Ledige stillinger i JD

Listen nedenfor inneholder de stillingene som for tiden er utlyst i JD.

Hvis du skal søke jobb i Justis- og beredskapsdepartementet, må du registrere din søknad på Jobbnorge.no. Her registrerer du din CV, skriver søknad og legger ved elektroniske attester og vitnemål. Vi oppfordrer til at det gis utfyllende informasjon i søknaden.

Justis- og beredskapsdepartementet på Jobbnorge.no

  

Direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet

Vil du lede arbeidet med å utvikle en god og effektiv kriminalomsorg? Vi søker en strategisk og resultatorientert direktør til å lede en etat som har et viktig samfunnsoppdrag, og som er i endring. Sentrale oppgaver framover er blant annet å arbeide for en effektiv straffesakskjede, en hensiktsmessig organisering og drift av kriminalomsorgsetaten, og å utvikle innholdet i straffen. Direktøren må være en pådriver for faglig utvikling, nært samarbeid med etater som har ...

Søknadsfrist: 13. august 2018

Førstekonsulent/rådgiver IKT

Justis- og beredskapsdepartementet har ledig midlertidig stilling i Administrasjonsavdelingen, seksjon for IKT og drift, frem til 01.06.2019 med mulighet for forlengelse.   Seksjon for ...

Søknadsfrist: 1. august 2018

IKT-rådgiver/seniorrådgiver

Justis- og beredskapsdepartementet har ledig fast stilling i Administrasjonsavdelingen, seksjon for drift og IKT.   Seksjon for IKT og Drift består av 13 høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere som har ansvaret for IKT ...

Søknadsfrist: 6. august 2018

Førstekonsulent/rådgiver - jurist eller statsviter til Domstolskommisjonen

Det er ledig et engasjement i 100% som utvalgssekretær i Domstolkommisjonen frem til 1. september 2020.   Sekretariatet består i dag av sekretariatsleder og to utvalgssekretærer. Det er behov for å styrke ...

Søknadsfrist: 10. august 2018

Seniorrådgiver (fast) og rådgiver/førstekonsulent (vikariat) - jurister til Avdeling for kriminalitetsforebygging

Er du jurist med interesse for kriminalitetsforebygging og straffegjennomføring? Vil du bidra til utvikling og faglig høy kvalitet innen områder av stor samfunnsmessig betydning? Har du sans for presisjon og samarbeid? Da kan en av disse stillingene være jobben for deg.     ...

Søknadsfrist: 1. august 2018

Seniorrådgiver (fast) og førstekonsulent/rådgiver (vikariat) - økonomer eller samfunnvitere til Avdeling for kriminalitetsforebygging

Er du økonom eller samfunnsviter og trives med å jobbe med budsjett, økonomiske analyser og etatsstyring? Jobber du best når du får ansvar for å sikre egen fremdrift, samtidig som du oppnår resultater gjennom samarbeid med andre? Da kan dette være jobben for deg. Vi søker to økonomer/samfunnsvitere til viktige oppgaver i Justis- og beredskapsdepartementet. ...

Søknadsfrist: 1. august 2018

Vi søker fagdirektør til en sentral stilling innen statssikkerhetsområdet

Det er ledig stilling som fagdirektør i Samfunnssikkerhetsavdelingen. Samfunnssikkerhetsavdelingen har ansvar for etatsstyringen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Hovedredningssentralene og Sivil klareringsmyndighet. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er underlagt Forsvarsdepartementet, men ...

Søknadsfrist: 1. august 2018

Praktikantopphold i Lovavdelingen

Vil du: delta i rettsutviklingen? jobbe i grenseland mellom juss og politikk? jobbe med prinsipielle juridiske problemstillinger innenfor offentlig rett, privatrett, strafferett og prosess? jobbe sammen med andre dyktige jurister? Lovavdelingen engasjerer studenter for fire til seks ukers praktikantopphold. Vi tilbyr praktikantopphold hele året. Oppholdet kan kombineres med deltakelse ...

Søknadsfrist: Løpende