Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Internasjonalt arbeid mot dødsstraff

Retten til liv er fastslått både i globale og regionale menneskerettighetskonvensjoner. Retten til liv og respekten for individets verdighet og ukrenkelighet er forutsetninger for alle andre menneskerettigheter og bærende prinsipper i et rettssamfunn. Dødsstraff bryter med disse prinsippene og er i seg selv inhumant.

Norge er førende i den globale kampen mot dødsstraff. Arbeidet prioriteres høyt, og er en integrert del av regjeringens menneskerettighetspolitikk. Utenriksdepartementet arbeider aktivt gjennom bruk av et bredt sett av virkemidler i internasjonale og regionale organisasjoner og direkte overfor enkeltland.

I landene der dødsstraff fortsatt praktiseres, oppfordrer Norge til umiddelbar stans i henrettelser og at dødsstraff avskaffes ved lov og i praksis. Vi insisterer også på at internasjonale minimumsstandarder må følges. Dødsstraff fullbyrdet på en inhuman måte, og henrettelser av mindreårige, gravide og strafferettslig utilregnelige personer, er klare brudd på folkeretten. Dette gjelder også tilfeller der dødsstraff blir idømt etter rettsprosesser som ikke følger grunnleggende rettssikkerhetskrav, samt dersom dødsstraff blir idømt for andre handlinger enn dem som regnes som de mest alvorlige forbrytelser. Når vi får kjennskap til slike saker, markerer vi vårt syn overfor ansvarlige myndigheter, enten alene eller sammen med EU og andre likesinnede.

Den globale trenden går i retning av avskaffelse av dødsstraff. I 1945, da FN ble opprettet, hadde bare åtte stater avskaffet dødsstraff for alle typer forbrytelser. I 1977 hadde dette tallet steget til 16, og i dag har rundt 140 av FNs 193 medlemsland avskaffet dødsstraff enten ved lov eller i praksis, ifølge Amnesty International. Dette gjenspeiles også i FNs arbeid. Sammen med en bred allianse av land, har Norge lyktes med å sikre høy og økende oppslutning om resolusjonen i FNs generalforsamling som oppfordrer alle stater til å innføre stans i bruk av dødsstraff som et skritt mot full avskaffelse.

Norge er videre aktivt engasjert i den tverregionale støttegruppen til Den internasjonale kommisjonen mot dødsstraff (ICDP). Kommisjonen består av uavhengige medlemmer med høy anseelse på menneskerettighetsfeltet, deriblant den norske lagdommeren Hanne Sophie Greve. Som ledd i regjeringens brede internasjonale innsats skal Norge også være vert for den sjette Verdenskongressen mot dødsstraff, som finner sted i Oslo 21.-23. juni 2016. Vi har stor tro på denne typen samarbeid på tvers, der stater, FN, sivilsamfunnsorganisasjoner, fagmiljø og engasjerte enkeltpersoner bidrar med sine erfaringer, kunnskap, nettverk og påvirkningsmuligheter.

Prioriterte innsatsområder:

  • Arbeide for at alle land avskaffer dødsstraff ved lov eller innfører stans i henrettelser, og slutter seg til et internasjonalt forbud mot dødsstraff.
  • Være vertsland for den sjette verdenskongressen mot dødsstraff 21.-23. juni 2016. 

Veileder

Eksterne lenker:

Til toppen