Jobb og utvikling

 

Departementets oppgaver

JD har ansvaret for å sikre rettssikkerhet og trygghet for enkeltmennesker og samfunn. Ansvarsområdet er meget bredt og oppgavetilfanget stort. Departementet er sekretariat for politisk ledelse og utarbeider dokumenter til Stortinget og bakgrunnsmateriale med faglige råd for regjeringen. I tillegg har departementet viktige styrings- og forvaltningsoppgaver. I JD får du benyttet din fagkompetanse og bidra til at departementet når sine mål sammen med andre engasjerte og dyktige medarbeidere. 

Les mer om organisering og ansvarsområder i JD

Medarbeiderutvikling

Den viktigste medarbeiderutviklingen foregår gjennom det daglige arbeidet. I departementet er det stadig nye faglige utfordringer som gir inspirasjon og personlig utvikling. Vi ønsker å ta vare på kunnskapen og erfaringene som våre medarbeidere opparbeider seg. Derfor tilrettelegger vi for utvikling av organisasjonen og medarbeidere gjennom samarbeid på tvers av avdelinger, blant annet gjennom team- og prosjektarbeid.   

Kompetanseutvikling

Departementet har et bredt kompetanseutviklingstilbud, og vi legger til rette for kontinuerlig kompetanseutvikling. Vårt mål er å gi medarbeiderne utfordringer og utviklingsmuligheter og veilede, kommunisere og vurdere medarbeideres kompetanse. Vi vektlegger også arbeidsplassen som utviklings- og læringsarena. Vil tilbyr blant annet gode introduksjonskurs for nyansatte, fagseminarer, nettverk og møteplasser for kunnskapsformidling og kunnskapsdeling. Departementet har utarbeidet en egen kursportefølje, og benytter seg også av eksterne kurstilbydere. 

Internasjonale muligheter

Det er muligheter for hospitering i EU-systemet, sommervikariat/besøk ved utenriksstasjoner mv. Det kan også forekomme noe ordinær reisevirksomhet avhengig av oppgaver og ansvarsområde.