Finn aktuelt

Viser 1-20 av 23484 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utvalg skal vurdere beredskapsmessige utfordringer med cruisetrafikk

  14.12.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen setter ned et utvalg for å se på beredskapssituasjonen knyttet til den økende cruisetrafikken i norske farvann.

 • Signert kontrakt Staur gård

  13.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Ola Haugen, Oslo, har signert avtale med Landbruks- og matdepartementet om kjøp av Staur gård.

 • Norge og Tyskland betaler Ecuador 162 millioner kroner for redusert avskoging

  13.12.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Ecuador reduserte avskogingen med 30 prosent i 2017 og 2018 sammenlignet med historisk nivå. Norge og Tyskland kunngjorde i dag at landet derfor får en betydelig belønning for reduserte klimautslipp fra avskoging.

 • Norge klar for forhandlinger med Storbritannia

  13.12.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Etter gårsdagens valg der det konservative partiet fikk et flertall i parlamentet i Storbritannia går det nå mot en ordnet brexit innen utgangen av januar 2020. Norge vil gå i gang med å forhandle frem en frihandelsavtale med britene så snart de er

 • Fiskeriavtalen med EU i havn

  13.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge og EU er enige om en fiskeriavtale for neste år. Avtalen inneholder flere tiltak som skal gjenoppbygge torskebestanden i Nordsjøen.

 • Nå fjernes 350-kronersgrensen ved handel fra utlandet

  13.12.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Import av varer med verdi under 350 kroner har hittil vært fritatt for merverdiavgift, særavgifter og toll. Snart må du betale avgifter fra første krone når du kjøper varer fra en utenlandsk nettbutikk.

 • Sterk oppslutning om EØS-midlene

  13.12.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet har gjennomført en spørreundersøkelse om nordmenns kjennskap og holdning til EØS-midlene. Den viser at flere kjenner til og er positive til EØS-midlene.

 • Statsministerens program veke 51

  13.12.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Helseminister Bent Høie mottar utredning om ny inntektsmodell for helseregionene mandag 16. desember

  13.12.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Professor Jon Magnussen har ledet inntektsfordelingsutvalget for spesialisthelsetjenesten, og vil mandag 16. desember overrekke sin utredning til helseminister Bent Høie.

 • Norge betydelig bidragsyter i verdens største spleiselag for fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling

  13.12.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Påfyllingsforhandlingene av Verdensbankens fond for de fattigste landene (IDA) og Afrikabankens afrikafond er nå ferdige. Til IDA bidrar Norge med over tre milliarder kroner for perioden 2020-2022. Til Afrikafondet bidrar Norge med drøyt to

 • Norge i bresjen for å dele digitale goder

  13.12.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge skal i hele sin utviklingspolitikk arbeide for å sikre at utviklingslandene får ta del i de mulighetene innovasjon og ny teknologi gir. Med digitale verktøy og målrettet politikk kan flere av de svakeste og sårbare nås.

 • Forslag til ny bioteknologilov: Enklere å forske og bruke nye metoder

  13.12.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Det skal bli enklere å ta i bruk nye behandlingsmetoder og forske på gener. Regjeringen foreslår 16 endringer i bioteknologiloven.

 • Ny lov skal gi mer bredbånd for pengene

  13.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Raske og gode bredbåndsnett i hele landet er en viktig del av den digitale grunnmuren i Norge. Vi legger nå til rette for at utbyggingen kan gå enda raskere ved at bredbåndsaktørene med loven i hånd kan få tilgang til master og rør som allerede

 • Ny ekspedisjonssjef i Lovavdelingen

  13.12.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Advokat Ketil Bøe Moen ble i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjef i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

 • Nå blir det enklere å inkludere i staten

  13.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen har i statsråd i dag endret reglene for ansettelser i staten. Nå blir det enklere for statlige virksomheter å rekruttere personer i målgruppen for regjeringens inkluderingsdugnad.

 • 103,7 millioner kroner til Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen)

  13.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen har i dag tildelt Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen) 103,7 millioner kroner i forskudd fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping AS.

 • Tilskudd til Stiftelsen Antidoping Norge for 2020

  13.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Stiftelsen Antidoping Norge fikk i dag tildelt 38 millioner kroner fra overskuddet til Norsk Tipping. Dette er økning på 1,45 millioner kroner fra forrige tildeling. Dette viser regjeringens tydelige prioritering av antidopingarbeidet innenfor

 • Nye regler om Kringkastingsrådet og tilgjengeliggjøring av tv-program

  13.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Fra 1. januar 2020 fastsettes det endringer i kringkastingsforskriften om Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring av tv-program for personer med funksjonsnedsettelse, forhåndsgodkjenning av nye NRK-tjenester, sponsoridentifisering og presentasjon av

 • 730 millioner kroner til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

  13.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen har i statsråd i dag tildelt Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 730 millioner kroner i spillemidler for 2020. Dette er en økning på 14 millioner kroner fra 2020.

 • Komponist Lars Petter Hagen ny rådsleder i Kulturrådet

  13.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Det er i statsråd i dag oppnevnt ny rådsleder, medlemmer og vara til Norsk kulturråd for perioden 2020 til 2023. Komponist Lars Petter Hagen er ny rådsleder. Daglig leder for Scenekunst Sør Peder Horgen og komponist Rebecka Sofia Ahvenniemi er nye

Til toppen