Friskoleloven

Lov om frittståande skolar

Formålet med denne lova er å medverke til at det kan opprettast og drivast frittståande skolar, slik at foreldre og elevar kan velje andre skolar enn dei offentlege, jf. menneskerettsloven § 2 nr. 2.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter