Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nordisk kultursamarbeid

Nordisk ministerråd er en sentral plattform for kultursamarbeidet i Norden. Kunst og kultur utgjør hjørnesteinen i det fellesskapet som binder de nordiske landene sammen.

Kultur er et viktig innsatsområde i det nordiske regjeringssamarbeidet. Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet (2013-2020) suppleres hvert år av et eget sektorprogram, som legges fram av formannskapslandet. I 2017 hadde Norge formannskapet i Nordisk ministerråd, og lanserte bl.a. det nordiske prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden (2017-19).

Les mer om satsningsområdene for det norske formannskapet i sektorprogrammet for kultur 2017.

Kulturkontakt Nord og Nordisk kulturfond stiller tilskuddsmidler til disposisjon for nordiske kunst- og kulturprosjekter.

Flere aktuelle lenker: