Jobb og utvikling

Er du interessert i kvalitet og utvikling innenfor barnehagene, utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøene? Vil du være med å forme fremtidens utdanningssamfunn?

Da er Kunnskapsdepartementet (KD) et interessant arbeidssted for deg. Hos oss får du raskt ansvar for utfordrende og faglig interessante oppgaver.

Bilde av fire personer i møte.
Foto: Ilja C. Hendel

Departementets oppgaver

Vårt oppgavespekter er stort og består av

 • å være sekretariat for politisk ledelse
 • å bistå politisk ledelse med å utforme politikk og planer for gjennomføring av politikken innenfor departementets ansvarsområder
 • å understøtte kommunikasjon med Storting og regjering
 • å styre og følge opp underliggende virksomheter i samsvar med gjeldende lover og regler, og politiske retningslinjer
 • å ivareta forvaltningsoppgaver som er tillagt departementet og være klage- og overprøvingsinstans for saker som er behandlet i ytre etater

Om våre medarbeidere

Kunnskapsdepartementet er et av de største departementene med over 300 ansatte, 64 prosent kvinner og 36 prosent menn. Gjennomsnittsalderen for våre medarbeidere er 46 år og gjennomsnittlig tjenestetid er 9 år. Det er 73 prosent av departementets ansatte som har utdanning på master-/hovedfagsnivå eller forskerutdanning. Det er 82 prosent av de ansatte som har høyere utdanning, herav 33 prosent samfunnsvitenskapelig utdanning, 15 prosent humanistiske fag, 12 prosent økonomiske fag, 12 prosent juridiske fag, 7 prosent pedagogiske fag og 6 prosent naturvitenskapelige fag.

Vi ønsker medarbeidere som

 • har samfunnsengasjement og interesse for utdannings- og forskningspolitikk
 • kan identifisere seg med våre verdier
 • samarbeider godt og ønsker å dele kunnskap 
 • tar initiativ og tenker nytt
 • liker faglige utfordringer og er analytiske
 • har stå-på-vilje og ønsker å gjøre en god jobb

Forventninger til medarbeidere og ledere.

Arbeidsted

Departementet legger til rette for at medarbeiderne skal trives. Vi holder til i lyse, moderne lokaler i Oslo sentrum. Kontaktinformasjon og kart.

Utviklingsmuligheter

Medarbeiderutvikling

Den viktigste medarbeiderutviklingen skjer i det daglige arbeidet. Vi tilrettelegger for samarbeid på tvers av avdelinger, arbeid i prosjekter og team, mobilitetsordninger og interne opplæringstilbud.    

Ledelsesutvikling

Vi jobber kontinuerlig med ledelsesutvikling. Ledere i departementet kan få oppfølging og utvikling i interne lederutviklingsprogrammer, i ulike samlinger for ledere og gjennom individuell støtte (for eksempel coaching og mentoring). 

Kompetanseutvikling

Departementet har et bredt kompetanseutviklingstilbud. Vi tilbyr gode introduksjonskurs og mentorordning for nyansatte, intern coaching, fagseminarer, nettverk, og møteplasser for kunnskapsformidling og kunnskapsdeling. 

Internasjonale muligheter

Vi har samarbeid med flere nasjonale og internasjonale organisasjoner om jobbutveksling og hospitering.