Ledige stillinger i Kunnskapsdepartementet

Denne siden viser ledige stillinger i Kunnskapsdepartementet. Dersom listen er tom, er det ingen ledige stillinger akkurat nå.
Bilde av ansatt i Kunnskapsdepartementet
Foto: Sveinung Ystad

Du kan søke jobb hos oss via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad og legge ved elektroniske attester og vitnemål.

Ønsker du å vite mer om hvordan det er å jobbe i departementet, eller se hva vi kan tilby den som blir ansatt hos oss? Les mer om det på våre jobbsider.

Rådgiver/seniorrådgiver

Seksjon for økonomiforvaltning og studentvelferd (SØS) søker 2 medarbeidere som rådgiver/seniorrådgiver. Seksjonen har ansvaret for å sikre en god økonomiforvaltning ved statlige høyskoler og universiteter, kontrollen med tilskuddene til private høyskoler, statsregnskapet, kommunikasjonen med Riksrevisjonen, studentvelferd og studentsamskipnader og samfunnssikkerhet og beredskap i UH-sektoren. ...

Søknadsfrist: 2. september 2018

Avdelingsdirektør i Juridisk avdeling, seksjon B

Kunnskapsdepartementet søker en dyktig leder for seksjon B i Juridisk avdeling. Seksjonen har ansvaret for regelverket innenfor: grunnskoler og videregående opplæring utdanningsstøtte folkehøyskoler studentsamskipnader Avdelingsdirektøren leder arbeidet i seksjonen og deltar i avdelingens ledergruppe. Hovedoppgaver lede og videreutvikle arbeidet i seksjonen personalansvar for 10 ...

Søknadsfrist: 19. august 2018

Seniorrådgiver (controller)

Avdeling for fellestjenester og satsingsområder søker etter controller (seniorrådgiver). Vi søker etter kandidater med evne til å bygge tillit og etablere gode relasjoner internt i organisasjonen. Stillingen inngår i Seksjon for økonomi og styring. Stillingen vil bli tillagt en selvstendig controllerfunksjon i departementet med fokus på om departementet har etablert forsvarlige og hensiktsmessige internkontrollopplegg i den økonomisk/administrative ...

Søknadsfrist: 15. august 2018

HR-sjef (avdelingsdirektør) - ettårig vikariat med mulighet for forlengelse

Seksjon for HR har ansvar for departementets arbeid med personalforvaltning, organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling. Seksjonen har i tillegg ansvar for HMS, utvikle rutiner og prosesser på HR-feltet, samt gi råd og beslutningsstøtte til departementets ledere. Vi ser etter deg som ønsker å ta ansvaret for å videreutvikle HR-funksjonen i tråd med beste praksis på området og gjennom dette bidra til at departementet når sine sektormål. Det overordnede målet er å ...

Søknadsfrist: 13. august 2018

Rådgiver/seniorrådgiver (vikariat)

Vi søker etter en utviklingsorientert og målbevisst medarbeider til et toårig vikariat. Vi kan tilby interessante, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et hektisk og godt arbeidsmiljø. Medarbeiderne har i fellesskap et ansvar for utvikling og kvalitetssikring av analyser, utredninger og beregninger innenfor ansvarsområdene til seksjonen.    Arbeidsoppgaver/ansvarsområder  Delta i ...

Søknadsfrist: 6. august 2018