Studentsamskipnadsloven

Lov om studentsamskipnader av 14. desember 2007 nr. 116

Denne lov gjelder for studentsamskipnader, studenter og institusjoner som omfattes av universitets- og høyskoleloven.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter