Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Menneskerettigheter, seksuell orientering og kjønnsidentitet

Lesbiske, homofile, bifile, trans- og intersex-personer (LHBTI) er utsatt for grove menneskerettighetsbrudd over hele verden. De blir utestengt fra skoler, arbeidsliv og helsetjenester og utsatt for trakassering, vold, seksuelle overgrep og drap. LHBTI-personer har krav på myndigheters beskyttelse mot diskriminering og vold på lik linje med alle andre i samfunnet.

Regjeringen arbeider for at de eksisterende universelle menneskerettighetene og forpliktelsene statene har påtatt seg også gjennomføres for LHBTI-personer. Norge har gått i front for å sette tematikken på den internasjonale dagsorden gjennom samarbeid med land fra alle regioner.

Menneskerettigheter, seksuell orientering og kjønnsidentitet har fått økt oppmerksomhet i internasjonale fora de siste årene. Det var et historisk øyeblikk da Europarådet i 2010 vedtok en anbefaling til medlemsstatene om tiltak for å bekjempe diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Året etter gjorde også FNs menneskerettighetsråd et historisk vedtak, da et flertall av rådets medlemmer for første gang uttrykte sterk bekymring for diskriminering og vold på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Norge har jobbet for en oppfølgingsresolusjon, og et nytt vedtak ble gjort av Menneskerettighetsrådet i september 2014. Vedtaket gir FNs høykommissær for menneskerettigheter mandat til å fremskaffe bedre informasjon om situasjonen på landnivå, og komme med anbefalinger til medlemsland om gode tiltak. Lokale aktivister organiserer seg i stadig større grad og ber om støtte til sitt rettighetsarbeid.

Prioriterte innsatsområder:

  • Føre en konsekvent og langsiktig linje i den norske innsatsen for beskyttelse av LHBTI-personer, og arbeide for at de har samme rettigheter som alle andre mennesker.
  • Arbeide for universell avkriminalisering av homofili, og bekjempe diskriminering av LHBTI-personer i lovgivning og praksis.
  • Bidra til holdningsskapende arbeid, særlig i utdannings- og mediesektoren. 

Veileder:

Eksterne lenker:

Til toppen