Finn aktuelt

Viser 1-20 av 30295 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statssekretær Fischer til førebuande møte før klimaforhandlingane i Glasgow

  28.09.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Statssekretær i klima- og miljødepartementet Mathias Fischer (V) reiser til Milano 29. september for å delta på eit førebuande møte før klimaforhandlingane startar i november. Den såkalla pre-COPen er eit fast, førebuande møte før

 • Nye Veier får overført 10 nye strekningar

  28.09.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Nye Veier har vist oss at dei kan bygge vegar raskare og billigare. Dei opnar stadig nye strekningar. Derfor har regjeringa bestemt at dei skal få 10 nye strekningar. No er kontrakten med selskapet signert, slik at dei har masse å gjere i åra som

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etablert en referansegruppe til ekspertutvalget som skal evaluere bostøtten

  28.09.2021 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  17. desember 2020 oppnevnte Kommunal- og moderniseringsdepartementet en ekspertgruppe som skal gjennomgå bostøtteordningen. Ekspertgruppen skal evaluere dagens bostøtteordning og hvordan den virker sammen med andre statlige og kommunale

 • Gratulerer ny ESA-president

  28.09.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Departementsråd Arne Røksund overtar som president i EFTAs overvåkningsorgan ESA 1. januar 2022. - Jeg gratulerer Arne Røksund med utnevnelsen og ønsker lykke til i et viktig verv, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Storinnsamling av frø til fremtidens trær

  28.09.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I høst planlegges det sanking av store mengder granfrø nordafjells for å bøte på en kritisk mangel på frø! Det er mer enn 20 år siden forholdene lå like godt til rette for frøsanking i regionen. Det dreier seg imidlertid ikke bare om granfrø på

 • Den norske Epledagen: Gode epleavlingar i år

  28.09.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  I år er det eit godt epleår i Noreg. Ein reknar med rekordavling på rundt 10.000 tonn. I dag, tirsdag 28. september, feirer vi Den norske Epledagen.

 • Avtale skal gi mer samarbeid mellom arbeidslivet og høyere utdanning

  28.09.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen ønsker at det skal være bedre sammenheng mellom det studentene lærer på studiet og det som skjer i arbeidslivet. Nå har partene i arbeidslivet, de frivillige organisasjonene, Universitets- og høgskolerådet og Kunnskapsdepartementet

 • Regjeringa opprettar nytt bransjeprogram

  28.09.2021 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa held fram satsinga på kompetansereforma og vil ha eit nytt bransjeprogram. No kan partane i arbeidslivet nominere bransjar som dei meiner treng eit program for kompetanseutvikling.

 • Genteknologiutvalget (NOU) ønsker innspill

  28.09.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Den 13. november 2020 ble et offentlig utvalg på genteknologiområdet nedsatt av Kongen i Statsråd. Utvalget oppdaterer kunnskapsgrunnlaget, utreder spørsmål og skal komme med råd om genteknologi, nye teknikker og genmodifiserte organismer (GMO).

 • Bocuse d'Or 2021 – Norge vant bronse!

  27.09.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Christian André Pettersen vant bronse i årets Bocuse d'Or. Norge har deltatt i den internasjonale kokkekonkurransen Bocuse d'Or siden den ble etablert i 1987. Vi har svært gode resultater å vise til og er fortsatt det mestvinnende landet totalt sett

 • Kompensasjonsordningen for kultursektoren i perioden juli-oktober 2021 er fastsatt

  27.09.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kompensasjonsordningen for kultursektoren i perioden 1. juli til 31. oktober er nå godkjent av ESA. Ordningen forvaltes av Norsk kulturråd, med søknadsfrist 9. november.

 • Nye såfrø skal sikre økt matsikkerhet

  27.09.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Vi står midt i en matkrise, mens flom, tørke og hetebølger gjør vondt verre verden over. Derfor inngår Norge nå en tiårig avtale med Global Crop Diversity Trust som skal bidra til bedret matsikkerhet og at sårbare småbønder får økt sjanse for gode

 • Ønsker sentralt skaderegister for bil

  27.09.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er viktig å kunne være trygg på at bilen du kjøper ikke har alvorlige skader som det ikke opplyses om, og som kan ha betydning for trafikksikkerheten. Derfor har Statens vegvesen, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utredet behovet for et

 • Revidert strategi og beredskapsplan for håndtering av koronapandemien

  27.09.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  I forbindelse med regjeringens beslutning om å gå over til en normal hverdag med økt beredskap, har regjeringen også revidert strategien og beredskapsplanen for håndteringen av koronapandemien.

 • Mottok ny utbyggingsplan i Alvheim-området

  27.09.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statssekretær Lars Andreas Lunde mottok i dag utbyggingsplanen for funnet Frosk som ligger i Alvheim-området i den midtre delen av Nordsjøen.

 • Høring: Nytt språkkrav for større skip i sjøtrafikksentralenes tjenesteområder

  27.09.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Norge er et land med en lang kyst, og en like lang historie som sjøfartsnasjon. Trygghet for de mange som ferdes til sjøs er noe av det viktigste vi jobber med, og å forstå hverandre og kommunisere godt kan være avgjørende for sikkerheten i

 • Bekrefter atypisk skrantesjuke på hjort i Etne

  27.09.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Endelige prøvesvar viser at hjorten som ble felt under jakt i Etne hadde atypisk skrantesjuke. -Dette er en variant av skrantesjuke som vi regner som ikke-smittsom. Det er en god nyhet, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

 • Vil du være utviklingsminister for en dag?

  27.09.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  På den internasjonale jentedagen 11. oktober arrangeres Girls Takeover. Denne dagen tar jenter over lederstillinger i hele verden, og derfor tilbyr vi rollen som utviklingsminister for en dag.

 • Den største 5G-auksjonen starter i dag

  27.09.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I dag starter auksjonen av de viktigste 5G-frekvensene i Norge. - Bruk av disse frekvensene vil bety mye for tilgang til raskt bredbånd i distriktene, og at næringslivet kan styrke sin konkurransekraft og utvikle nye, spennende tjenester til

 • Statsministerens program veke 39

  26.09.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).