Finn aktuelt

Viser 1-20 av 26155 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utdrag frå olje- og energiminister Tina Brus kalender for veke 40

  25.09.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Justis- og beredskapsminister til Vest politidistrikt

  25.09.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Monica Mæland (H) vitjar mandag Vest politidistrikt. Kampen mot vald mot kvinner og barn er jobb nummer éin for Mæland. Under besøket ynskjer ho å vite meir om kriminalitetsutfordringane i distriktet, og korleis distriktet jobbar med vald i nære

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 40

  25.09.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 40, 2020.

 • Vil du være utviklingsminister for en dag?

  25.09.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  På den internasjonale jentedagen 11. oktober arrangeres Girls Takeover i samarbeid med bistandsorganisasjonen Plan International. Denne dagen tar jenter over lederstillinger i hele verden, og derfor tilbyr vi rollen som utviklingsminister.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Koronasituasjonen: Pressekonferanse med helse- og omsorgsministeren mandag 28. september

  25.09.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Invitasjon til pressekonferanse mandag 28. september kl. 14.00 med helse- og omsorgsminister Bent Høie. I tillegg vil helsedirektør Bjørn Guldvog og ass. direktør i Folkehelseinstituttet Gunn Peggy Knudsen være til stede.

 • Widerøe tildeles kontrakt for drift av ruten Evenes – Bodø fra 1. januar 2021

  25.09.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Gjennom tildeling av kontrakt til Widerøe for drift av ruten Evenes - Bodø sikrer vi forbindelsen mellom fylkeshovedstaden og blant annet Narvik, slik at folk kan komme seg til sykehus og andre nødvendige avtaler. Dette vil bidra til å binde en

 • Nye internkontrollreglar frå 1. januar 2021

  25.09.2020 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Dei nye reglane om internkontroll for kommunane skal gjelde frå 1. januar 2021. Det vart fastsett i statsråd i dag. Det nye regelverket skal erstatte internkontrollreglane i ei rekke sektorlover.

 • Regjeringa vil gi folk rett til å lade elbilen heime

  25.09.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringa legg i dag fram eit lovforslag som gir andelseigarar i burettslag rett til å lade bilen der dei bur. - For å nå målet om at alle nye personbilar og lette varebilar skal vere nullutsleppskøyretøy i 2025, må fleire velje ein ladbar bil.

 • Forlenger unntak fra konkurranseloven for luftfarten på nytt

  25.09.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen forlenger unntaket fra konkurranseloven for luftfarten til 31. desember 2020. Det betyr at SAS, Norwegian og Widerøe kan fortsette å samarbeide om rutetilbudet i denne perioden.

 • Vil forlenge midlertidig koronalov for barnevernet og fylkesnemnda

  25.09.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  For å avhjelpe konsekvensar av utbrotet av covid-19, fremjar departementet forslag for Stortinget om å forlenge den midlertidige lova om tilpassingar i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda til 1. juni 2021.

 • Ny rapport: Teknologi, innovasjon og entrepenørskap må integreres mer i helsefagene

  25.09.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  En ny rapport viser at flere av helsefagutdanningene gir studentene kunnskap om teknologi og innovasjon. Men tilbudet bør bli mer systematisk, og helsefagutdanningene har lite oppmerksomhet på entrepenørskap.

 • Ørn viktig for naturbasert reiseliv

  25.09.2020 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Natur og dyreliv er sentralt for å tiltrekke seg turistar, og havørn og kongeørn er viktige for Noreg som reiselivsdestinasjon.

 • Ikke statlig plan til Faurefjell vindkraftverk

  25.09.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag avslått anmodningen fra Norsk Vind Faurefjellet om å gi konsesjonen til Faurefjellet vindkraftverk virkning som statlig arealplan.

 • TFO 2020 – Fortsatt stor interesse for nytt leteareal

  25.09.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har mottatt et stort antall søknader fra 33 oljeselskaper i forbindelse med utlysningen av TFO 2020 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

 • Norge vinner FN-pris

  25.09.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge er vinner av FN-pris for strategien for bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer i utviklingsarbeidet.

 • Presseinvitasjon: Statsråd Hofstad Helleland besøker Agder

  25.09.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland besøker Agder måndag 28. september.

 • Ny norsk pæresort erobrar verda

  25.09.2020 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Den nye, norskforedla pæresorten Celina tek stadig nye marknader internasjonalt. - Pæresorten Celina ser ut til å bli ein av dei største nyvinningane innan internasjonal pæredyrking dei siste 100 år. Og det er Graminor og Njøs frukt- og bærsenter i

 • Regjeringa vil undersøkje tal om ukvalifiserte lærarar

  25.09.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Tal frå Grunnskolens informasjonssystem (GSI) viser at det er litt over fem prosent ukvalifiserte lærarar i skolen, mens tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det er nesten 24 prosent som underviser utan lærarutdanning. No får

 • UDs globale reiseråd forlenges. Endringer i Norden og Europa

  24.09.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Det globale reiserådet forlenges fra 1. oktober til 15. januar. Når det gjelder EØS/Schengen-området fraråder Utenriksdepartementet fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for.

 • Milliardverdier i elgjakta

  24.09.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nær 60 000 elgjegere jakter i Norge hvert år. En ny rapport viser at jakta representerer store verdier for det norske samfunnet.