Pensjonsreformen

Pensjonsreformen trådte i kraft 1. januar 2011. Reformen skal sikre et pensjonssystem som det er mulig å betale for også i framtiden.

Utsnitt av tidslinje om pensjonsreformen

Milepæler for pensjonsreformen

De viktigste milepælene for pensjonsreformen fremstilt i en tidslinje.

Eldre kvinne sykler

Dokumenter om pensjonsreformen

Her finner du lovproposisjoner, høringsnotat, stortingsmeldinger, offentlige utredninger, avtaler og andre dokumenter knyttet til pensjonsreformen.