Kontraterror, forebygging av voldelig ekstremisme, organisert kriminalitet

Norge vektlegger en helhetlig tilnærming til forebygging og bekjempelse av alle former for voldelig ekstremisme og terrorisme. Dette budskapet fremmes i FN, i internasjonale forhandlinger og gjennom tilskudd til sivilsamfunn og internasjonale organisasjoner.

Norge deltar med militære styrker i anti-Isil-koalisjonen i Irak. Bl.a. som et bidrag til kampen mot straffefrihet, leder Norge et fransk-norsk spesialisert polititeam i FN-operasjonen Minusma .

I Sikkerhetsrådet leder vi 1267-sanksjonskomitéen for Isil og al-Qaeda og er medlem i kontraterrorkomitéen (1373). Som leder av 1267-komitéen jobber vi for å opprettholde sanksjonenes legitimitet og effektivitet.

Den syvende gjennomgangen av FNs kontraterrorstrategi ble ferdigforhandlet i juni 2021. Det var vanskelige forhandlinger om sentrale temaer som menneskerettigheter, humanitære hensyn, repatriering av fremmedkrigere, hatefulle ytringer, omtale av nye former for ekstremisme og oversyn av FNs kontraterrorarkitektur. Norge og likesinnede har grunn til å være fornøyd med at språket på kjønn, menneskerettigheter, sivilsamfunn og humanitære hensyn er noe styrket, og at man har unngått svekket forebyggingsspråk.

I FN leder Norge og Jordan Vennegruppen for forebygging av voldelig ekstremisme. Gruppen arbeider for økt oppmerksomhet om de bakenforliggende årsakene til voldelig ekstremisme og terrorisme. Norge har vært medlem av Christchurch Call to Action (CCA) siden opprettelsen i 2019 etter det høyreekstreme terrorangrepet i Christchurch, New Zealand, samme år. Hovedformålet for CCA er å forhindre spredning av voldelig ekstremistisk propaganda på nett og sosiale medier. Videre er Norge medlem av Global Counter Terrorism Forum (GCTF).

Sikkerhet og utvikling må sees i sammenheng. Organisert kriminalitet rammer individer, miljøet og økonomien. Kriminelle nettverk kan være verktøy for stater og viktige finansieringskilder både for terror- og opprørsgrupper. FNs sikkerhetsråd vedtar årlig 30-40 resolusjoner som omhandler temaet.