Norge og Danmark styrker forsvarssamarbeidet ytterligere

– Det er spesielt viktig for Norge å samarbeide tettere med Danmark om våre ansvarsområder i Nord-Atlanteren og Arktis, da dette er områder av strategisk interesse for både NATO og Russland. Vi har nå signert en intensjonsavtale som gir retning for det bilaterale forsvarssamarbeidet videre, herunder utdanning og trening, droner og luftvern. Dette vil bidra til norsk, nordisk og alliert sikkerhet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Det danske forsvaret har Leopard 2-stridsvogner, F-35 kampfly og SEAHAWK-helikoptre. Det samme har det norske forsvaret. Begge land skal anskaffe mer luftvern. Nå styrker Norge og Danmark samarbeidet om blant annet fellestrening og øvelser.

Danmark og Norge har inngått en avtale om tettere bilateralt forsvarssamarbeid med særlig fokus på fellestrening, overvåking i Arktis og støtte til Ukraina. Forsvarsminister Troels Lund Poulsen og hans norske kollega Bjørn Arild Gram signerte dette 24.juni.

Troels Lund Poulsen og Bjørn Arild Gram signerer intensjonsavtalen om tettere forsvarssamarbeid.
Troels Lund Poulsen og Bjørn Arild Gram signerer intensjonsavtalen om tettere forsvarssamarbeid. Foto: Foto: Lars Gjemble, FD

– Jeg er glad for at Danmark og Norge nå flytter vårt forsvar tettere sammen og styrker samarbeidet. Med krig i Europa er det nødvendig at vi har et godt og nært samarbeid med våre nordiske naboer og allierte. Vi har allerede styrket det danske norske forsvarssamarbeidet noe som de siste årene har kommet begge land til gode. Nå tar vi det et skritt videre, sier forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Danmark og Norge har allerede et tett samarbeid på forsvarsområdet. Det opplevde de to forsvarsministrene i dag eksempler på da de besøkte det danske luftforsvaret i henholdsvis Skrydstrup og Karup.

Danmark og Norge samarbeider allerede tett om maritime helikoptre.
Danmark og Norge samarbeider allerede tett om maritime helikoptre. Her ved Karup. Foto: Dansk FD

Siden i fjor sommer har norske besetningsmedlemmer og flymekanikere trent på Flyvestation Karup på de danske SEAHAWK-helikoptrene, mens Norge venter på at nye helikoptre skal fases inn. På denne måten opprettholdes norsk kompetanse, samtidig som Danmark får mulighet til å dra nytte av den norske forsvarskompetansen.

– Seahawk-treningen er et godt eksempel på hvordan samarbeid kan gi operative gevinster. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Danmark fremover der det kan gi gunstige operative effekter for oss begge, sier Gram.

Danmarks og Norges forsvarsministre besøkte F-16-opplæringen av ukrainske piloter og bakkepersonell i Danmark, der også Norge deltar med et detasjement.
Danmarks og Norges forsvarsministre besøkte F-16-opplæringen av ukrainske piloter og bakkepersonell i Danmark, der også Norge deltar med et detasjement. Foto: Danmarks FD

Hos Fighter Wing Skrydstrup har Norge stilt to F-16 jagerfly til disposisjon for opplæring av ukrainske jagerpiloter i tillegg til annet opplæringspersonell. Danmark og Norge har et tett samarbeid om donasjoner til Ukraina.

– Norge har et tett og godt samarbeid med Danmark og koalisjonen om å lære opp ukrainske piloter og annet personell. Jeg er veldig fornøyd med hvordan danskene har løst dette krevende oppdraget. Vi fortsetter opplæringen ut året i år og har satt av ressurser til bidrag neste år, sier forsvarsministeren og legger til at begge landene anskaffer F-35 fra USA, som også gir muligheter for tettere samarbeid framover .

Danmark er en nær nabo og alliert. Som grunnleggende medlemmer av NATO, har Norge og Danmark utviklet et godt bilateralt forsvarssamarbeid. Etter en lengre periode med operasjoner utenfor vår region, er hovedfokuset igjen på europeisk sikkerhet.

– Vi ønsker å styrke vårt kollektive, regionale og bilaterale samarbeid. Med Finland og Sverige i NATO utvikles det nordiske forsvarssamarbeidet. Samtidig er det også viktig å styrke trilateralt og bilateralt samarbeid mellom nordiske allierte. Vi har sammenfallende sikkerhetsutsyn og interesser, avslutter forsvarsministeren.

Les mer: