Sosiale tjenester

Sosiale tjenester inkluderer blant annet økonomisk sosialhjelp og tiltak for personer med nedsatt arbeids- og inntektsevne. Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter ulike tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører kan søke på.
  • Sosiale tjenester

    Økonomisk sosialhjelp er rettet inn mot personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. Mennesker i nød kan ha krav på økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgiving og gjeldsrådgivning og/eller et midlertidig botilbud.

  • Kvalifiseringsprogrammet

    Kvalifiseringsprogrammet er en av de sosiale tjenestene, og retter seg mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, som har ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden.

  • Tilskudd

    Arbeids- og inkluderingsdepartementets har ulike tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører kan søke på.