Finn aktuelt

 • Internasjonal dag for kvinner i maritim næring

  18.05.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  18. mai er den internasjonale dagen for kvinner i maritim næring, en årlig begivenhet initiert av FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO). Formålet med dagen er å synliggjøre kvinners deltakelse i næringen og fremheve arbeidet som gjøres for å

 • 80 år siden deportasjonen av Krym-tatarene

  18.05.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  18. mai markeres 80-årdagen for tvangsdeportasjonen av Krym-tatarene. I dag utsettes de igjen for overgrep av den russiske okkupasjonsmakten. Norge gjentar fordømmelsen av menneskerettighetsbruddene.

 • Statsministerens program veke 21

  16.05.2024 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 13.00 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Utdrag frå energiminister Terje Aaslands kalender for veke 21

  16.05.2024 Pressemelding Energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det kan skje endringar i programmet på kort varsel.

 • Høring av forskrift om utnyttelse av overskuddsvarme

  16.05.2024 Nyhet Energidepartementet

  Regjeringen vil at aktører som planlegger anlegg som krever mye energi må gjennomføre kost-nytteanalyser av potensialet for å utnytte overskuddsvarme. Nå sendes forslag til forskrift på høring.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 21

  16.05.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 21, 2024.

 • Presseinvitasjon: Helse- og omsorgsminister Vestre besøker Bergen 21. mai

  16.05.2024 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Jan Christian Vestre skal blant annet åpne et nytt senter for kvinnehelseforskning ved Universitetet i Bergen og besøke Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen mandag 21. mai.

 • Forsvarsministermøte i Northern Group

  16.05.2024 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) møter kolleger fra en rekke europeiske land 22.-23. mai.

 • Betydelig styrking av natur, miljø og klima i årets jordbruksavtale

  16.05.2024 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Staten kom i dag til enighet med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om ny jordbruksavtale. Avtalen har en ramme på 3,015 milliarder kroner og inneholder et betydelig løft for klima- og miljøtiltak. Tilskudd med klima- og miljøeffekt

 • Nett-tv

  Jordbruksavtale for økt norsk selvforsyning og løft i bondens inntektsmuligheter

  16.05.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Staten og jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en jordbruksavtale som legger til rette for en inntektsøkning på 85 000 kroner per årsverk. Det betyr at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper kan tettes

 • Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

  16.05.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Anskaffelsesutvalget foreslår i ny delutredning at sikkerhet og beredskap skal ivaretas i offentlige anskaffelser. Utvalget foreslår også hvordan lokale aktører kan delta i konkurransen om offentlige kontrakter.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse- Jordbruksoppgjøret 2024

  16.05.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det er avklaring i årets jordbruksoppgjør, og det blir pressekonferanse i dag, torsdag kl 11:30, i Landbruks- og matdepartementet (R6).

 • Vil få bukt med trafikkfarlige russebusser: Nå ønsker samferdselsministeren bedre samarbeid over riksgrensen

  16.05.2024 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Russetiden nærmer seg slutten, men i løpet av de siste ukene har flere svenskregistrerte russebusser blitt stoppet og ilagt bruksforbud i Norge på grunn av alvorlige tekniske feil og mangler.

 • Stor interesse for å gjøre skolen mer praktisk

  16.05.2024 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Nær alle kommuner har søkt om å delta i regjeringens satsing på en mer praktisk, variert og relevant skolehverdag. Se hvor mye din kommune får av regjeringens nyopprettede pengepott til mer utstyr og praktiske læringsarenaer.

 • Abelprisutdeling og regjeringsbankett for prisvinnaren

  16.05.2024 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Den Høgvørde Kronprins Haakon overrekker Abelprisen i Oslo 21. mai til den franske matematikaren Michel Talagrand. Han var i ei årrekke tilknytta Centre national de la recherche scientifique (CNRS) i Paris.

 • Byggingen av norsk-svensk politistasjon på grensen er i gang

  15.05.2024 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Byggingen av den unike felles norsk-svenske politistasjonen på Magnormoen, midt på grenselinjen mellom Norge og Sverige, har begynt.

 • Statsministeren tok imot det danske kongeparet

  15.05.2024 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot kong Frederik X og dronning Mary av Danmark. Møtet inngikk i det offisielle programmet under det danske kongeparets statsbesøk til Norge. Besøket er det danske kongeparets første besøk til Norge etter

 • Norge øker støtten til flyktninger i Ukraina og Moldova

  15.05.2024 Pressemelding Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  - Norge bidrar med 170 millioner kroner til FNs høykommissær for flyktninger i Ukraina og Moldova, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han møtte i dag høykommissær Filippo Grandi som er i Oslo for lanseringen av Norges humanitære strategi.

 • Norway to increase support to refugees in Ukraine and Moldova

  15.05.2024 Pressemelding Statsministerens kontor, Ministry of Foreign Affairs

  ‘Norway is allocating an additional NOK 170 million to the UN Refugee Agency for the refugee response in Ukraine and Moldova,’ said Prime Minister Jonas Gahr Støre. Mr Støre met today with UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi, who is in

 • Sammen om å styrke arbeidet med bærekraftig forvaltning av verdens skoger

  15.05.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I mai står verdens skoger på dagsordenen i FNs hovedkvarter i New York. Under FNs skogforum (UNFF) samlet flere land seg for å legge inn en forsterket, felles innsats for å ta vare på verdens skoger, og for å nå de globale skogsmålene innen 2030.

 • Side 1 av 400
 • Side 1 av 400