Privatskoleloven

Kunnskapsdepartementet

Lov om private skolar med rett til statstilskot

Formålet med denne lova er å medverke til at det kan opprettast og drivast private skolar, slik at foreldre og elevar kan velje andre skolar enn dei offentlege, jf. menneskerettsloven § 2 nr. 2.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter