Finn aktuelt

Viser 1-20 av 22270 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vil gjøre det enklere for voksne å søke seg til friskoler

  22.08.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Av ulike grunner kan enkelte unge voksne mangle formell realkompetanse når de søker på en videregående friskole. Å mangle arbeidserfaring eller annen praktisk erfaring kan by på utfordringer der det er krav om realkompetansevurdering. Nå foreslår

 • Ny handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

  22.08.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen starter arbeidet med en nasjonal handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer. Målet er å forebygge og hindre rasisme og diskriminering av muslimer og mot personer som antas å være muslimer.

 • Positive resultater fra krilltoktet utenfor Antarktis

  22.08.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Havforskningsinstituttet har i dag lagt frem resultatene fra det internasjonale krilltoktet utenfor Antarktis.

 • Enova støtter Equinors demonstrasjonsprosjekt for flytende havvind

  22.08.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Enova har vedtatt å støtte Equinor, med partnere, med 2,3 milliarder kroner til det som kan bli verdens største flytende havvindpark.

 • Presseinvitasjon: Fiskeriministeren til Austevoll

  22.08.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) besøker Austevoll 27. august. Der skal han delta på eit møte om regjeringas stortingsmelding "Et kvotesystem for økt verdiskaping", og døype LiceTube.

 • Forslag til fullmaktslovgivning på høring

  22.08.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  - Det er behov for en egen krisefullmaktslov med hjemler for å sette andre lover til side en krisesituasjon. Beredskapshjemmelutvalget har foreslått dette, og nå sender vi forslaget på høring, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines

 • Aasta Hansteen: Full gass i Nord-Norge

  22.08.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg besøkte torsdag gassplattformen Aasta Hansteen utenfor Bodø.

 • Bollestad til Nordisk ministerrådsmøte i Reykjavik

  22.08.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fiskeri- og landbruksminister Kristján Þór Júlíusson er vert 26. august for det årlig sommermøtet under det islandske formannskapet i Nordisk ministerråd. Det er de nordiske ministrene med ansvar for regional utvikling, fiske og havbruk, jordbruk,

 • Regjeringa innfører eit eige rabattkort for personreiser på ferjer

  22.08.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa ønskjer å gjera det så enkelt som mogleg å ferdast i trafikken. No sørgjer vi for at dei som reiser utan køyretøy får bli del av AutoPASS-ordninga, slik ordninga var tidlegare. Dette er viktig for dei det gjeld, for det skal framleis

 • Høring – egnethetskrav etter hvitvaskingsregelverket for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta

  22.08.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag fra Finanstilsynet til endringer i hvitvaskingsforskriften som innfører krav til egnethet for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta.

 • Fritt skolevalg i hele landet

  22.08.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i alle fylker. - Det er viktig å sikre at alle elever, uansett hvilket fylke de bor i, får større mulighet til å velge hvilken videregående skole de vil gå på, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore

 • Samferdselsministeren foreslår høgare fartsgrense på fleire strekningar

  22.08.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Riktige fartsgrenser er vesentlig for å kunne utnytte veginfrastrukturen best mogleg. Den respekten trafikantane har for skilta fartsgrenser avhenger også av at grensene verker fornuftige og logiske ut frå korleis trafikantane sjølv oppfattar

 • Olje- energiministeren markerte produksjonsstart for Trestakk-feltet

  22.08.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Onsdag deltok olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg på markeringen av produksjonsstarten for Trestakk-feltet på Haltenbanken i Norskehavet. Feltet kom i produksjon 16. juli.

 • Troika-uttalelse om Sudan

  22.08.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Medlemmene av den såkalte troikaen (Norge, Storbritannia og USA) har kommet med en felles uttalelse om Sudan.

 • Presseinvitasjon: Samferdselsministeren inviterer til pressetreff om fartsgrenser

  21.08.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Jon Georg Dale inviterer til pressetreff om fartsgrense på E18 i Akershus og Østfold torsdag 22. august klokken 09.00.

 • Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø til Klepp

  21.08.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) vitjar torsdag 22. august RobotNorge AS i Klepp.

 • INVITASJON TIL PRESSEN: Diskuterer FNs miljørapport GEO-6

  21.08.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, som er valgt til president i FNs miljøforsamling for to år, møter representanter fra sivilsamfunn, næringsliv og akademia for å diskutere hvordan vi kan jobbe videre med anbefalingene fra FNs miljørapport GEO-6

 • Kunnskaps- og integreringsministeren til Vestfold

  21.08.2019 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Torsdag 22. august kjem kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til Vestfold. Sanner skal mellom anna sjå på gode eksempel på arbeid med tidleg innsats.

 • Endringer i eiendomsmeglingsforskriften

  21.08.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt enkelte endringer i forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling, nærmere bestemt at § 4-5 oppheves i sin helhet og at § 2-11 gis et nytt innhold.

 • Fra historisk markedsplass til moderne matfestival

  21.08.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det er ikke nytt, men det tar av: De godt over 100 Mat-, og drikke- og landbruksmessene her i landet har gjerne flere hundre års historie fra markeder og handelsplasser, men har utviklet en meny av gode lokale råvarer og foredlede produkter.

Til toppen