Forskrift til studentsamskipnadsloven

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven). (LOV-2007-12-14-116). Denne forskrift gjelder for studentsamskipnader, tilknyttede utdanningsinstitusjoner og studenter.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen