Vi forventer

Ekspedisjonssjef Erik Blom-Dahl i JD

Departementets måloppnåelse er avhengig av at medarbeidere på alle nivåer tar ansvar og har fokus på samhandling, gjennomføring og resultater. Vi har derfor tydelige forventninger til medarbeiderne om at hver enkelt må koble egne oppgaver til en større helhet, dele kunnskap og søke bistand på tvers av avdelingsgrensene for å sette departementet i stand til å levere god faglig kvalitet til rett tid.

Vi skal hele tiden bli bedre til å samhandle på tvers av avdelingsgrensene, slik at departementet blir bedre på å løse og gjennomføre oppgaver. Alle medarbeidere skal koble egne oppgaver til helheten i departementet, og ingen skal slippe taket i en sak før andre har overtatt ansvaret for fremdriften.

Våre medarbeidere har ansvar for å utvikle, dele og bidra med sin kompetanse på eget initiativ. Vi skal bidra til å motivere og gjøre hverandre gode. 

Våre medarbeiderkriterier

  • Skaper resultater sammen
  • Sikrer utvikling
  • Gjør hverandre gode
  • Leder seg selv
  • Bidrar til arbeidsglede

Våre lederkriterier

  • Skaper resultater sammen
  • Viser mot
  • Motiverer og engasjerer andre
  • Kommuniserer godt og tydelig
  • Utvikler medarbeiderne

Les mer om våre medarbeider- og lederkriterier

  

HR-strategi 2014–2017

Justis- og beredskapsdepartementets HR-strategi, som gjelder for perioden 2014 – 2017, er vårt grunnlag for utvikling av mennesker og organisasjon i departementet.

HR-strategien trekker opp ansvar, roller og oppgaver på HR-området, og har fire fokusområder: ledelse, medarbeiderskap, strategisk kompetanseutvikling og rekruttering.

Vi har nedfelt våre kriterier for medarbeidere og ledere i HR-strategien.