Sosiale tjenester

Sosiale tjenester inkluderer blant annet sosialhjelp, tiltak for personer med nedsatt arbeids- og inntektsevne, inntektssikring og inkludering i arbeidslivet.
 • Sosialhjelp

  Sosialhjelpen er rettet inn mot personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. Mennesker i nød kan ha krav på økonomisk hjelp, gjeldsrådgivning og/eller et midlertidig botilbud.

 • Hjelpemidler for bedret funksjonsevne

  Mennesker med varige funksjonsnedsettelser kan ha rett til hjelpemidler fra folketrygden.

 • Kvalifiseringsprogrammet

  Kvalifiseringsprogrammet retter seg mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, som har ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden. 

 • Inntektssikring og inkludering i arbeidslivet

  I norsk arbeidsliv legges det til rette for at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet.