Rekrutteringsprosessen

Hos oss får du benyttet din fagkompetanse i et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere.

Bilde av fem ansatte som går opp en trapp
Foto: Ilja C. Hendel

Søknad

Vi kunngjør ledige stillinger hos oss på vår nettside på regjeringen.no, på nav.no, på jobbnorge.no og på finn.no. Andre aktuelle kanaler vurderes for den enkelte stilling. Søknad på kunngjorte stillinger skal sendes elektronisk via jobbportalen jobbnorge.no.

Intervju

Dersom du inviteres til intervju, vil du vanligvis møte den som vil bli din nærmeste leder sammen med andre medarbeidere fra avdelingen. I tillegg deltar som regel en representant fra fagforeningene. Det gjennomføres i hovedsak to intervjurunder, og personlighetstest. For noen stillinger benytter vi også arbeidsprøver.

Innstilling

Etter at intervju er gjennomført og referanser innhentet, utarbeides en innstilling med en begrunnet rangering av kandidatene som innstilles til stillingen. Vedtak i tilsettingssaker foretas av tilsettingsrådet i Kunnskapsdepartementet, som består av representanter fra ledelsen og de ansatte.

Tilbud

Etter beslutning om tilsetting, blir den aktuelle kandidaten kontaktet. Kandidaten mottar et tilbudsbrev med opplysninger om lønn og øvrige ansettelsesvilkår. Vi vil vanligvis be om svar innen én uke. Arbeidsavtalen blir tilsendt når tiltredelsesdato er avklart. Alle øvrige søkere vil få e-post om utfallet i tilsettingssaken når stillingen er besatt.

Partsinnsyn

Som søker har du på forespørsel krav på å få tilsendt utvidet søkerliste med opplysning om søkernes navn, alder, utdanning og praksis. Du finner reglene om partenes innsyn i tilsettingssaker i Forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften).

Velkommen som søker!