Internasjonalt kultursamarbeid

I henhold til arbeidsdeling mellom Kultur- og likestillingsdepartementet og Utenriksdepartementet, har Kultur- og likestillingsdepartementet ansvaret for nordisk og multilateralt kultursamarbeid og formidling av utenlandsk kultur til Norge.

Eksterne nettsider: