Internasjonale menneskerettighets­systemer

Etter annen verdenskrig har det blitt etablert internasjonale systemer for normutvikling og håndheving av menneskerettighetene. Det finnes både globale og regionale menneskerettighetssystemer.

For Norges del er de mest sentrale forpliktelsene nedfelt i konvensjoner utarbeidet i regi av FN og Europarådet. I høyre sideområde finner du også en artikkel om de andre regionale menneskerettighetssystemene.

Hjemmesidene til Norges delegasjoner til FN, Europarådet og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) gir oversikt over Norges multilaterale menneskerettighetsarbeid: