Pensjonsreformen

Pensjonsreformen trådte i kraft 1. januar 2011. Reformen skal sikre et pensjonssystem som det er mulig å betale for også i framtiden.

Utsnitt av tidslinje om pensjonsreformen

Milepæler for pensjonsreformen

De viktigste milepælene for pensjonsreformen fremstilt i en tidslinje.

To personer med grått hår sitter ved siden av hverandre

Dokumenter om pensjonsreformen

Her finner du lovproposisjoner, høringsnotat, stortingsmeldinger, offentlige utredninger, avtaler og andre dokumenter knyttet til pensjonsreformen.

Aktuelt nå

Bilde av en person som holder seg til ansiktet.

Bedre sikkerhetsnett for enslige videreføres i ny folketrygd

Prinsippet om ulik minstesikring (minstepensjon) i folketrygden for enslige og gifte/samboere videreføres i den nye folketrygden.

Uskrarpt bilde av mann som går på en vei.

Uføretrygd

Uføretrygd frå folketrygda skal sikre inntekt for personar som har fått si inntektsevne varig nedsett grunna sjukdom, skade eller lyte.