Rundskriv forsikringsdekning yrkesskadeforsikring –for frivillige redningsmannskaper under aksjoner, øvelser og organisert trening

Oppdatert rundskriv der forsikringsordningen utvides til å også omfatte oppdrag når en bistår nødetatene og andre offentlige virksomheter på statlig eller kommunalt nivå i en beredskapssituasjon ved f. eks flom, ekstremvære, tap av strøm/vannforsyning, jordras eller liknende.