Ledige stillinger i JD

Listen nedenfor inneholder de stillingene som for tiden er utlyst i JD.

Hvis du skal søke jobb i Justis- og beredskapsdepartementet, må du registrere din søknad på Jobbnorge.no. Her registrerer du din CV, skriver søknad og legger ved elektroniske attester og vitnemål. Vi oppfordrer til at det gis utfyllende informasjon i søknaden.

Justis- og beredskapsdepartementet på Jobbnorge.no 
  

Jobb i JD
Lurer du på hvordan er det å jobbe i Justis- og beredskapsdepartementet?
Du kan lese om jobb og utvikling i JD og hva vi tilbyr på regjeringen.no/jobbijd.

 

 

Rådgiver

Det er ledig stilling som rådgiver i seksjon for økonomi-, beredskap og langtidsplan i Politiavdelingen. Hovedansvarsområde for stillingen er oppfølging av arbeidet med statsbudsjettet for Politiet, Politiets sikkerhetstjeneste og Generaladvokaten og oppfølging av budsjettvedtak for virksomhetene. Politiavdelingen skal trekke opp hovedlinjene for utvikling og styring av politiet. Lov- og regelverksutvikling og internasjonalt arbeid inngår i avdelingens ansvar. Politiavdelingen har om lag 45 ...

Søknadsfrist: 12. august 2021

Rådgiver - seniorrådgiver

Det er ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver for tiden plassert i Internasjonal seksjon. Seksjonen har bl.a. ansvaret for å legge strategier for utvikling av norsk deltagelse og posisjoner på internasjonale arenaer. Seksjonen skal delta i relevante internasjonale råd og organer samt rapportere til internasjonale organer, men også bidra i nasjonal gjennomføring. Seksjonen har også ansvar for grensekontroll og politiets utlendingsforvaltning. Utfordringene som møter samfunnet og ...

Søknadsfrist: 15. august 2021

Førstekonsulent/rådgiver

Det er ledig stilling som førstekonsulent/rådgiver i Seksjon for redningstjeneste og nødkommunikasjon. Seksjonen har ansvar for tre områder: nød- og beredskapskommunikasjon, oppfølging av redningshelikopteranskaffelsen, og redningstjeneste. Du vil bli involvert innenfor alle tre områdene, men vil særlig jobbe med fagsaker tilknyttet redningstjenesten. Arbeidet vil innebære ordinær saksbehandling, etatsstyring, budsjettering/økonomistyring, planlegging, risikovurdering og prosjektoppfølging. ...

Søknadsfrist: 9. august 2021

Førstekonsulent/rådgiver  (operatør)

Det er ledig en fast stilling som operatør i Sivilt situasjonssenter i Krisestøtteenheten i Samfunnssikkerhetsavdelingen. Vi søker deg som er motivert og engasjert, og som ønsker å inngå i en fast turnus med vakter dag, kveld, natt og helg. Sivilt situasjonssenter monitorerer og analyserer situasjonsbildet fortløpende, og skal blant annet bidra til å informere om og skape et felles situasjonsbilde for departementets politiske og administrative ledelse i relevante beredskapshendelser og kriser. ...

Søknadsfrist: 4. august 2021

Praktikantopphold i Lovavdelingen

Vil du: delta i rettsutviklingen? jobbe i grenseland mellom juss og politikk? jobbe med prinsipielle juridiske problemstillinger innenfor offentlig rett, privatrett, strafferett og prosess? jobbe sammen med andre dyktige jurister? Lovavdelingen engasjerer studenter for fire til seks ukers praktikantopphold. Vi tilbyr praktikantopphold hele året. Oppholdet kan kombineres med deltakelse i undervisning. Søkere bør ha avlagt eksamen på tredje studieår av masterstudiet i rettsvitenskap med svært ...

Søknadsfrist: Løpende