avtale for flygerne i luftambulansetjenesten, sier helseminister Bent Høie.

 • Lakseauksjon gir milliarder til kystkommuner

  20.06.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  160 laksekommuner kan dele 2,6 milliarder kroner etter ny vekst i laksenæringen.

 • Statsminister Erna Solberg tok imot FNs generalsekretær António Guterres

  19.06.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  I dag, tirsdag 19. juni, tok statsminister Erna Solberg imot FNs generalsekretær António Guterres som er på besøk til Norge etter invitasjon fra statsministeren.

 • Sudan: Troikaen fordømmer nye kamper i Jebel Marra, Darfur

  19.06.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den såkalte troikaen i Sudan (USA, Storbritannia og Norge) har kommet med en fellesuttalelse i forbindelse med de pågående kampene i Jebel Marra-regionen.

 • Forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

  19.06.2018 Nyhet Finansdepartementet

  - Jeg har registrert at flere banker ikke etterlever Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. Dette er ikke godt nok, og jeg har derfor bedt Finanstilsynet komme med et forslag til forskriftsfastsetting av

 • Kulturdepartementet har fått sluttrapport frå framtidsstudie om kulturpolitikk

  19.06.2018 Nyheit Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har fått rapporten frå ein framtidsstudie om kulturpolitikk, gjennomført av analyse- og rådgjevingsselskapet inFuture.

 • Entur AS: Sverre Kristian Gjessing nytt styremedlem

  19.06.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Jeg er glad for at Sverre Kristian Gjessing kommer inn i styret. Han vil bidra til å styrke styret i Entur i det strategiske arbeidet. Styret er med dette godt rustet til å videreutvikle selskapet slik at Entur leverer gode tjenester som gjør det

 • Presseinvitasjon: Helseminister Bent Høie får innspill til ny nasjonal helse- og sykehusplan

  19.06.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Kompetanse, teknologi, samhandling og psykisk helse. Det er hovedtemaene i ny nasjonal helse- og sykehusplan som regjeringen legger frem i 2019. Onsdag 20. juni møter helseministeren over 80 organisasjoner og brukerrepresentanter for å få de første

 • Nytt integreringspanel skal gi regjeringen råd

  19.06.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner satte i dag ned et integreringspanel som skal gi regjeringen innspill i arbeidet med å lage en ny integreringsstrategi. Statsminister Erna Solberg var tilstede da panelet møttes for første gang.

 • Regnskapsførerloven på høring

  19.06.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring Revisor- og regnskapsførerlovutvalgets andre delutredning, NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven.