Internasjonalt kultursamarbeid

I henhold til arbeidsdeling mellom Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet, har Kulturdepartementet ansvaret for nordisk og multilateralt kultursamarbeid og formidling av utenlandsk kultur til Norge.

Eksterne nettsider: