Vil etablere militær transportkorridor i nord

– At Norge, Sverige og Finland nå er samlet i Nato, er bra for norsk, nordisk og alliert sikkerhet. Dagen i dag er en viktig milepæl. Vi er i dag enige om å etablere en militær transportkorridor gjennom Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland. Det vil bidra til at personell og materiell raskt kan flyttes fra norske havner gjennom Sverige og til Finland, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Det er i forbindelse med toppmøtet i Bodø 19. og 20. juni at Støre, Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Finlands president Alexander Stubb ble enige om å styrke det militære og sivile samarbeidet i nord.

– Vi kan samarbeide om å forsvare hverandre på en helt annen måte nå som vi alle er en del av Nato. Et troverdig forsvar i nord er sentralt for vår sikkerhet. Da må vi legge til rette for å kunne fremføre forsterkninger i nord raskt, hvis situasjonen krever det. Dette er bare mulig hvis vi samarbeider tett, både sivilt og militært, sier Støre.

Forsvarsministrene i de tre landene får oppgaven med å lede arbeidet i samarbeid med sivile aktører. Sammen skal de identifisere flaskehalser, oppdatere nødvendige reguleringer og lovgivning og investere i nødvendig infrastruktur for å sikre en rask og effektiv militær mobilitet.

Med Finland og Sverige i Nato blir Norges rolle som mottager av allierte forsterkninger enda viktigere. Norge spiller en viktig rolle i forsvaret av Sverige og Finland. Og de nordiske landene vil spille en viktigere rolle i forsvaret av Østersjøen og de baltiske land. 

– Før har vi tenkt nord-sør når vi har planlagt transport av militært personell og utstyr. Nå vil vi i større grad også tenke vest-øst. Den nasjonale infrastrukturen må møte Natos behov for å kunne flytte styrker på tvers av landegrensene, sier Støre.

Norge, Sverige og Finland vil samarbeide enda tettere om å legge til rette for allierte operasjoner for avskrekking og forsvar i de nordlige områdene av landene.

– Det utvikles nå regionale forsvarsplaner for dette området. Vi tar nå grepene som trengs for at disse planene skal fungere i praksis, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.