Forskningsetikkloven

Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning av 30. juni 2006 nr. 56

Loven skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer.

 

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Til toppen