Ledige stillinger i Kunnskapsdepartementet

Denne siden viser ledige stillinger i Kunnskapsdepartementet. Dersom listen er tom, er det ingen ledige stillinger akkurat nå.
Bilde av ansatt i Kunnskapsdepartementet
Foto: Sveinung Ystad

Du kan søke jobb hos oss via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad og legge ved elektroniske attester og vitnemål.

Ønsker du å vite mer om hvordan det er å jobbe i departementet, eller se hva vi kan tilby den som blir ansatt hos oss? Les mer om det på våre jobbsider.

Rådgiver/seniorrådgiver

Seksjon for videregående – innhold og system i avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk har ledig en fast stilling på området videregående opplæring.   Vi søker deg som har god kjennskap til videregående opplæring og som ønsker å bidra til å utvikle en skole som er fremtidsrettet, engasjerende og som forbereder hver enkelt elev til videre studier ...

Søknadsfrist: 16. april 2018

To faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver

Vi har ledig to faste stillinger (rådgiver/seniorrådgiver) som vil jobbe med innhold og kompetanse i barnehage og grunnskole.   Vi søker deg som har interesse for og innsikt i utdanningspolitikk generelt, og god kjennskap til barnehagen og/eller grunnskolen. Vi ønsker en medarbeider med gode analytiske evner, gode samarbeidsevner og høy arbeidskapasitet. Du må ha god ...

Søknadsfrist: 11. april 2018

Fast stilling som seniorrådgiver i prosjekt for digitalisering

Kunnskapsdepartementet har startet «Prosjekt digitalisering» for å utvikle departementets arbeid med digitalisering i kunnskapssektoren. Prosjektet spenner over digitalisering i alle deler og på alle nivåer av kunnskapssektoren og over sektorens bidrag til digitalisering av samfunnet gjennom utdanning, forskning og formidling. Prosjektet jobber tett sammen med øvrige avdelinger i departementet.   ...

Søknadsfrist: 15. april 2018

Fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver - digitalisering og styring

Avdeling for barnehage og grunnskole har ansvar for utdanningsløpet i barnehagen, overgangen fra barnehage til skole og grunnskolen. Tidlig innsats er et sentralt tema.  Avdelingen har et overordnet ansvar for kunnskapsgrunnlag og politikkutforming på sitt område. Vi har ledig fast stilling med utfordrende og varierte oppgaver knyttet til avdelingens arbeid med digitalisering og styring.   ...

Søknadsfrist: 11. april 2018

Fast stilling som førstekonsulent/rådgiver - tallknuser

Avdeling for barnehage og grunnskole har ansvar for utdanningssløpet i barnehagen, overgangen fra barnehage til skole og grunnskolen. Tidlig innsats er et sentralt tema. Avdelingen har ansvar for kunnskapsgrunnlag og politikkutforming på sitt område. Vi har ledig fast stilling som budsjett- og statistikkmedarbeider.Stillingen byr på spennende muligheter til å delta i avdelingens arbeid med statsbudsjettet og ulike statistikk- og ...

Søknadsfrist: 11. april 2018

Førstekonsulent/rådgiver – arkivmedarbeider

Vi søker en engasjert medarbeider med interesse og motivasjon for å arbeide med driftsoppgaver i et vikariat av ett års varighet i arkivet i seksjon for internadministrasjon. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.   Seksjonen har ansvar for daglig drift og utvikling av Kunnskapsdepartementets fullelektroniske arkivtjeneste, og at rutiner og dokumenthåndtering er i henhold til gjeldende ...

Søknadsfrist: 11. april 2018

Rådgiver/seniorrådgiver - økonom/revisjon

Kunnskapsdepartementet har ledig 2 faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver på tilsynsområdet. Tilsynsenheten har ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn med private høyskoler, fagskoler og studentsamskipnader. Hovedoppgaven til enheten er å kontrollere at offentlige tilskudd og egenbetaling kommer studentene til gode. Dette inkluderer hele verdikjeden fra utforming av regelverk, planlegging og gjennomføring av tilsyn til oppfølging av tilsynsresultater både ...

Søknadsfrist: 5. april 2018