Forsvarsministerne fra Norge, Sverige og Finland møttes i Bodø

19.-20. juni var forsvarsministerne fra Norge, Sverige og Finland i Bodø for å snakke om videre forsvarssamarbeid i Nord-Norden.

Bildet viser Forsvarsminister Antti Kaikkonen, Finlands President Alexander Stubb, statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram som underskriver en samarbeidsavtale.
F.V Finlands Forsvarsminister Antti Häkkänen, Finlands President Alexander Stubb, statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram under signeringen av Memorandum of Understanding (MoU) mellom Finland og Norge. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Den norske forsvarsministeren Bjørn Arild Gram, svenske Pål Jonson og finske Antti Häkkänen deltok på deler av statsministermøtet i Bodø. I tillegg gjennomførte de et trilateralt forsvarsministermøte om bord på KV Svalbard.

På agendaen for møtet sto sikkerhetssituasjonen i nord og hvordan forsvarssamarbeidet mellom de tre landene kan fordypes på Nord-kalotten nå som alle er medlemmer i NATO. Videre støtte til Ukraina og det kommende NATO-toppmøtet ble også diskutert.

– Det beste forsvaret av våre områder får vi hvis vi samarbeider tett, både i våre land og i NATO. Vi vil fortsette å forsterke forsvarssamarbeidet mellom landene våre, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Blant temaene som ble diskutert var hvordan man kan jobbe videre med å gjøre det lettere å flytte styrker på tvers av landegrensene. Regler og reguleringer skal gjennomgås, og landene skal samarbeide tettere om å forbedre infrastrukturen.

I løpet av møtet undertegnet Norge og Finland en avtale, en såkalt Memorandum of Understanding (MoU) om videre samarbeid.

– Finland er en viktig alliert for Norge. Vi har allerede et omfattende forsvarssamarbeid, men ønsker å fordype det enda mer, nå som også Finland er medlem i NATO. Vi har felles verdier og interesser, og felles grense i nord. Vi vil styrke forsvaret av landene våre, og det gjør vi aller best sammen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Norge og Finland vil samarbeide på alle nivåer av forsvarssektoren. Landene ønsker å oppnå bedre operativ effekt gjennom økt samarbeid og deling av informasjon og ressurser. I avtalen nevnes spesifikke områder der landene vil samarbeide, for eksempel felles operasjoner, planlegging, situasjonsforståelse, styrkebeskyttelse og logistikk.