Ledige stillinger i Kunnskapsdepartementet

Denne siden viser ledige stillinger i Kunnskapsdepartementet. Dersom listen er tom, er det ingen ledige stillinger akkurat nå.
Bilde av ansatt i Kunnskapsdepartementet
Foto: Sveinung Ystad

Du kan søke jobb hos oss via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad og legge ved elektroniske attester og vitnemål.

Ønsker du å vite mer om hvordan det er å jobbe i departementet, eller se hva vi kan tilby den som blir ansatt hos oss? Les mer om det på våre jobbsider.

Direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Kunnskapsdepartementet søker en strategisk, samlende og utviklingsorientert direktør med relevant ledererfaring fra komplekse kunnskapsorganisasjoner. Ny direktør må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, og direktørens evne til å lede etableringen av ny virksomhet er viktig for å lykkes. Vi ser etter en leder som kan samle det nye direktoratet rundt sentrale strategiske mål, bygge felles kultur og et godt arbeidsmiljø med tillitsbasert ledelse, lede større prosesser og realisere ...

Søknadsfrist: 7. mai 2021

Førstekonsulent/rådgiver (vikariat)

Det er ledig et vikariat med varighet på 1 år som førstekonsulent/rådgiver i Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid. Stillingen er plassert i seksjon for budsjett og koordinering. Seksjonen har ansvar for å koordinere regjeringens arbeid med langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, bevilgninger til forskning gjennom Norges forskningsråd, saker knyttet til dimensjonering og opptak til høyere utdanning, forskningsinfrastruktur, åpen tilgang til vitenskapelige ...

Søknadsfrist: 25. april 2021

Førstekonsulent/rådgiver (vikariat)

Det er ledig et vikariat med varighet på 1 ½ år som førstekonsulent/rådgiver i Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid. Stillingen er plassert i seksjon for kvalitetsutvikling og kvalitetsvirkemidler. Seksjonen har ansvar for økt kvalitet i høyere utdanning og forskning og følger opp virkemidler for kvalitet i Norges forskningsråd, det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidl. Diku) og NOKUT, samt har ansvar for analyse og internasjonalt samarbeid på ...

Søknadsfrist: 25. april 2021