Verdier

Kunnskapsdepartementet er en kunnskapsorganisasjon med høye krav til kvalitet og gjennomføring.

Vårt arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring:

Profesjonalitet

  • Vi er faglig og metodisk dyktige, etterrettelige og ansvarlige
  • Vi er lojale, løsningsorienterte og trygge i rollen som del av embetsverket
  • Vi er oppdaterte og søker stadig ny kunnskap

Åpenhet

  • Vi lytter, lærer og deler
  • Vi deler kunnskap med våre medarbeidere og er rause overfor hverandre
  • Vi er åpne for nye synsmåter og utveksler kunnskap med kollegaer i forvaltningen, personer i sektoren og innbyggerne
  • Vi inkluderer berørte parter i saksbehandlingen

Gjennomføring

  • Vi følger politikken fra idé og utvikling til beslutning og gjennomføring
  • Vi sørger for at planer blir satt ut i livet, og er hele tiden opptatt av hva våre beslutninger fører til
Bilde av verdiplakat