Finn aktuelt

Viser 1-20 av 25625 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Slutt på bompengeinnkreving i Jondalstunnelen

  06.07.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Jondalstunnelen binder sammen områdene og kommunene på Folgefonnahalvøya, samtidig som tunnelen sørger for kort reisetid fra deler av Hardanger til Bergen. Når bompengeinnkrevingen i tunnelen avvikles onsdag 8. juli, betyr det en rimeligere

 • Gir 250 millioner til reiselivsnæringen

  06.07.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Ordningen skal gi reiselivsvirksomheter mulighet til å gjennomføre omstillingsprosjekter som gjør dem i stand til å opprettholde kundegrunnlaget, tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet.

 • Lavt klimaavtrykk av å bruke strøm i Norge i 2019

  06.07.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  NVE publiserte i dag en beregning av sammensetningen av fysisk levert strøm i Norge i 2019.

 • Fraværsgrensen gjelder som normalt fra høsten

  06.07.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  På grunn av koronapandemien ble det i mars innført midlertidige endringer i fraværsgrensen. Disse endringene blir ikke videreført når skoleåret starter igjen til høsten. Det blir imidlertid unntak for elever som begynner på Vg4 påbygg.

 • Norsk suksess i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram

  06.07.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norske bedrifter og forskere er involvert i over 100 europeiske forskningsprosjekter innenfor landbruk og mat. Prosjektene får støtte fra verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, som eies av EU. Norske forskningsmiljøer har

 • Joint press statement: Nordic Foreign Ministers receive report on Nordic cooperation on foreign and security policy

  06.07.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Last week the Nordic Foreign Ministers received the report "Nordic Foreign and Security Policy 2020: Climate Change, Hybrid & Cyber Threats and Challenges".

 • Endringar blant dei politiske rådgivarane

  06.07.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kommunikasjonsrådgivar Kaia Jarlsby er engasjert som politisk rådgivar for statsråd Linda Hofstad Helleland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet frå og med 3. august 2020. Politisk rådgivar Maren Aasan fråtrer 9. august.

 • Fylkene får 906 millioner for å få flere tilbake i jobb

  06.07.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  - Covid-19-pandemien har kastet mange ut i arbeidsledighet og permitteringer. Nå får fylkene 906 millioner kroner for å få elever og lærlinger til å fullføre videregående opplæring og øke kompetansen til permitterte arbeidstakere, sier statssekretær

 • 2,5 millioner til idrettsarrangementer for personer med funksjonsnedsettelse

  06.07.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Seks ulike arrangementer får tildelt 2,5 millioner kroner fra Kulturdepartementet gjennom tilskuddsordningen til arrangementer for personer med funksjonsnedsettelse.

 • Evaluering av fylkesvise mobbeombod

  06.07.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Rundt seks prosent av norske barn og ungdom i skolen opplever mobbing. Hausten 2018 blei det innført ei ordning med fylkesvise mobbeombod for barnehage og grunnskole for å forsterke arbeidet mot mobbing. I ei ny evaluering kjem det fram at ordninga

 • 48 millionar kroner til tiltak som hindrar ungdom i å falle utanfor

  06.07.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Fleire tiltak over heile landet får no om lag 48 millionar kroner til oppfølgings- og losfunksjonar for ungdom. Tiltaka rettar seg mot ungdom i ein vanskeleg situasjon og skal hindre fråfall i skulen og betre sjansane på arbeidsmarknaden.

 • Norge inngår ny låneavtale med IMFs lavinntektslandsordninger

  06.07.2020 Nyhet Finansdepartementet

  En ny låneavtale på 400 millioner SDR - tilsvarende 5,2 milliarder kroner - mellom Norge og IMFs låneordninger for lavinntektsland (PRGT) trådte i kraft 1. juli. Midlene vil bidra til å gi lavinntektslandene bedre finansiell støtte.

 • Regjeringen vil prioritere flyktninger som er lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

  05.07.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  For første gang skal overføringsflyktninger som er lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBTIQ+) prioriteres både som gruppe og som individ ved uttak av overføringsflyktninger.

 • Ny kartlegging av tenestene til sårbare barn og unge

  04.07.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  For sjette gong sidan koronakrisa inntraff har ei koordineringsgruppe kartlagt tilbodet til sårbare barn og unge. Rapporten viser at langt fleire tenester enn tidlegare er tilbake i normal drift. Samtidig er det færre enn vanleg som oppsøker

 • Rollag er årets trafikksikkerhetskommune 2020

  03.07.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Rollag er utnevnt til Årets trafikksikkerhetskommune 2020. Kommunen driver et velfungerende, bredt og langsiktig trafikksikkerhetsarbeid. Rollag ble godkjent som trafikksikker kommune i 2016, og jobber systematisk med både holdningsskapende og

 • Tre finalister til Statens pris for byggkvalitet

  03.07.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen vil legge til rette for at boliger og uteområder har de kvalitetene som trengs for at de kan brukes gjennom hele livet. I år går Statens pris for byggkvalitet til boligprosjekter som møter behovene våre gjennom et langt liv. Tre

 • Arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

  03.07.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift om tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere.

 • Presseinvitasjon: Monica Mæland besøker ankomstsenteret i Råde

  03.07.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Monica Mæland vil mandag besøke Nasjonalt ankomstsenter.

 • Styrker internasjonalt arbeid for ytrings- og pressefrihet

  03.07.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge styrker det internasjonale arbeidet for ytrings- og pressefrihet ved å forlenge samarbeidet med International Media Support med fire år. Innsatsen skal styrke tilgangen til pålitelig informasjon, spesielt i krisetider, fremme

 • 6 millioner kroner til å rekruttere flere mannlige lærere og lærere med innvandrerbakgrunn

  03.07.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Høgskulen på Vestlandet (HVL) får 6 millioner kroner for å lede det nasjonale arbeidet med å få flere menn til å velge lærerutdanningen for de yngste elevene. I tillegg utvides målgruppen til å omfatte mannlige søkere til barnehagelærerutdanning, og

Til toppen