Lærling i Kunnskapsdepartementet

Vil du være lærling på en stor og spennende arbeidsplass?

Lærlinger som arbeider
Foto: Sveinung Ystad

Om ordningen

Kunnskapsdepartementet har hatt lærlinger i kontor- og administrasjonsfag siden 1996. Lærlingene våre går to år på videregående skole; program Service og samferdsel, retning Kontor- og administrasjonsfaget. Deretter starter de læretiden hos oss. Læretiden varer i to år og avsluttes med en fagprøve. Kunnskapsdepartementet har til enhver tid tre lærlinger.

Dine arbeidsoppgaver som lærling

Som lærling arbeider du i ulike administrative funksjoner. Du kan også få et kort opphold i staben til kunnskapsministeren.

Du vil få arbeidsoppgaver innenfor områdene

  • kontorstøtte og IKT
  • arkiv
  • økonomi

Les mer om hva Kunnskapsdepartementet har ansvar for

Hvordan blir du lærling hos oss?

Kunnskapsdepartementet og andre departementer deltar i en felles annonse i regi av opplæringskontoret OK stat, der vi har en egen lenke til en underannonse i Jobbnorge. Lærlingkandidater som er interessert i en læreplass i Kunnskapsdepartementet, bes søke på denne. Fellesannonsen blir publisert på Jobbnorge, finn.no, nav.no, regjeringen.no og OK stats nettside.

Vi får også enkeltsøknader fra elever som ønsker læreplass i departementet. Når vi har gjennomgått søknadene, kontakter vi noen av søkerne og inviterer dem til en samtale hos oss. Etter samtalene tar vi kontakt med referansene, det vil si de kontaktpersonene søkerne har oppgitt. Til slutt gir vi tilbud om læreplass til de lærlingene vi mener er best egnet.

Når vi vurderer søkerne, legger vi blant annet vekt på karakterer, fravær og arbeidserfaring. Vi ser etter søkere som liker å jobbe med service og som kan samarbeide godt med andre. Søkere må kunne skrive og snakke godt norsk.

Her har du en video om lærling i Kontor- og administrasjonsfaget

Kontakt

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte Wenche Irene Lund på e-post eller ringe 93221413.