Nordisk kultursamarbeid

Nordisk ministerråd er en sentral plattform for kultursamarbeidet i Norden. Kunst og kultur utgjør hjørnesteinen i det fellesskapet som binder de nordiske landene sammen.

Kultur er et viktig innsatsområde i det nordiske regjeringssamarbeidet. Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet (2013-2020) suppleres hvert år av et eget sektorprogram, som legges fram av formannskapslandet. I 2017 er det Norge som har formannskapet i Nordisk ministerråd.

Les mer om hvilke temaer det norske formannskapet vil ha i sektorprogrammet for kultur 2017.

Kulturkontakt Nord og Nordisk kulturfond stiller tilskuddsmidler til disposisjon for nordiske kunst- og kulturprosjekter.

Flere aktuelle lenker: