Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ledige stillinger i JD

Listen nedenfor inneholder de stillingene som for tiden er utlyst i JD.

Hvis du skal søke jobb i Justis- og beredskapsdepartementet, må du registrere din søknad på Jobbnorge.no. Her registrerer du din CV, skriver søknad og legger ved elektroniske attester og vitnemål. Vi oppfordrer til at det gis utfyllende informasjon i søknaden.

Justis- og beredskapsdepartementet på Jobbnorge.no 
  

Jobb i JD
Lurer du på hvordan er det å jobbe i Justis- og beredskapsdepartementet?
Du kan lese om jobb og utvikling i JD og hva vi tilbyr på regjeringen.no/jobbijd.

 

 

Avdelingsdirektør - Enhet for økonomi og styring

Det er ledig embete som avdelingsdirektør i Enhet for økonomi og styring. Enheten består av to seksjoner, hvorav den ene – Seksjon for stats­budsjett og prosjektoppfølging – rapporterer direkte til ekspedisjonssjef. Den andre seksjonen – Seksjon for strategi og styring – ledes av en avdelingsdirektør. Seksjonen består per i dag av 11 medarbeidere. Avdelingsdirektøren er fast stedfortreder for ekspe­disjonssjef. Stillingen innebærer tett samarbeid med departementets ledelse og med de øvrige ...

Søknadsfrist: 12. august 2019

Vi søker kommunikasjonssjef

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for et bredt spekter av områder som følges med interesse av mange.  Kommunikasjonsenheten er kommunikasjonsfaglig rådgiver for politisk og administrativ ledelse og fagavdelingene. Enheten har hovedansvar for mediehåndtering, digital kommunikasjon, tekstproduksjon og andre løpende kommunikasjonsoppgaver. Kommunikasjonssjefen leder og organiserer enheten med om lag 10 medarbeidere, inngår i departementets ledergruppe og har departementsråden som sin ...

Søknadsfrist: 2. september 2019

 AVDELINGSDIREKTØR AVDELING FOR KRIMINALITETSFOREBYGGING (konstitusjon)

Avdelingen har om lag 35 tilsatte, og ledergruppen består av ekspedisjonssjef og tre avdelingsdirektører. Vi søker etter en vikar for ett år.   Avdelingsdirektørens ansvarsområde omfatter utvikling av kriminalpolitikk og virkemidler som understøtter denne, herunder på området for straffegjennomføring. Sentrale elementer i arbeidet er å vurdere og forberede regelverksendringer, behandle noen typer enkeltsaker, og å delta i etatsstyringen og den øvrige løpende virksomheten som ...

Søknadsfrist: 4. juli 2019

Fast stilling som førstekonsulent/rådgiver

I seksjon for økonomi-, analyse og langtidsplan er det ledig fast stilling som førstekonsulent/rådgiver. Hovedansvarsområde for stillingen er oppfølging av arbeidet med statsbudsjettet og statsregnskapet for Politiet, Politiets sikkerhetstjeneste, Den høyere påtalemyndighet og Generaladvokaten, herunder utarbeidelse av budsjettproposisjonen, og oppfølging av budsjettvedtak for virksomhetene. ...

Søknadsfrist: 1. juli 2019

Praktikantopphold i Lovavdelingen

Vil du: delta i rettsutviklingen? jobbe i grenseland mellom juss og politikk? jobbe med prinsipielle juridiske problemstillinger innenfor offentlig rett, privatrett, strafferett og prosess? jobbe sammen med andre dyktige jurister? Lovavdelingen engasjerer studenter for fire til seks ukers praktikantopphold. Vi tilbyr praktikantopphold hele året. Oppholdet kan kombineres med deltakelse på undervisning. Søkere må ha avlagt eksamen på andre avdeling, med svært gode ...

Søknadsfrist: Løpende

Til toppen