Ledige stillinger i Kunnskapsdepartementet

Denne siden viser ledige stillinger i Kunnskapsdepartementet. Dersom listen er tom, er det ingen ledige stillinger akkurat nå.
Bilde av ansatt i Kunnskapsdepartementet
Foto: Sveinung Ystad

Du kan søke jobb hos oss via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad og legge ved elektroniske attester og vitnemål.

Ønsker du å vite mer om hvordan det er å jobbe i departementet, eller se hva vi kan tilby den som blir ansatt hos oss? Les mer om det på våre jobbsider.

Prosjektmedarbeidere til utvalgssekretariat - engasjement ut 2018

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal utrede alternative løsninger for finansiering av livsopphold for voksne med behov for påfyll av grunnskole eller videregående opplæring. Utvalget skal avgi sin innstilling gjennom en NOU (offentlig utredning) innen 1. desember 2018. Mandat for utvalget og hvem som er oppnevnt til å sitte der finner du på  ...

Søknadsfrist: 5. juni 2017