Ledige stillinger i JD

Listen nedenfor inneholder de stillingene som for tiden er utlyst i JD.

Hvis du skal søke jobb i Justis- og beredskapsdepartementet, må du registrere din søknad på Jobbnorge.no. Her registrerer du din CV, skriver søknad og legger ved elektroniske attester og vitnemål. Vi oppfordrer til at det gis utfyllende informasjon i søknaden.

Justis- og beredskapsdepartementet på Jobbnorge.no

  

Vi søker rådgiver/seniorrådgiver som ønsker å jobbe med forebyggende sikkerhet

Justis- og beredskapsdepartementet er svært viktig for samfunnssikkerhetsarbeidet i Norge. Sikkerhetsseksjonen (SIK) i Samfunnssikkerhetsavdelingen skal være en pådriver for statssikkerhet i sivil sektor, og skal ivareta departementets samordningsansvar innen fagområdet forebyggende sikkerhet. Seksjonen har også et tilsvarende ansvar i justissektoren og i egen virksomhet. Seksjonen etatsstyrer det nye direktoratet Sivil klareringsmyndighet. I SIK er det ledig en fast stilling som ...

Søknadsfrist: 22. desember 2017

Vi søker seniorrådgiver informasjonssikkerhet

Justis- og beredskapsdepartementet er svært viktig for samfunnssikkerhetsarbeidet i Norge. Sikkerhetsseksjonen (SIK) i Samfunnssikkerhetsavdelingen er en pådriver for samfunnssikkerhet i den sivile sektoren. Seksjonen skal ivareta departementets samordningsansvar innen fagområdet forebyggende sikkerhet i de sivile sektorer, i justissektoren og i egen virksomhet. Seksjonen blir også etatsstyrer av det nye direktoratet Sivil klareringsmyndighet som er under etablering. I SIK er det ...

Søknadsfrist: 19. desember 2017

Rådgiver

Fast stilling som rådgiver (Økonom) Kriminalomsorgsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet trekker opp hovedlinjene for straffegjennomføring i fengsel og i samfunnet, samt ivaretar budsjett- og etatsstyringen av kriminalomsorgen gjennom Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgsavdelingen har 22 tilsatte med samfunnsvitenskapelig, økonomisk eller juridisk ...

Søknadsfrist: 18. desember 2017

Rådgiver/seniorrådgiver - økonomi

Har du lyst til å jobbe med økonomi i Justis- og beredskapsdepartementet? Vil du være med å videreutvikle departementets interne økonomistyring? Administrasjons- og økonomiavdelingen skal ansette en eller flere dyktige økonomer til arbeid innen intern budsjettering og økonomistyring. Per i dag har vi én ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver. På grunn av pågående endrings- og forbedringsprosesser kan det bli aktuelt å ansette flere i faste eller midlertidige ...

Søknadsfrist: 19. desember 2017

Praktikantopphold i Lovavdelingen

Vil du: delta i rettsutviklingen? jobbe i grenseland mellom juss og politikk? jobbe med prinsipielle juridiske problemstillinger innenfor offentlig rett, privatrett, strafferett og prosess? jobbe sammen med andre dyktige jurister? Lovavdelingen engasjerer studenter for fire til seks ukers praktikantopphold. Vi tilbyr praktikantopphold hele året. Oppholdet kan kombineres med deltakelse ...

Søknadsfrist: Løpende

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.