Forskrift til friskolelova

Denne forskrifta gjeld skolar som driv verksemd etter friskolelova.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov