Meld. St. 10 (2014-2015)

Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken

Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken

Meldingen etablerer prioriteringer for regjeringens arbeid for menneskerettighetene i utenriks- og utviklingspolitikken. Den viser hvordan hensynet til menneskerettighetene skal nedfelles i en samstemt politikk på tvers av de ulike delene av utenriks- og utviklingspolitikken. Premisset er at menneskerettighetene går til kjernen i politikkutformingen på de ulike områder, og som sådan er avgjørende for effekten og bærekraften ved innsatsene over tid. Meldingen viser hvordan Norges innsats skal gis et løft på tre nivåer: globalt (FN), regionalt og bilateralt (landnivå).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget