Sosiale tjenester

Sosiale tjenester inkluderer blant annet sosialhjelp, tiltak for personer med nedsatt arbeids- og inntektsevne, inntektssikring og inkludering i arbeidslivet.