Ledige stillinger i JD

Listen nedenfor inneholder de stillingene som for tiden er utlyst i JD.

Hvis du skal søke jobb i Justis- og beredskapsdepartementet, må du registrere din søknad på Jobbnorge.no. Her registrerer du din CV, skriver søknad og legger ved elektroniske attester og vitnemål. Vi oppfordrer til at det gis utfyllende informasjon i søknaden.

Justis- og beredskapsdepartementet på Jobbnorge.no 
  

Jobb i JD
Lurer du på hvordan er det å jobbe i Justis- og beredskapsdepartementet?
Du kan lese om jobb og utvikling i JD og hva vi tilbyr på regjeringen.no/jobbijd.

 

 

Kvalitetssjef

I forbindelse med opprettelse av enheten søkes det etter personell, herunder en kvalitetssjef.  Arbeidssted vil være i NAWSARH-prosjektets lokaler ved Hovedredningssentralen på Sola. Planlegge, gjennomføre og følge opp revisjoner av leverandører av redningshelikoptertjenester til JD. Bistå med rådgiving innen fagområdet for ulike aktører innen JDs ansvarsområde etter behov, kapasitet og kompetanse. Bistå øvrige funksjoner i driftsorganisasjonen, eksempelvis innen kontraktsoppfølging og/eller ...

Søknadsfrist: 15. mars 2021

Kontrakts- og økonomiansvarlig

I forbindelse med opprettelse av enheten søkes det etter personell, herunder en kontrakts- og økonomiansvarlig. Arbeidssted vil være i NAWSARH-prosjektets lokaler ved Hovedredningssentralen på Sola.  Sentrale oppgaver og ansvarsområder: Følge opp alle kommersielle forhold ved leveransekontrakten, (helikopteravtalen) og ILS-kontrakten, for å sikre at statens interesser og krav blir ivaretatt. Ivareta alle kommersielle forhold ifm. kontrakter med sivile operatører av redningshelikoptertjenester ...

Søknadsfrist: 15. mars 2021

Teknisk ansvarlig

I forbindelse med opprettelse av enheten søkes det etter personell, herunder en teknisk ansvarlig.  Arbeidssted vil være i NAWSARH-prosjektets lokaler ved Hovedredningssentralen på Sola. Sentrale oppgaver og ansvarsområder: Følge opp avtaler med leverandører av redningshelikoptertjenester til JD for å sikre at leveransene er i henhold til kravene, herunder tilgjengelighetskrav.  Følge opp ILS-kontrakten med helikopterleverandøren for å sikre at statens interesser og krav blir ivaretatt, ...

Søknadsfrist: 15. mars 2021

Praktikantopphold i Lovavdelingen

Vil du: delta i rettsutviklingen? jobbe i grenseland mellom juss og politikk? jobbe med prinsipielle juridiske problemstillinger innenfor offentlig rett, privatrett, strafferett og prosess? jobbe sammen med andre dyktige jurister? Lovavdelingen engasjerer studenter for fire til seks ukers praktikantopphold. Vi tilbyr praktikantopphold hele året. Oppholdet kan kombineres med deltakelse i undervisning. Søkere bør ha avlagt eksamen på tredje studieår av masterstudiet i rettsvitenskap med svært ...

Søknadsfrist: Løpende