Historisk arkiv

Nasjonal handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Menneskerettighetene er under press mange steder i verden. Samtidig er det dokumentert at selskaper som integrerer menneskerettigheter, høye anti-korrupsjonsstandarder og miljømessige hensyn er mer lønnsomme på lengre sikt. Jeg er derfor glad for å kunne lansere en nasjonal handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter, sier utenriksminister Børge Brende.

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter har på kort tid blitt en rådende internasjonal standard for hvordan bedrifter bør forholde seg til menneskerettighetene. Som et ledd i arbeidet med å styrke innsatsen for menneskerettighetene lanserer regjeringen nå en nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper.

Utenriksminister Børge Brende lanserte mandag 12. oktober regjeringens handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter. Her med NHOs administrerende direktør Kirsten Skogen Lund. Foto: Veslemøy Salvesen, UD

- Handlingsplanen skal gjøre det enklere for næringslivet å ta i bruk FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter. Den klargjør hva norske myndigheter forventer av norske selskaper, men også hva næringslivet kan forvente av norske myndigheter når det gjelder bistand og råd, sier Brende.

- Staten og næringslivet har en felles interesse i å sikre at norsk bedrifter skal kunne drive og utvikle sin internasjonale virksomhet basert på anerkjente internasjonale normer, sier Brende.

Regjeringen foreslår i handlingsplanen en rekke tiltak:

  • Sikre større samstemthet og kompetanse om ansvarlig næringsliv i offentlig forvaltning.
  • Vurdere å samlokalisere ressurser fra flere aktører som gir veiledning om næringslivets samfunnsansvar i ett veiledningssenter.
  • Inkludere respekt for internasjonale menneskerettigheter i offentlige kontrakter.
  • Jobbe for at bestemmelser om respekt for menneskerettigheter, herunder ivaretakelse av arbeidstakeres grunnleggende rettigheter og miljø, inkluderes i bilaterale frihandelsavtaler og investeringsavtaler.
  • Prioritere rammebetingelser, institusjonsbygging og utvikling av adekvat lovverk for å sikre menneskerettighetene i prioriterte utviklingsland.
  • Gjennom internasjonalt samarbeid jobbe for at ofre for grove og systematiske menneskerettighetsbrudd får tilgang til effektiv klagebehandling.
  • Støtte Høykommissæren for menneskerettigheter (OHCHR) i arbeidet med å styrke nasjonale rettssystemer.

Handlingsplanen er en oppfølging av regjeringens melding til Stortinget om menneskerettigheter (Muligheter for alle - menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken).