Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Beredskap i finansiell sektor

Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank forvalter et regelverk som skal bidra til å forebygge risiko i det finansielle systemet.

Beredskapen for å kunne håndtere ekstraordinære hendelser i det finansielle systemet skal være god. Det øves derfor regelmessig på krisehåndtering.

En hovedutfordring i finansiell sektor er å sikre at betalingsformidlingen opprettholdes og fungerer tilfredsstillende, slik at samfunnets behov for betalingstjenester dekkes. Sårbarheten i finansiell sektor er i økende grad knyttet til driften av IKT-systemer og kontinuerlig tilgang på telekommunikasjon og strømforsyning. Det har de senere år blitt arbeidet med å effektivisere og tilpasse beredskapen i finansiell sektor til de sårbarhetsforholdene som et moderne betalingssystem innebærer. 

Beredskapsutvalg

I 2000 ble Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI) etablert. BFI skal sikre en best mulig samordning av beredskapsarbeidet i den finansielle infrastrukturen, og utvalget vurderer bl.a. driftsstabilitet, risiko og sårbarhet. Utvalget gjennomfører årlige beredskapsøvelser og utarbeider rapporter om sitt arbeid. Utvalget skal komme frem til og koordinere tiltak for å forebygge og løse krisesituasjoner og andre situasjoner som kan resultere i store forstyrrelser i den finansielle infrastrukturen.

Utvalgets medlemmer representerer de mest sentrale aktørene innen norsk finansiell infrastruktur. Finanstilsynet har ansvaret for ledelse og sekretariat. BFI har ingen beslutningsmyndighet, men er et forum for samarbeid og koordinering mellom myndigheter og aktører. 

Konsesjons- og tilsynsansvar

Norges Bank og Finanstilsynet har konsesjons- og tilsynsansvar for ulike deler av den finansielle infrastrukturen. Etter betalingssystemloven har Finanstilsynet ansvar for tilsynet med systemer for (kunderettede) betalingstjenester og systemer for verdipapiroppgjør, mens Norges Bank har ansvar for tilsynet med interbanksystemene. Betalingssystemloven er supplert av bl.a. forskrift om IKT-systemer i banker mv.

Til toppen