Visjon og verdier

 

Vår visjon:

Vi jobber for rettssikkerhet og trygghet

Visjonen beskriver Justis- og beredskapsdepartementets samfunnsoppdrag og er en overbygning for alt vi gjør. Den uttrykker hva vi ønsker å jobbe for og hva vi vil forbindes med.

 

Våre verdier: 

Integritet

 • Vi fremmer Grunnlovens verdier demokrati, rettsstaten og menneskerettighetene.
 • Vi holder fast ved vår faglighet.
 • Vi setter mål og tar ansvar for å sluttføre saker.
 • Vi har god rolleforståelse.

 

Åpenhet

 • Vi involverer hverandre og deler informasjon.
 • Vi kommuniserer tydelig og har god kommunikasjonsflyt.
 • Vi har takhøyde for meningsutveksling og faglig uenighet.
 • Vi har åpne og synlige beslutningsprosesser.
 • Vi er åpne for nye ideer, endring og utvikling.

 

Arbeidsglede

 • Vi viser engasjement i eget og andres arbeid.
 • Vi samarbeider for å løse oppgavene best mulig.
 • Vi viser raushet og tar hensyn til hverandre.
 • Vi er inkluderende og imøtekommende.

 


 

Virksomhetsstrategi 2018–2021

Vår visjon og våre verdier er nedfelt i Justis- og beredskapsdepartementets virksomhetsstrategi

Virksomhetsstrategien angir retningen for hvordan vi skal utvikle departementet. Den handler ikke om alt vi gjør, men staker ut kursen på utvalgte områder hvor vi som departement ønsker å strekke oss for å kunne møte fremtidens utfordringer.

Les virksomhetsstrategien (PDF)Les virksomhetsstrategien (PDF)